Radni Powiatu zdecydują o podwyżce opłat

1
806
zdjęcie poglądowe

Podczas najbliższej sesji Radni Rady Powiatu Lwóweckiego pochylą się nad projektem uchwały w sprawie ustalenia cennika opłat obowiązujących w 2023 roku za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym.

 

 

Ustawa Prawo o ruchu drogowym wymienia szereg powodów, z jakich należący do ciebie pojazd może zostać usunięty z drogi na Twój koszt.

Wśród tych są takie przypadki jak: pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu, braku ubezpieczenia, pozostawienia pojazdu na parkingu bez ważnej karty parkingowej, czy pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela.

Pojazd jest odholowywany także kiedy podczas kontroli policyjnej ta wykaże, że kierowała nim osoba nieposiadającą uprawnienia do kierowania pojazdami albo której zatrzymano prawo jazdy i nie ma możliwości zabezpieczenia pojazdu przez przekazanie go innej uprawnionej osobie. Pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy: kierowała nim osoba znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu, albo stan techniczny pojazdu zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska.

 

 

Jeżeli Twój pojazd zostanie usunięty z drogi, to czeka Cię do zapłacenia słony rachunek. „Rada Powiatu, biorąc pod uwagę konieczność sprawnej realizacji zadań, o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym oraz koszty usuwania i przechowywania pojazdów na obszarze powiatu, ustala corocznie, w drodze uchwały, wysokość opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów oraz wysokość kosztów w razie odstąpienia od usunięcia pojazdów, jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu spowodowało powstanie tych kosztów.” – czytamy w projekcie uchwały, nad którym podczas najbliższej sesji pochylą się radni.

Projekt ten zakłada podwyższenie wysokości opłat za każdą dobę przechowywania pojazdu na parkingu strzeżonym. Natomiast wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz wysokość opłat w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu pozostają bez zmian.

Nowy cennik (jeżeli zostanie przyjęty przez radnych) wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Proponowany cennik opłat obowiązujących w 2023 roku na terenie powiatu lwóweckiego za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym.

 

Wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi wynoszą odpowiednio:

 • rower lub motorower – 110,70 zł,
 • motocykl – 184,50 zł,
 • pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 492 zł,
 • pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – 615 zł,
 • pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – 861 zł,
 • pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – 1.230 zł,
 • pojazd przewożący materiały niebezpieczne – 1.414,50 zł,
 • hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego – 110,70 zł brutto

 

 

Wysokości opłat za każdą dobę przechowywania pojazdu wynoszą odpowiednio:

 • rower lub motorower – 27 zł,
 • motocykl – 37 zł,
 • pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 52 zł,
 • pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – 68 zł,
 • pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – 97 zł,
 • pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – 173 zł,
 • pojazd przewożący materiały niebezpieczne – 252 zł,
 • hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego – 27 zł brutto.

Ponadto ustala się wysokość stawek kwotowych kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu spowodowało powstanie tych kosztów (art. 130a ust. 2a ustawy prawo o ruchu drogowym), które wynoszą odpowiednio:

 • rower lub motorower – 55,35 zł,
 • motocykl – 92,25 zł,
 • pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 246 zł,
 • pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – 307,50 zł,
 • pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – 430,50 zł,
 • pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – 615 zł,
 • pojazd przewożący materiały niebezpieczne – 707,25 zł,
 • hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego – 55,35 zł brutto.

Stawki za przechowywanie pojazdu na parkingu strzeżonym, o których mowa obowiązują za każdą rozpoczętą dobę.

1 KOMENTARZ

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here