Rusza kolejna duża inwestycja w Lubomierzu

1
2790

Rusza przebudowa budynku byłego Domu Opatki wraz z Zespołem Klasztornym w Lubomierzu oraz zagospodarowanie terenu w tym parku przyklasztornego. Burmistrz Lubomierza Pan Marek Chrabąszcz właśnie podpisał umowę z wykonawcami. Ci na realizację zadania mają 18 miesięcy.

 

 

Zadanie obejmuje dalsze prace rewitalizacyjne w zabytkowym obiekcie Zespół Klasztorny w Lubomierzu. W ramach zadania planujemy zagospodarować teren przed Zespołem Klasztornym i połączonym z nim Kościołem pw. Wniebowzięcia NMP i św. Maternusa w Lubomierzu poprzez wykonanie nowych nawierzchni i oświetlenia oraz wymianę sieci wodno-kanalizacyjnej, rewitalizacja parku przyklasztornego. Natomiast w samym Zespole Klasztornym (w skład którego wchodzi Dom Opatki ) zostanie wykonana nowa instalacja przeciwpożarowa oraz zostanie przebudowany łącznik do budynku Dom Opatki.

Wartość robót budowlanych wyniesie: 5 308 888,38 zł

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 4 730 000,00 zł.

W wyniku przeprowadzonej procedury udzielenia zamówienia publicznego zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych w dniu 22.09.2022r. została podpisana umowa z trzema wykonawcami na realizację ww. zadania, które jest podzielona na trzy części:

  • Część 1: Budowa łącznika będzie wykonywana prze firmę Jan Drozda Usługi Ogólnobudowlane BOLBUD s.c. z Bolesławca,
  • Część 2: Montaż systemu sygnalizacji przeciwpożarowej w Zespole Klasztornym w Lubomierzu będzie wykonywała firma Inwel s.c. Marcin Bajek i Marcin Mrożek z Parzyc,
  • Część 3: Przebudowa placu frontowego wraz z przebudową sieci kanalizacji ogólnospławnej i wodociągowej z przyłączami oraz rewitalizacja parku miejskiego w Zespole Kościelno-Klasztornym przy pl. Kościelnym w Lubomierzu będzie realizowana przez firmę Granit Dariusz Pylak sp. z o.o. ze Strzegomia.

Całość zadania ma być zrealizowana w ciągu 18 miesięcy od podpisania umowy.

1 KOMENTARZ

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here