Są środki na odbetonowanie przestrzeni miejskich

21
2596
ratusz lwówek rynek
zdjęcie poglądowe

Do 31 października br. jednostki samorządu terytorialnego i ich związki mogą składać wnioski do NFOŚiGW o dofinansowanie projektów odbetonowywania przestrzeni miejskich. Minimalna wysokość wsparcia to 500 tys. zł, wkład własny 15 proc. wartości projektu.

 

 

Celem programu jest poprawa warunków rozwoju kraju poprzez budowę infrastruktury technicznej i społecznej zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju oraz bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna i przechodząca w kierunku gospodarki zeroemisyjnej oraz zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do nich, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem, oraz zrównoważonej mobilności miejskiej a także wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia.

Dofinansowanie może zostać przyznane projektom, realizowanym na terenach miejskich, obejmującym rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych – „odbetonowanie” i przywrócenie na tych powierzchniach wegetacji na gruncie rodzimym, w wyniku czego powstaną tereny zagospodarowane zielenią, w tym z udziałem niebieskiej infrastruktury, sprzyjające zachowaniu i ochronie różnorodności biologicznej. Przez „odbetonowanie” rozumie się usuwanie betonowych, asfaltowych i innych powierzchniowych uszczelnień gruntu, a także wymiana gruntów, które stały się nieprzepuszczalne w wyniku chemicznego zasklepienia oraz wymiana lub spulchnienie gruntów zagęszczonych.

 

 

W ramach projektów mogą zostać sfinansowane m.in.: roboty budowlane i koszty utylizacji materiałów pochodzących z rozszczelnienia powierzchni nieprzepuszczalnych; wymiana/uzupełnienie gruntu; systemy zagospodarowania wód opadowych; nasadzenia roślinności wieloletniej; elementy niebieskiej infrastruktury; pielęgnacja istniejących drzew i krzewów; usunięcie gatunków roślin trujących, szkodliwych lub inwazyjnych i zastąpienie ich odpowiednimi gatunkami rodzimymi; rozwiązania wpływające na zwiększenie różnorodności biologicznej (np. budki lęgowe, trwałe hotele dla owadów, zielone ogrodzenia; budowa kompostowników); nawierzchnie przepuszczalne wykorzystywane w założeniach parkowych; elementy infrastruktury dla udostępniania zieleni (np. ciągi pieszo‐rowerowe, stojaki na rowery, ścieżki, ławeczki, kosze na śmieci, infrastruktura oświetleniowa); działania edukacyjne podnoszące świadomość ekologiczną społeczeństwa dotyczące zakresu realizacji projektu (zajęcia edukacyjne, tablice informacyjne, aplikacje, spoty, stroy www).

Zgodnie z regulaminem naboru o dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie miasta powyżej 20 tys. mieszkańców oraz miasta stolice powiatów z przedziału 15-20 tys. mieszkańców.

Minimalna kwota dofinansowania projektu w ramach naboru wynosi 500 tys. zł. Poziom współfinansowania projektu wynosi maksymalnie 85 proc.

21 KOMENTARZE

 1. Po co to ruszać mamy piękny rynek teraz tylko czekać aż drzewka po rosną i będzie git tutaj był błąd że ode razu więkrzych drzewek nie wsadzono ale ogólnie wara od rynku i nie ruszać

 2. Jak już jest taki pomysł to z racji tego ,że te ” betonowanie ” było z pieniędzy publicznych to pozwolić tym co chcą na odebranie nieodpłatnie np kostki brukowej – nie trzeba jej utylizować. Jeżeli dla przykładu mógłbym zabrać 10 m2 kostki to pokażcie tylko gdzie to podjadę i rozbiorę powierzchnię chodnika. Wykonawca odbetonowania będzie miał mniej roboty.

 3. Jak na ulicy Jana Pawła II Pani Burmistrz chciała wyciąć drzewa przy remoncie ulicy i my mieszkańcy broniliśmy tych drzew to na nas urzędnicy się po obrażali i za karę nie zrobią nam całej ulicy tylko część.
  Teraz będą ekstra fundusze na od betonowanie.

 4. Spokojnie,Lwòwkowi Śląskiemu to nie grozi;).
  Zgodnie z regulaminem naboru o dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie miasta powyżej 20 tys. mieszkańców oraz miasta stolice powiatów z przedziału 15-20 tys. mieszkańców.Obecnie mieszka tu mniej ludzi niż w czasach średniowiecza

 5. W Lubomierz też się przyłącza do odbetowania ,szczególnie tej fontanny tryskającej, w jakim to stylu zastała wykonana ,gdzie był konserwator?, dla radnych włodarza i reszty to bez różnicy ,czarna magia zero pojęcia i wyobraźni .

 6. najpierw bezmyslnie betonuja a potem …. np.w Lubomierzu na rynku wycieli stare drzewa owsze posadzili ale trzeba czasu aby urosly i teraz rynek wyglada jak zabetonowany ani krzty cienia

 7. Kiedyś też Niemcy posadzili małe drzewka i urosły by zachwycać mieszkancow. Popatrzcie na stare pocztówki, piękne punkty widokowe obsadzone pięknym drzewostanem, tam gdzie były domy małe drzewka kolorowe, a teraz urośnie jakiś świerk kto go zapomniał pielęgnować w centrum miasta lub przy domostwach to pseudo ekolodzy jak to krzyczą,że to są płuca miasta, natomiast kiedy płuca miasta przy wichurze runą na samochód to już nikogo nie ma by wziął odpowiedzialność

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here