Straż Graniczna: Nowe zasady przekraczania granicy w związku z COVID

5
1985
fot.: Straż Graniczna

Od 15 grudnia br. wszystkie osoby przekraczające granicę zewnętrzną mają obowiązek okazania funkcjonariuszowi SG negatywnego wyniku testu.

 

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, od dnia 15 grudnia wprowadzone zostały nowe regualcje, które będą obowiązywać do 31 stycznia 2022 r.

Od 15 grudnia każda osoba przekraczająca granicę Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącą granicę zewnętrzną Schengen/UE jest obowiązana okazać funkcjonariuszowi Straży Granicznej negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 w języku polskim albo w języku angielskim wykonanego, przed przekroczeniem granicy, w okresie 24 godzin, licząc od momentu wyniku tego testu. Z obowiązku tego zwolnione są osoby, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 5 i 6 (tj. uczniowie pobierający naukę w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym i ich opiekunowie, którzy przekraczają granicę wraz z uczniami w celu umożliwienia tej nauki oraz dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym i ich opiekunowie, którzy przekraczają granicę wraz z dziećmi w celu objęcia ich tym wychowaniem).

Osoba, która nie okaże funkcjonariuszowi Straży Granicznej negatywnego wyniku testu, jest obowiązana odbyć, po przekroczeniu granicy Rzeczypospolitej Polskiej, 14 dniową kwarantannę, licząc od dnia następującego po przekroczeniu tej granicy.

Obowiązek okazania negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 nie wyłącza stosowania dotychczasowych przepisów w zakresie zwolnień z kwarantanny. W związku z powyższym podróżni przekraczający granicę zewnętrzną UE/Schengen w celu uzyskania zwolnienia z kwarantanny powinni spełnić zarówno wymóg określony w nowo dodanym § 2a, jak i dotychczasowe wymogi wynikające z przepisów § 3 rozporządzenia.

więcej Kwarantanna po przekroczeniu granicy

-/NOSG/-

5 KOMENTARZE

  1. Doktor widząc, iż mu się lekarstwo udało,
    Chciał go często powtarzać; cóż się z chorym stało?
    Za drugim, trzecim razem bardzo go osłabił,
    Za czwartym jeszcze bardziej, a za piątym zabił.

    Ignacy Krasicki

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here