Rusza modernizacja drogi Krobica- Gierczyn- Przecznica

2
979
fot.: Starosta Lwówecki Daniel Koko

W dniu wczorajszym Starosta Lwówecki Pan Daniel Koko poinformował o przekazaniu placu budowy pod modernizację drogi Krobica – Przecznica.

 

W ramach zadania pod nazwą: „Modernizacja drogi powiatowej nr 2494D Krobica – Przecznica o długości 3,7 km w km 2+400 – 6+100” wyłoniony przez władze Powiatu wykonawca przeprowadzi roboty drogowe obejmujące między innymi: wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno- asfaltową, wzmocnienie istniejącej nawierzchni bitumicznej geosiatką mocowaną do podłoża, wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno- asfaltową, ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno- bitumicznej asfaltowej.

W ramach robót wykonawca dokona oczyszczenia rowów odwadniających przebudowy trzech istniejących wpustów ulicznych, wymiany przepustów pod drogą i pod zjazdami, ułoży korytka odwadniające, a także przeprowadzi przebudowę zjazdów do posesji i dróg leśnych. Przy drodze zamontowane zostaną także bariery energochłonne, miejscowo pobocza zostaną ułożone z kostki granitowej nieregularnej a miejscowo pobocza zostaną uzupełnione odpadem kamiennym utrwaleniem emulsją asfaltową i kruszywem łamanym.

„Plac budowy pod nową drogę oddany.” – pisze Daniel Koko Starosta Lwówecki.

Wartość tej kolejnej bardzo ważnej inwestycji Powiatowej opiewa na 4.274.498,71 złotych.

2 KOMENTARZE

  1. Jeździły, jeżdżą i będą jeździć. Ta droga jest dla wszystkich nie tylko dla Pana. Dla żony, stryja wujka wnuka, kochanki, dla turystów i mieszkańców.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here