Radni będą pracować zdalnie. Ma to związek z przeciwdziałaniem COVID-19

9
939
screenshot sesja rady miejskiej w Lwówku Śląskim. (archiw.)

Zasada DDM, czyli dystans, dezynfekcja, maseczki znana jest chyba wszystkim od przedszkolaków począwszy. Ta zasada miała i nadal ma chronić nas przed groźnymi wirusami. To właśnie w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 i innych chorób zakaźnych radni podjęli uchwałę, iż będą pracować – obradować zdalnie. W uchwale wspomniano także o kryzysie energetycznym, czyli generowanie w ten sposób oszczędności dla budżetu gminy.

 

 

W ubiegłym tygodniu, podczas LXIII/420/23 sesji Rady Gminy i Miasta Lwówek Śląski radni podjęli uchwałę by podczas najbliższych sesji obradować zdalnie.

„Rada Miejska w Lwówku Śląskim postanawia obradować na sesjach Rady Miejskiej Lwówka Śląskiego z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania, on-line) w okresie od 1 lutego 2023 roku do 30 kwietnia 2023r.” – czytamy w podjętej uchwale.

W uzasadnieniu do uchwały zapisano, iż zgodnie z art. 15 zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego oraz działające kolegialnie organy: wykonawcze w jednostkach samorządu terytorialnego, w związkach jednostek samorządu terytorialnego, w związku metropolitalnym, w regionalnych izbach obrachunkowych, samorządowych kolegiach odwoławczych oraz w organach pomocniczych jednostek samorządu terytorialnego mogą zwoływać i odbywać obrady, sesje, posiedzenia, zgromadzenia lub inne formy działania właściwe dla tych organów, a także podejmować rozstrzygnięcia, w tym uchwały, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania).

 

 

Wskazano także, iż na podstawie ust. 2 ww. przepisu o zdalnym trybie obradowania decyduje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego albo inny organ działający kolegialnie, w głosowaniu jawnym.

„Mając na uwadze powyższy przepis w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną i dodatkowo z sytuacją energetyczną uznaje się umożliwienie przeprowadzania zdalnego trybu obradowania jako uzasadnioną potrzebę” – zapisano w uchwale.

Jak podało w dniu wczorajszym ministerstwo zdrowia, w kraju odnotowano 53 przypadki zakażenia wirusem SARS-CoV-2, w tym 46 to nowe zakażenia, a 7 ponowne zakażenia.

9 KOMENTARZE

  1. Słabe i słabo uargumentowane, jako radny z innej gminy uważam, że zdalne obrady w znacznym stopniu pogarszają jakość pracy i bardzo się cieszę, że nikomu w naszej gminie nawet takie pomysły do głowy nie przychodzą.

  2. Dziwne morzerz tak policja pujdze na zdalne I jak wtedy pastwo zarobi ja proponuję niech teraz sprawdzą policja czy radny pracuje czy nie i madacik 50 tys ich stać

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here