Strażacy mają już nowy wóz bojowy

4
1821
Uroczystość przekazania samochodu dla OSP Sobota

To wielki dzień nie tylko dla druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobocie, ale także mieszkańców sołectwa Sobota i ościennych sołectw. Dziś strażacy oficjalnie przejęli nowy wóz bojowy.

 

 

Na chwilę obecną jednostka OSP w Sobocie liczy 19 członków, w tym 10 aktywnych druhów spełniających wymagania bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczo- gaśniczych. Terenem chronionym Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobocie jest cały obszar gminy Lwówek Śląski.

Jak zapewnia mł. bryg. Andrzej Więdłocha Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Lwówku Śląskim jednostka doskonale wspomaga działania Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim, co sprawia, że jest bardzo ważnym elementem bezpieczeństwa na terenie gminy. Komendant tłumaczy także, iż działalność straży pożarnej to nie tylko wyjazdy do zdarzeń, ale również działalność społeczna mająca na celu m.in. informowanie o występujących zagrożeniach pożarowych i innych zagrożeniach miejscowych a także sposobach ich zapobiegania, rozwijanie i upowszechnianie działalności kulturalnej, rozwijanie i krzewienie kultury fizycznej i sportu, organizowanie pożarniczego i obronnego wychowania dzieci i młodzieży.

„Strażacy wykazują się wysokim zaangażowaniem w zakresie działalności jednostki m.in. poprzez pozyskiwanie sprzętu i dotacji, a także uczestnictwo w ćwiczeniach i szkoleniach. Jednostka OSP w Sobocie jest bez wątpienia istotnym elementem systemu bezpieczeństwa w gminie Lwówek Śląski.” – przyznaje mł. bryg. Andrzej Więdłocha Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Lwówku Śląskim.

Jeszcze do niedawna strażacy z Soboty użytkowali ponad czterdziestoletni pojazd. Samochód marki Scania wyprodukowany w 1979 roku jak przyznają strażacy był najbardziej wyeksploatowany ze wszystkich pojazdów gaśniczych na ternie gminy Lwówek Śląski. Z uwagi na awaryjność auta jednostka nie zawsze była w stanie brać udział w akcjach. Z tego też powodu Zarząd OSP Sobota zwrócił się do samorządu oraz Komendanta PSP z prośbą o wsparcie i doposażenie jednostki w nowszy pojazd. Prośba ta spotkała się z dużą przychylnością. Ale strażacy z OSP Sobota też nie czekali z założonymi rękoma i sami zaangażowali się w pozyskanie środków na nowe auto. W ubiegłym roku przy remizie odbył się festyn, z którego dochód wsparł akcję. W organizację tamtego wydarzenia włączyli się mieszkańcy sołectw: Sobota, Górczyca, Dębowy Gaj, Dłużec i Radomiłowice, ale wsparcie przyszło także z zaprzyjaźnionych jednostek OSP z terenu naszego powiatu.

To wówczas podczas tego festynu finansową pomoc dla strażaków zadeklarował Starosta Lwówecki.

– Tak pamiętam to wydarzenie dokładnie i moje deklaracje o wsparciu. Cieszę się, że dzisiaj mogę odpowiedzieć, że obietnica została dotrzymana. Na wniosek Zarządu Rada Powiatu zdecydowała o przyznaniu 8.000 zł. na zakup wyposażenia, sprzętu pożarniczego na potrzeby jednostki OSP w Sobocie. – wyjaśniał w dniu wczorajszym w rozmowie z nami Pan Daniel Koko Starosta Lwówecki, który przyznawał, że władze Powiatu, pomimo tego, że nie jest to ich zadanie tylko Gminy to już od kilku lat wspierają Ochotnicze Straże Pożarne.

– Przez ostatnie dwa lata były to kwoty na poziomie 40 tys. rocznie, co w praktyce daje po 8.000 zł. na wskazaną przez władze gminy jednostkę OSP. W tym roku zwiększyliśmy wsparcie do kwoty 10.000 zł. i planujemy przeznaczyć na ten cel łącznie 50.000 zł. Dodatkowo Powiat finansuje zakup rocznego abonamentu do systemu e-Remiza na potrzeby OSP. Przez ostatnie lata przekazana łączna kwota na to zadanie to ok. 15.000 zł. – wspominał Starosta Lwówecki, który zapewniał, że strażacy ochotnicy nadal mogą liczyć na wsparcie władz Powiatu.

– Jeżeli chodzi o mnie to będę wnioskował o utrzymanie przynajmniej na dotychczasowym poziomie wsparcia dla druhów OSP w naszym powiecie. Ostatnie słowo należy jednak do Rady Powiatu. Liczę, że tak jak dotychczas uchwały o wsparciu finansowym będą głosowane jednogłośnie na tak. – mówi Starosta Pan Daniel Koko.

Ze wsparciem dla strażaków z OSP Sobota pośpieszyły także władze Gminy. Lwóweccy radni przyjęli stosowną uchwałę przesuwającą niezbędne środki na pozyskanie tego wozu bojowego.

Dziś mieliśmy okazję być świadkami efektu tych wszystkich starań. W sobotę, 20 sierpnia 2022 roku podczas festynu, dzięki wsparciu mieszkańców, zaangażowaniu strażaków, ale także pomocy finansowej ze strony władz Powiatu i Gminy oraz wsparciu udzielonym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim st. bryg. Mariusza Mroza druhowie oficjalnie odebrali nowy wóz.

Przekazany samochód STAR jest pojazdem używanym, który znajdował się na wyposażeniu Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej PSP w Lwówku Śląskim. Pomimo wieku jego stan jest bardzo dobry. Pojazd jest w pełni sprawny technicznie i jest w stanie brać udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych w pełnym zakresie jego przeznaczenia. – wyjaśnia mł. bryg. Andrzej Więdłocha Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Lwówku Śląskim.

Uroczystość swoją obecnością zaszczycił mł. bryg. Michał Pięta Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu, który na ręce druha Pawła Sokołowskiego Prezesa OSP w Sobocie przekazał list od Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. W liście tym nadbryg. Marek Kamiński złożył gratulacje i serdeczne podziękowania dla wszystkich członków OSP w Sobocie zaangażowanych w pozyskanie tego pojazdu.

Dzięki wysiłkowi lokalnej społeczności Wasza Ochotnicza Straż Pożarna znacząco zwiększa poziom swojej gotowości operacyjnej.” – przyznawał Komendant Wojewódzki, który życzył wszystkim strażakom dalszego zaangażowania i wytrwałości w działaniach na rzecz sukcesywnego wzmacniania lokalnego systemu bezpieczeństwa.

Nowego wozu strażakom pogratulowała Burmistrz Lwówka Śląskiego. – To naprawdę jest miły moment, miły czas, kiedy dzieją się takie rzeczy, kiedy możemy się wspólnie cieszyć takim samochodem. Dla mnie takim ewenementem jest Ochotnicza Straż Pożarna, że dajecie swój czas, ryzykujecie swoje życie i zdrowie i można powiedzieć, że za darmo, bo przecież to nie jest Wasza praca zawodowa, a idziecie ratować dobytek ludzi i ich zdrowie. – mówiła Burmistrz Lwówka Śląskiego Mariola Szczęsna.

Obecna podczas uroczystości Pani Małgorzata Szczepańska Przewodnicząca Rady Powiatu Lwóweckiego przypomniała, iż strażacy to grupa społeczna, która cieszy się największym zaufaniem społecznym. – Oprócz zwyczajowych życzeń „tyle samo powrotów, co wyjazdów”, ja życzę Wam żeby w ogóle tych wyjazdów nie było. Co by się stało, gdyby ten samochód tam sobie tak stał? Życzę Wam tego żebyście jak najrzadziej musieli nim wyjeżdżać do różnych zdarzeń. – życzyła Małgorzata Szczepańska, która wraz z Panią Barbarą Rosochacką- Horanin Sekretarz Powiatu Lwóweckiego wręczyła strażakom z OSP Sobota prezenty w postaci gaśnic.

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu mł. bryg. Michał Pięta w rozmowie z nami przyznawał, że takie jednostki jak OSP Sobota są bardzo potrzebne. – Ich działalność jest nieoceniona. Mają wielkie znaczenie dla lokalnej społeczności, ponieważ są najbliżej tych zdarzeń, problemów, które dzieją się właśnie z dala od dużych aglomeracji, czy miast powiatowych. Na druhów zawsze można liczyć. My bardzo tę działalność cenimy, ponieważ tam gdzie mamy komendy powiatowe najbardziej potrzebne są jednostki OSP w terenie. – mówił mł. bryg. Michał Pięta, który wszystkim druhom i druhnom z Soboty złożył najserdeczniejsze życzenia:

Ten samochód średni, ratowniczo- gaśniczy to w naszej części Europy jest kojarzony, jako samochód pierwszowyjazdowy i niezbędny. Jest najbardziej uniwersalny, najbardziej potrzebny. My zwyczajowo życzymy opieki świętego Floriana, ale też tylu wyjazdów, co powrotów, bo pamiętamy, że służba strażacka jest niebezpieczna, często tutaj druhowie zostawiają swoje rodziny, narażają swoje życie i zdrowie. Więc życzymy im tego żeby bezpiecznie działania prowadzili. – życzył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu.

Pan Starosta, z którym rozmawialiśmy w dniu wczorajszym przyznał, iż z powodu delegacji nie może wziąć udziału w tym ważnym wydarzeniu. Za naszym pośrednictwem pogratulował strażakom:

– Gratuluję strażakom tego, że dzięki swojej determinacji, wielkiemu zaangażowaniu w podejmowaniu różnych działań w pozyskiwanie środków na ten cel dopięli swego. To bardzo ważny dzień dla nich samych, ale także dla mieszkańców pozostałych sołectw Gminy Lwówek Śl. i Powiatu Lwóweckiego. Ten samochód na pewno przyczyni się do jeszcze lepszego dbania o bezpieczeństwo naszych obywateli i bezpieczeństwo samych strażaków. – mówił Daniel Koko Starosta Lwówecki – Życzę im, żeby nowy pojazd służył im jak najlepiej cieszył się bezawaryjnością i żeby los sprawiał, oby jak najmniej musiał wyjeżdżać do akcji pożarniczo-ratunkowych. I na koniec tradycyjnie Tyle samo powrotów, co wyjazdów!

Druh Paweł Sokołowski Prezes OSP Sobota za pomoc w pozyskaniu samochodu podziękował władzom Gminy, Komendantowi Powiatowemu PSP w Lwówku Śląskim oraz Komendantowi Wojewódzkiemu PSP.

Nowy wóz strażacki poświęcił ksiądz Jerzy Leśniewski proboszcz Parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Sobocie.

“Druhom i druhnom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobocie gratulujemy pozyskania tak niezbędnego do ratowania zdrowia i życia a także dobytku mieszkańców pojazdu. Życzymy, jak najmniej wyjazdów i żeby wóz był niezawodny. Życzymy również żeby jednostka dalej się rozwijała Bogu na chwałę i ludziom na pożytek.” – Lwówecki.info

4 KOMENTARZE

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here