Radni z Gminy Lwówek Śląski ruszyli z interpelacjami

7
2570
lwówek most kładka działki wyzwolenia

Już w pierwszych dniach po objęciu mandatu radni Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski ruszyli ze składaniem do burmistrza wniosków o poprawę gminnej infrastruktury.

 

Obowiązki radnego

Ustawodawca wskazuje dwa podstawowe obowiązki radnego: (1) kierowanie się dobrem wspólnoty samorządowej a także (2) utrzymywanie stałej więzi z mieszkańcami oraz ich organizacjami, w szczególności przyjmowanie zgłaszanych przez mieszkańców gminy postulatów i przedstawianie ich organom jednostki do rozpatrzenia. Te radni składają w formie zapytań i interpelacji. Jak czytamy w ustawie o samorządzie gminnym: „Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.”.

Aktywność radnych

To m.in. po ilości i jakości składanych wniosków i interpelacji oceniana jest aktywność radnych. W minionej kadencji kilkukrotnie prezentowaliśmy takie zestawienia dotyczące aktywności radnych z gminy Lwówek Śląski. Jak się okazywało, jedni radni regularnie składali w pisma, dla innych to była egzotyka.

Nowa kadencja

W dniu 6 maja 2024 roku rozpoczęła się IX kadencja Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski. 15 nowych radnych złożyło przysięgi. I jak się okazuje, niektórzy z nich natychmiast zabrali się do składania wniosków i interpelacji.

Czego dotyczą interpelacje?

Na stronach BIP lwóweckiego magistratu pojawiły się już pierwsze ze złożonych przez nowych radnych interpelacji. Cztery złożył jeden z najaktywniejszych radnych ubiegłej kadencji, czyli radny Zbigniew Eck, a dwie nowy radny Grzegorz Ślusarczyk, który podpisał się także pod jedną z interpelacji kolegi.

Radny Zbigniew Eck

Radny Eck wniósł o: przycięcie gałęzi na ulicy Słowiczej – od posesji przy ul. Przyjaciół Żołnierza 15, naprawa kładki przez rzekę Bóbr od ul. Działkowej do ul. Wyzwolenia (w kierunku ogródków działkowych), zamontowania punktów świetlnych na ulicy Rzecznej oraz wspólnie z radnym Ślusarczykiem o postawienia koszy na śmieci przy ulicach: 10 Dywizji, Legionów, Jastrzębiej oraz Ignacego Daszyńskiego we Lwówku Śląskim.

Radny Grzegorz Ślusarczyk

Radny Ślusarczyk wniósł o remont mostu na rzece Srebrna w Mojeszu wskazując orientacyjny koszt około 130 tysięcy złotych, a także zwrócił się z prośbą o naprawę pobocza oraz nawierzchni drogi ulicy Wiejskiej.

7 KOMENTARZE

  1. Radny Ślusarczyk proszę o interpelację w sprawie drogi gminnej, która nie posiada nazwy i żadnej nawierzchni (masa bitumiczna, kostka) a wygląda jak droga polna w obrębie miasta!!! Jest tam zakład budowlany i rodzinne ogródki działkowe!
    To odcinek między ul. Budowlanych k. torów biegnący do ul. Rybnej.
    Ulica Rybna prowadząca na zaporę (jaz) na rzece Bóbr bardzo uczęszczana przez pieszych i samochody oraz firmy od spływów kajakowych a także motocyklistów i quadowców jest wąska i zarośnięta krzakami. Prosimy o poszerzenie o oczyszczenie z krzaków zanim dojdzie do wypadku.

    Prosimy również o zrobienie parkingu obok zapory gdzie dziś jest miejsce utwardzone na 4 auta oraz jeszcze jednego obok torów i ul. Budowlanych.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here