Aktywność radnych Gminy i Miasta Lwówek Śląski

38
2177

Zanim zdecydujesz, na kogo zagłosować sprawdź jak przez ostatnie nieco ponad pięć lat pracowali obecni radni, czy brali udział w pracach rady, przychodzili na sesje, komisje i składali interpelacje.

 

 

Wybory samorządowe

Dobiega końca VIII kadencja samorządu. Za trzy tygodnie staniemy przed urnami i wybierzemy nowych radnych. To najlepszy moment na chwilę refleksji i podsumowanie ostatniej kadencji, sprawdzenie, jak ze swoich obowiązków wywiązywali się obecni radni, czy ci, którzy dotychczas tworzyli najwyższą władzę rzeczywiście reprezentowali mieszkańców i działali zgodnie z ich wolą, czy ich wkład pracy i zaangażowanie są godne tego, by ponownie powierzyć im mandat zaufania?

Obowiązki radnego

Ustawodawca wskazuje dwa podstawowe obowiązki radnego: (1) kierowanie się dobrem wspólnoty samorządowej a także (2) utrzymywanie stałej więzi z mieszkańcami oraz ich organizacjami, w szczególności przyjmowanie zgłaszanych przez mieszkańców gminy postulatów i przedstawianie ich organom jednostki do rozpatrzenia. Te radni składają w formie zapytań i interpelacji. Jak czytamy w ustawie o samorządzie gminnym: „Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.”.

Ponadto, radny powinien brać udział w pracach rady i jej komisjach. Jego powinnością jest także informowanie mieszkańców o sprawach problematycznych i podejmowanych w związku z nimi rozstrzygnięciami.

Radny Gminy i Miasta Lwówek Śląski

W grudniu 2022 roku Redakcja Lwówecki.info opublikowała podsumowanie zaangażowania radnych gminnych. Opracowany w połowie kadencji materiał cieszył się bardzo dużą poczytnością. W naszej ocenie to dowód zainteresowania mieszkańców tym, co dzieje się w radzie, jak ze swoich obowiązków i przedwyborczych obietnic wywiązują się poszczególni radni.

Aktywność radnych

Dlatego u schyłku kadencji zwróciliśmy się do Pana Przewodniczącego Rady z prośbą o informację dotyczącą aktywności radnych gminnych. Zależało nam na informacjach o obecnościach radnych podczas posiedzeń komisji i sesji oraz o ilościach złożonych interpelacji.

Obecność radnych podczas prac w komisjach

Skład Rady Gminy i Miasta Lwówek Śląski został podzielony pomiędzy trzy komisje: Komisję Rewizyjną, Komisję Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisję Budżetu i Spraw Społecznych. Pierwsza zajmuje się głównie kontrolą działalności burmistrza, opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia burmistrzowi absolutorium. Druga opiniuje wniesione przez mieszkańców skargi, wnioski i petycje. A trzecia zajmuje się opiniowaniem bieżących projektów uchwał.

Komisja Rewizyjna

W pracach komisji rewizyjnej udział bierze pięcioro radnych. Stuprocentową frekwencją poszczycić się mogą Przewodniczący Komisji Mateusz Rusinek oraz radna Stefania Wróblewska. Natomiast najniższą frekwencję miał radny Franciszek Pawłowicz.

 1. Przewodniczący Komisji Mateusz Rusinek – 100 proc. obecności
 2. Radna Stefania Wróblewska – 100 proc. obecności
 3. Wiceprzewodniczący Komisji Zbigniew Eck – 94,7 proc obecności
 4. Radna Małgorzatą Uboga – 94,4 proc. obecności
 5. Radny Franciszek Pawłowicz – 68,4 proc. obecności

Komisja Skarg Wniosków i Petycji

W pracach komisji rewizyjnej udział bierze pięcioro radnych. W trakcie tej kadencji żaden z członków komisji nie miał stuprocentowej frekwencji podczas jej prac. Przewodnicząca Komisji Katarzyna Krenz oraz radny Tadeusz Koblak mieli ponad dziewięćdziesięcioprocentową frekwencję. Natomiast wyjątkowo niską frekwencję miał radny Wiceprzewodniczący Komisji Marcin Karasiński.

 1. Przewodnicząca Komisji Katarzyna Krenz – 96,3 proc. obecności
 2. Radny Tadeusz Koblak – 95,5 proc. obecności
 3. Radny Aleksander Fuławka – 88,5 proc. obecności
 4. Radna Elżbieta Ugrynowicz – 88,5 proc. obecności
 5. Wiceprzewodniczący Komisji Marcin Karasiński – 37,0 proc. obecności

Komisja Budżetu i Spraw Społecznych

W pracach tej komisji udział bierze czternastu radnych, aczkolwiek jak pokazuje poniższa tabela, niektórzy z radnych wyjątkowo sporadycznie przychodzą „podpisać listę”.

Stuprocentową frekwencją poszczycić się może tylko Przewodniczący Komisji Aleksander Fuławka. Natomiast wyjątkowo mało aktywni byli radni Marcin Karasiński z frekwencją zaledwie 25,4 proc oraz Wiceprzewodnicząca Komisji Joanna Jędrzejczyk z frekwencją 42,4 proc. Jak wynika z prowadzonej przez biuro rady tabeli, tych dwoje radnych oraz radny Tomasz Kubis w bieżącym roku mają frekwencję na poziomie ZERO procent.

Tabela – frekwencja podczas prac Komisji Budżetu i Spraw Społecznych

źródło: Biuro Rady, stan na dzień 07.03.2024

Udział radnych w sesjach (wraz z sesjami nadzwyczajnymi)

Radni podczas prac w komisjach jedynie wydają opinie, ostateczne decyzje podejmowane są podczas sesji. I jak się okazuje tu także z frekwencją bywało różnie.

W trakcie ponad pięciu lat zaledwie troje radnych może się poszczycić stuprocentową frekwencją: Przewodniczący Rady Dawid Kobiałka, Wiceprzewodniczący Mieczysław Grabowicz oraz radna Stefania Wróblewska. Ponad połowę sesji opuścił radny Marcin Karasiński, niewiele częściej w pracach udział brała radna Joanna Jędrzejczyk.

Tabela – frekwencja podczas sesji Rady Gminy i Miasta Lwówek Śląski

źródło: Biuro Rady, stan na dzień 07.03.2024

Zaangażowanie radnych

Obecność podczas prac w komisjach czy na sesjach to jedno, natomiast wyrazem aktywności są także składane (zazwyczaj na prośbę i w imieniu mieszkańców) interpelacje.

W trakcie mijającej kadencji lwóweccy radni złożyli łącznie 432 interpelacje. Najwięcej, bo aż 109 w roku 2019, ale niewiele mniej było ich w roku 2023.

Rekordzistą w ilości złożonych interpelacji jest radny Dawid Kobiałka – 91 interpelacji. Zaledwie cztery mniej złożył radny Zbigniew Eck. Warto tu zwrócić uwagę, iż panowie radni w interpelacjach poruszali nie tylko problemy dotyczące swoich okręgów wyborczych, ale sporo razy wnosili o interwencję w innych okręgach, czy zwracali się z prośbą o informację, bądź podjęcie działań na rzecz jakiejś grupy społecznej, np. klubów sportowych, czy mieszkańców całej gminy.

Wśród radnych nie brakuje także osób, które sporadycznie korzystały ze swoich praw i obowiązków. W trakcie ponad pięciu lat zaledwie 3 interpelacje złożyła radna Stefania Wróblewska, 5 interpelacji złożył radny Tomasz Kubis, 6 interpelacji złożył radny Marcin Karasiński a 8 radny Mieczysław Grabowicz.

Tabela – interpelacje składane przez radnych Rady Gminy i Miasta Lwówek Śląski

źródło: Biuro Rady, stan na dzień 07.03.2024

Z treściami interpelacji oraz udzielonymi na nie odpowiedziami każdy może się zapoznać na stronach magistratu.

sprawdź także: Kto kandyduje do Rady Gminy i Miasta Lwówek Śląski?

Konsekwencje dla radnych

Warto pamiętać, iż niewykonywanie mandatu radnego wiąże się jedynie z odpowiedzialnością polityczną ponoszoną podczas wyborów. Już 7 kwietnia 2024 roku każdy wyborca za pomocą postawienia znaku „X” na karcie wyborczej przy nazwisku kandydata będzie mógł wyrazić swoją opinię o pracy swojego radnego, który ubiega się o ponowny wybór, dziękując mu za zaangażowanie, lub postawić znak „X” przy nazwisku innego kandydata okazując rademu wyraz swojego niezadowolenia z jego pracy i zaangażowania.

38 KOMENTARZE

 1. Po co ubiegają się o stanowisko radnego skoro później nie ma ich na komisjach? Nie składają interpelacji? Nie biorą udziału w sesjach? Jeśli nie mają czasu to po co startują? Inne osoby może więcej by zrobiły i byłyby bardziej aktywne, a tak tylko zajmują stołek. Mam nadzieję, że nie otrzymują pieniędzy za brak obecności!

  • Jaki wstyd . Pracuje w służbie zdrowia a w radzie jeżeli liczymy na pana doktora żeby pilnował spraw szpitala i tak robi . Jemu można wybaczyć w przeciwieństwie do pani Jędrzejczyk . Ona wymówek raczej nie powinna mieć

 2. Kadencja prawie cała wypełniona pandemią i brakami kadrowymi w szpitalach też pewnie miała znaczenie. Nie zazdroszczę im. Nadgodziny wyrabiali gdzie indziej. A i rożne są życiowe powody nieobecności – trudno oceniać. Za nieobecność nie ma zapłaty , a jednego jestem pewien – dla kasy to oni tam nie muszą iść 🙂

 3. Pani Joanna Jędrzejczyk ponownie się ubiega o mandat radnej, tylko po co ? Co powie mieszkańcom ? Widać Pani Burmistrz wzięła do swojego zespołu ludzi bezrobotnych, niezaangażowanych, wiekowych po to tylko żeby zapełnić listy. Ciekawe co im obiecała

 4. Może mi ktoś powiedziec po co idą tam ludzie którym się potem nie chce przychodzić nawet ..
  Jakieś pismo, te interpretację dla ludzi napisać to już więcej pracy ale chociaz przyjść.. Radna z apteki 0% w 24 roku na komisji której przewodniczy. Pan doktor, dobry doktor, nie ma czasu to pytam po co? Wladza, pieniądze prestiż? Pytanie otwarte

  Do kosciola nie chodzę, na lewicę Głosowałem, czy slusznie to zobaczymy za rok, ale i takpowiem:
  “Boże” daj nam nowa wladze w tym w miescie, trzecia droga stała się jakaś szalupą dla młodych dziennikarzy i tym co się nie chce już nic

  • Akurat prestiżu to temu facetowi odmówić nie można, zaangażowania w życie mieszkańców Lwówka również. Jeśli chodzi o władze i pieniądze to śmiem podejrzewać, że jest już wystarczajaco spełniony Nieco malostkowe jest zarzucanie lekarzowi, że w latach pandemi czesciej musiał być w szpitalu , gdzie zrobił dla miasta i mieszkańców więcej niż na sesyjnej posiadowce. Wyłączcie ten trolling i kampanijny hejt i włączcie zdrowy rozsądek, bo zaczyna to brzmieć żałośnie.

 5. Mieszkam tu, troche pracuje tu, troch jeżdżę za granicę, takie życie, trzeba zyc.
  Sledze tego Kobiałkę od ok 3 lat, kolezanka w pracy mi powiedziala ze mamy ciekawego czlowieka w miescie, jest wszedzie, pracuję, pomaga i jeszcze jest najaktywniejszy spośród polityków, podziwiam! Ja chodze tylko na samorządowej wybory i ten czlowiek nam z nieba spadł, pani ktora tu jest już dlugo cały czas go zaczepia a on argumnety i agrumenty, praca, ludzie, pomaganie .. cieszy mnie jak widzę te duże Plakaty wszedzie bo takiego ruchu tu jeszcze nie widziałem od 1989 roku.
  Wiem ze poprawi sie zwyklym ludziom, urzednikom, sportu, tylko obawiam się że taka zaangażowana osoba może się zawieść jak jak zobaczy ten opór w województwie sejmi czy gdzie cos bedzie zalatwial, niektórzy z niego robia zbawcę, bez przesady ale racjonalnie myslac to jest wielka nadzieja w tym panu

 6. Mam 22 lata, pan Dawid starszy ode mnie duzo i jestem za tą partią mieszkańców;> jak dalej tak to będzie wyglądało to jak wrócę z wakacji to się wlaczam! Dawajcie tylko to bahama w rakowicach bo nie ma co robić

 7. Najlepsi są ludzie co startują do rady gminy,a wcześniej byli przeciwko . P. Burmistrz..teraz jak chorągiewka szok Angelika Giecewicz nagle już Mariola jest dobra Haha, a Joanna Jędrzejczyk również koty miały ciagle jestescie fałszywi wstydu nie macie

 8. Ludziska kochane. Zagłosujcie na kogo chcecie, na kogo nie chcecie , to nie głosujcie. To przecież takie proste. Oceńcie sobie sami kandydatow i zdecydujcie. Czy obrzucanie kogoś błotem, osądzanie i anonimowy, jednostronny hejt naprawdę przynosi wam osobistą satysfakcję i ekstatyczny dreszczyk schowanego za nickiem partyzanta na wyborczej wojence ? Masz pytania lub wątpliwości, weź telefon i zadzwoń do kandydatki/ kandydata, jak są poważni, to napewno porozmawiają i odpowiedzą na wszelkie pytania. Tak o odrobinę odwagi cywilnej proszę …może łatwiej będzie wam się wtedy zdecydować.

 9. Jak można tak szybko zmienić zdanie czyżby coś obiecane radi wcześniej koty darli z burmistrz teraz startują Puchalska Giecewicz Jędrzejczyk Dąbrowska wy macie sumienie czy nie..co wam burmistrz obiecała..5 lat temu wrogowie a dziś starujecie od niej żenada żenada . Wszyscy się śmieją z tego u mnie na wsi…jak można tak jak mizjs

 10. Drodzy państwo popieram wypowiedź Pana K.Bielaka żyjemy w państwie demokratycznym niech każdy podemie decyzję za siebie. Nagonaka na kontrandydatów jest nie smaczna i może wywołać odwrtone reakcje niech każdy żyje swoim życiem i nie ocenia innych po okładce. Pozdrawiam wszystkich wyborców.

 11. W szkole miałem kolegę co miał 100 % frekwencji i nie zdał. Koleżankę co myślała że jak się mówi to można byłe co mówić. Więc ja oceniam po skuteczności, nie biciu piany, nie gadaniu czy frekwencji. Skuteczność. Co zrobiłeś?

 12. Radni nieporadni mało warci Panie Kubis już Mariolka dobra wstyd co obiecała wróżki na wierzbie następna Giecewicz raptem kampania z P burmistrz spotkania na wiosce 5 osób i tylko rzucanie kłody na Pana Kobiałkę jaki on niedobry a mało się angażuje cały czas cały rok nie tylko przed wyborami …. Jak wszyscy się sprzedaliście wszyscy

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here