Strażacy podsumowali pracowity rok 2020

0
263

338 pożarów, 497 miejscowych zagrożeń i 35 fałszywych alarmów. Strażacy podsumowali miniony rok, w którym aż 870 razy wyjeżdżali do różnego rodzaju akcji. To o 126 razy więcej niż w roku poprzednim.

 

Strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim podsumowali rok 2020. Jak się okazuje był on zdecydowanie bardziej pracowity, od poprzedniego. Strażacy z państwówki i jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do zdarzeń wyjeżdżali 870 razy, to o 126 razy więcej niż w roku poprzednim. W 2020 roku wzrosła liczba pożarów. Tych na terenie powiatu lwóweckiego odnotowano 338. Rok wcześniej było ich 295. Wzrosła także ilość miejscowych zagrożeń (wyjazdów do wypadków, powalonych drzew, zalanych domów, zerwanych dachów…). Tych zdarzeń w 2020 roku było 497. W roku 2019 natomiast takich zagrożeń było 411.

Pożary w powiecie lwóweckim

W roku 2020 najwięcej pożarów odnotowano na terenie gminy Lwówek Śląski. Tych było 113. Były to w zdecydowanej mierze małe pożary. Sporo pożarów odnotowano także na terenie gminy Mirsk, gdzie z 84 pożarów aż 79 to miejscowe zagrożenia. Na terenie gminy Gryfów Śląski wszystkich pożarów w roku ubiegłym było 78, z czego jeden był bardzo duży, osiem średnich a pozostałe to małe pożary. W gminie Lubomierz w 2020 roku odnotowano 38 pożarów, z czego 34 to miejscowe zagrożenia, pozostałe zakwalifikowano do średnich. Najmniej zdarzeń związanych z ogniem, bo tylko 25 było na terenie gminy Wleń.

Kiedy najczęściej dochodzi do pożarów?

Jak wynika ze strażackich statystyk najbardziej gorącym miesiącem jest kwiecień. Z 338 pożarów aż 85 powstało właśnie w tym wiosennym miesiącu. Nie jest to przypadek. Wówczas strażakom przychodzi zmagać się z pożarami traw i lasów wywołanym zazwyczaj przez człowieka. Najbezpieczniejszym miesiącem okazuje się czerwiec. W 2020 roku w czerwcu strażacy do pożarów wyjeżdżali tylko 7 razy.

Miejscowe zagrożenia

Miejscowe zagrożenia są to zdarzenia inne niż pożar, a stwarzające zagrożenie dla życia, mienia i środowiska. W ogólnej liczbie powstałych zdarzeń miejscowe zagrożenia stanowiły 57,1% 497 zdarzeń w 2020 roku, a ich liczba w porównaniu z 2019 rokiem z 411 interwencji wzrosła o 86 interwencji, co stanowi wzrost o 17,3%.

W statystyce miejscowych zagrożeń przoduje gmina Lwówek Śląski. Z 497 zdarzeń, aż 153 miały miejsce właśnie w stolicy naszego powiatu. Strażacy 12 z nich zakwalifikowali jako małe, 140 jako lokalne i tylko jedno jako średnie. Na drugim miejscu z 111 miejscowymi zagrożeniami jest gmina Mirsk. Co ciekawe na trzecim miejscu jest najmniejsza z gmin naszego powiatu. To właśnie w gminie Wleń w 2020 roku strażacy odnotowali aż 84 miejscowe zagrożenia, z czego 8 zakwalifikowali, jako małe, 74 jako lokalne i dwa jako średnie. Na terenie gminy Lubomierz takich miejscowych zagrożeń w ubiegłym roku było 77 a najmniej, bo tylko 72 odnotowano na terenie gminy Gryfów Śląski.

Najbardziej niebezpiecznymi miesiącami, jeżeli chodzi o miejscowe zagrożenia w ubiegłym roku okazał się luty (98), a tuz za nim grudzień (71). Natomiast najmniej pracy strażacy mieli w listopadzie, kiedy to do miejscowych zagrożeń wyjeżdżali 14 razy.

Fałszywe alarmy

Część zgłoszeń wpływających do strażaków to tak zwane fałszywe alarmy. Liczba tych w ostatnich latach utrzymuje się na podobnym poziomie. W ubiegłym roku na terenie powiatu lwóweckiego odnotowano ich 35, rok wcześniej 38 a w 2018 roku 33. Warto zaznaczyć, iż spora część z tych zgłoszeń to zgłoszenia w dobrej wierze. Tych w ubiegłym roku było 21, natomiast 14 to zgłoszenia z zamontowanych w budynkach użyteczności publicznej alarmów, które uruchamiały się zazwyczaj podczas prowadzonych na obiektach prac remontowych. W 2020 roku strażacy nie odnotowali złośliwych zgłoszeń. Rok wcześniej takich było 4.

Osoby poszkodowane

Zginęły cztery osoby a 83 zostały ranne. To tragiczny bilans zdarzeń 2020 roku. Wszystkie śmiertelne przypadki odnotowano na terenie gminy Lwówek Śląski. Z osiemdziesięciu trzech osób aż 44 zostało ranne na terenie stolicy naszego powiatu, 15 na terenie gminy Lubomierz, 10 na terenie gminy Mirsk, 9 na terenie gminy Gryfów Śląski i 5 na terenie gminy Wleń. Większość tych dramatycznych zdarzeń nastąpiła w wyniku miejscowych zagrożeń. W samych pożarach w ubiegłym roku na terenie naszego powiatu ranne zostały trzy osoby, w tym jedno dziecko.

Straty materialne

Straty materialne przy pożarach i miejscowych zagrożeniach w 2020 roku strażacy oszacowali na ponad osiem milionów złotych. 6,8 miliona złotych to straty w wyniku pożarów, połowa tej kwoty stanowią budynki. Natomiast straty powstałe w wyniku miejscowych zagrożeń strażacy oszacowali na 1,3 miliona złotych, w tym straty w budynkach na nieco ponad sto tysięcy.

Dzięki szybkim i sprawnym działaniom strażaków w ubiegłym roku udało się uratować mienie wyceniane na ponad 27,5 miliona złotych!

-/opracowane na podstawie danych statystycznych KP PSP w Lwówku Śląskim/-

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here