Susza hydrologiczna w regionie. Jest ostrzeżenie

0
787

Susza hydrologiczna jest jednym z najpoważniejszych problemów, które wpływają na zasoby wodne. Jest to sytuacja, w której występuje niedobór wody, zarówno powierzchniowej, jak i podziemnej, spowodowany brakiem opadów deszczu przez długi czas. Susza hydrologiczna ma poważne konsekwencje dla ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego.

 

 

Skutki suszy hydrologicznej

Susza hydrologiczna ma szeroki zakres skutków, które dotykają różne aspekty naszego życia.

  1. Brak dostępu do wody pitnej: Niedobór wody może prowadzić do trudności w dostępie do czystej wody pitnej, co zagraża zdrowiu i życiu ludzi.
  2. Upadek produkcji rolniczej: Susza utrudnia nawadnianie roślin, co prowadzi do spadku plonów i upadku gospodarstw rolnych. Skutki tego mogą obejmować podwyżki cen żywności i problem niedożywienia.
  3. Zniszczenie ekosystemów wodnych: Brak wody prowadzi do wysychania rzek, jezior i mokradeł, co wpływa na różnorodność biologiczną i zagraża ekosystemom wodnym.
  4. Zagrożenie dla bioróżnorodności: Wielu organizmów, zarówno roślin, jak i zwierząt, zależy od obfitości wody. Niedobór wody i zniszczenie środowisk wodnych prowadzą do redukcji bioróżnorodności.

 

Ostrzeżenie hydrologiczne: susza hydrologiczna

Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych we Wrocławiu wydało ostrzeżenie o suszy hydrologicznej dla zlewni rzeki Bóbr z dopływami od zbiornika Pilchowice do ujścia do Bobrzycy oraz rzeki Kwisa od zbiornika Leśna do ujścia do Bobru z dopływami (dolnośląskie, lubuskie)

„W związku z występującymi niskimi przepływami wody, w kolejnych dniach na obszarze objętym ostrzeżeniem spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody na poziomie lub poniżej SNQ, z możliwością występowania krótkotrwałych wzrostów przepływu, spowodowanych głównie pracą urządzeń hydrotechnicznych w tym zbiorników retencyjnych.” – wskazuje w komunikacie BPH.

Ostrzeżenie obowiązuje do odwołania.

 

 

Zagrożenie brakiem wody

“Jeśli w ciągu nadchodzących tygodni nie wystąpią znaczne opady, na części obszaru Polski prognozuje się utrzymanie niżówki hydrogeologicznej. Najbardziej zagrożone będą województwa wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie oraz pomorskie, podlaskie, dolnośląskie, opolskie i śląskie. Jednak lokalnie problemy mogą pojawić się także w województwach mazowieckim i warmińsko-mazurskim. Oznacza to, że zwłaszcza na wymienionych obszarach, może dojść do utrudnień w zaopatrzeniu w wodę z płytkich ujęć wód podziemnych (indywidualne studnie gospodarskie) oraz z ujęć komunalnych eksploatujących pierwszy poziom wodonośny, najszybciej reagujący na deficyt opadów.” – wskazuje Państwowy Instytut Geologiczny.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here