Radni znaleźli pieniądze na żłobek. Na co jeszcze?

0
1241

Na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie- Zdroju, rewitalizacje parków i obszaru uzdrowiska Czerniawa- Zdrój, na budowę kompleksu otwartych basenów …

 

 

W czwartek, 29 grudnia 2022 roku odbywała się sesja Rady Miejskiej w Świeradowie – Zdroju. To podczas tego posiedzenia radni przyjęli budżet na 2023 rok. Zanim do tego jednak doszło radni spotkali się na posiedzeniu Komisji ds. Budżetu i Finansów. To podczas tego posiedzenia Komisji radna Irena Chmielowska złożyła wniosek w sprawie zwiększenia dochodów z opłaty uzdrowiskowej o 600 tys. zł i przeznaczenie tej kwoty na zwiększenie po stronie wydatków 440 tys. zł na utworzenie żłobka oraz 100 tys. zł na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ulic: Długa, Lwówecka, Sudecka. Pozostałe 60 tys. zł przeznaczyli na prowizję dla inkasentów.

– Komisja wniosek przyjęła. Ten później został przedstawiony Radzie Miasta, która jednogłośnie poparła wniosek radnej Chmielowskiej. Mieszkańcy Świeradowa- Zdroju, najprawdopodobniej doczekają się żłobka gminnego. – mówi nam nie kryjąc radości radny Mateusz Szumlas, który wspomina, iż Rada zabezpieczyła także środki m.in. na projekt pod skanalizowanie „górnej Czerniawy” ul. Długiej oraz środki na rewitalizacje Czerniawy pod deptak uzdrowiskowy. Radny wspomina także, iż część inwestycji w 2023 roku będzie finansowana z kredytu, jaki zaciągnie Miasto.

Wśród ważniejszych inwestycji zaplanowanych na przyszły rok warto wskazać wkład Miasta w rewitalizacje linii kolejowej Gryfów Śląski – Mirsk – Świeradów- Zdrój, przebudowę ulic Izerskiej, Sanatoryjnej, Spadzistej i Górzystej na deptak uzdrowiskowy, rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie- Zdroju oraz rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na osiedlu Czerniawa, czy rewitalizacje parków i obszaru uzdrowiska Czerniawa Zdrój oraz budowę kompleksu otwartych basenów w Świeradowie- Zdroju.

 

 

Świeradowscy rani nie przychylili się do wniosków burmistrza Marciniaka i odrzucili dwie propozycje burmistrza o sprzedaży działek przy ul. Sosnowej.

– Temat sprzedaży tych nieruchomości był już niejednokrotnie dyskutowany przez radnych w tym roku i nie ma w radzie na to zgody. – dodaje radny Szumlas.

Wydatki majątkowe Gminy Miejskiej Świeradów- Zdrój zaplanowane na 2023 r.
(wyciąg z projektu budżetu.)

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here