Unijne wsparcie na rzecz modernizacji m.in. dolnośląskich dworców i linii kolejowych oraz budowy obwodnicy Bolkowa

1
287
fot.: Ministerstwo Infrastruktury

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak informuje, że w Centrum Unijnych Projektów Transportowych zostały podpisane umowy o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dla projektów m.in. na Dolnym Śląsku.

67 mln zł zostanie przeznaczone na budowę obwodnicy Bolkowa i jej powiązanie z drogą ekspresową S3. Dofinansowanie obejmie także modernizację wybranych dworców przy linii kolejowej nr 274 na odcinku Wrocław – Boguszów Gorce Zachód wraz z przedłużeniem przy linii 311, wybranych dworców przy linii kolejowej nr 282 wraz z dworcem na stacji Malczyce położonym przy linii 275.

Budowa obwodnicy Bolkowa w ciągu DK 3/DK5

  • wartość całkowita projektu: 94,9 mln zł,
  • wartość dofinansowania UE: 66,7 mln zł,
  • beneficjent: GDDKiA.

Inwestycja zakłada budowę w systemie projektuj i buduj obwodnicy Bolkowa w ciągu drogi krajowej nr 3 o parametrach drogi klasy GP (ok. 5,7 km) wraz przebudową i rozbudową drogi krajowej 5 (ok. 2,1 km) do parametrów klasy GP.

Rezultatem będzie powiązanie obwodnicy Bolkowa z realizowaną (w ramach innego projektu) drogą ekspresową S3 Legnica – Bolków – Lubawka oraz skrócenie czasu przejazdu pomiędzy najważniejszymi ośrodkami miejskimi w zachodniej części Polski.

Dzięki realizacji inwestycji stworzony zostanie kolejny bezpieczny odcinek trasy drogowej zapewniający wysoki komfort lokalnego i dalekobieżnego ruchu drogowego. Uruchomienie obwodnicy spowoduje także odciążenie miasta Bolków od nadmiernego ruchu drogowego.

Projekt będzie realizowany do 2020 r.

Modernizacja wybranych dworców przy linii kolejowej nr 274 na odcinku Wrocław – Boguszów Gorce Zachód wraz z przedłużeniem przy linii 311, wybranych dworców przy linii kolejowej nr 282 wraz z dworcem na st. Malczyce położonym przy linii 275

  • wartość całkowita projektu: 122,5 mln zł,
  • wartość dofinansowania z UE: 83,8 mln zł,
  • beneficjent: PKP SA.

Projekt zakłada przebudowę 7 dworców kolejowych w województwie dolnośląskim: Węgliniec, Bolesławiec, Malczyce, Imbramowice, Wałbrzych Główny, Boguszów-Gorce Zachód i Szklarska Poręba Górna.

Zakres inwestycji:

  • przebudowa i modernizacja istniejących 7 dworców,
  • przywrócenie historycznego wyglądu obiektów w zakresie podlegającym ochronie konserwatorskiej,
  • zintegrowanie dworców z innymi środkami transportu.

Dzięki realizacji projektu zostanie wybudowania infrastruktura dworcowa zapewniająca lepszą obsługę pasażerów, poprawę bezpieczeństwa oraz przystosowanie obiektów dworcowych dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

Projekt będzie realizowany do końca 2021 r.

W sumie unijne wsparcie na rzecz modernizacji dworców kolejowych i linii kolejowych oraz budowy obwodnicy Bolkowa wyniesie 1,2 mld zł.

autor: DUW

1 KOMENTARZ

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here