Radni zdecydują o podwyżce ekwiwalentu dla strażaków OSP

1
2025
zdjęcie poglądowe

Ekwiwalent pieniężny za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach ma charakter bardziej zbliżony do świadczeń określanych w przepisach prawa pod nazwą „diet” związanych z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich, radnych, posłów, senatorów. Przyjmuje się, że jest to forma wynagrodzenia dla osób pełniących funkcje o wysokim stopniu użyteczności publicznej, stanowiąca rekompensatę za wykorzystywanie czasu wolnego w interesie dobra powszechnego. W przypadku strażaków ratowników OSP można mówić wprost o narażaniu życia i zdrowia w interesie dobra wspólnego.

 

 

Na najbliższej sesji Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski (30.11.2023 r) radni pochylą się nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego strażakom ratownikom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Lwówek Śląski uczestniczących w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu oraz wykonującemu inne zadania określone w uchwale.

W projekcie uchwały zapisano, iż ustalono wysokość ekwiwalentu pieniężnego strażakom ratownikom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Lwówek Śląski niezależnie od otrzymanego wynagrodzenia, w kwocie:

 

 

1) za udział w działaniu ratowniczym lub akcji ratowniczej, za każdą rozpoczętą godzinę liczoną od zgłoszenia wyjazdu z jednostki ochotniczej straży pożarnej, bez względu na liczbę wyjazdów w ciągu jednej godziny – 20 złotych:

2) za udział w ćwiczeniu, za każdą rozpoczętą godzinę liczoną od zgłoszenia wyjazdu z jednostki ochotniczej straży pożarnej, bez względu na liczbę wyjazdów w ciągu jednej godziny – 20 złotych;

3) za udział w szkoleniu, za każdą godzinę (dydaktyczną) – 8 złotych:

 

 

4) za udział w działaniach, o których mowa w art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 194 ze zm.), tj. zabezpieczaniu obszaru chronionego jednostki ratowniczo- gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim, określonego w powiatowym planie ratowniczym, za każdą rozpoczętą godzinę liczoną od zgłoszenia gotowości do wyjazdu lub od zgłoszenia wyjazdu z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, bez względu na liczbę wyjazdów w ciągu jednej godziny 20 zł.

Ekwiwalent pieniężny będzie wypłacany z budżetu gminy. Zgodnie z projektem uchwała ma wejść w życie od 1 stycznia 2024 roku.

1 KOMENTARZ

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here