Stowarzyszenie Seniorów w Lubomierzu

0
346
Dom Płócienników w Lubomierzu jesień 2019 r

Walne zebranie Stowarzyszenia, które odbyło się w styczniu br. Powołało nowy zarząd. W skład nowego zarządu weszli: Helena Dudek jako prezes, W. Szramowiat zastępca prezesa, sekretarz J. Dziurkowska, skarbnik D. Jurkowska, kasjer M. Ogonek oraz komisja rewizyjna w osobach p. T. Rak i T. Tracz.

Stowarzyszenie podejmuje inicjatywy na rzecz integracji osób w podeszłym wieku umożliwiając im rozwój aktywności i działań na rzecz innych. Organizuje różne spotkania i angażuje się do udziału w imprezach lokalnych. Aktywnie współpracuje z seniorami z Czech z Tanvaldu oraz grupami seniorów w najbliższej okolicy.

Ciekawą inicjatywą okazała się współpraca z Fundacją REDEMPTORIS MISSIO z Poznania dla której panie ze stowarzyszenia wykonały 52 szt. czapeczek, szalików rękawiczek i sweterków dla dzieci z Afganistanu. Dzięki uczynności Pana Michała Czachor wyroby te zostały bezpłatnie dostarczone do Fundacji w Poznaniu za co Zarząd składa serdeczne podziękowanie. W przygotowanie robótek zaangażowane były Panie :W. Bilińska, H. Dudek, D, Jurkowska, M.Ogonek, T.Tracz, M. Słobodzian, D.Szramowiat, D.Zgaiczek, J. Zasada.

Stowarzyszenie myśląc też swoich członkach w karnawale zorganizowało wieczorek taneczny dla siebie i sympatyków.

Trzeba podkreślić, że jesteśmy otwarci na współpracę z innymi towarzystwami zrzeszającymi osoby w wieku poprodukcyjnym i zapraszamy do wstąpienia w nasze szeregi. Mile widzimy osoby mające umiejętność wykonywania robótek ręczny na drutach do wsparcia nas we współpracy z Fundacją z Poznania.

O kontakt prosimy poprzez Panią Prezes pod numerem Tel.609872218

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here