PWSZ im. Witelona w Legnicy Najlepszą Uczelnią Zawodową w Polsce

0
555

Akademickie Centrum Informacyjne w Poznaniu ogłosiło wyniki 10. edycji konkursu na „Najbardziej innowacyjną i kreatywną Uczelnie w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych”. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy znalazła się w zaszczytnym gronie laureatów w kategorii „Najlepsze Polskie Uczelnie Zawodowe”.

Projekt ogólnopolskiego konkursu dla szkół wyższych miał na celu ocenę stopnia wykorzystania nowoczesnych technologii wspierających proces nauczania, a także zapoznanie się z innowacyjnymi działaniami, realizowanymi w sektorze edukacji wyższej.

Akademickie Centrum Informacyjne w Poznaniu potwierdziło pozycję Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy jako placówki prezentującej najlepsze narzędzia oraz projekty poprawiające status własnych absolwentów na rynku pracy, a także realizującej adekwatne do rynku pracy programy nauczania, dzięki którym może kształcić dobrych specjalistów, poszukiwanych przez pracodawców.

To właśnie między innymi praktyczny aspekt kształcenia i właściwe przygotowanie studentów do pracy wyróżnia naszą Uczelnię. Pod uwagę brano takie aspekty funkcjonowania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy jak działalność jednostek uczelnianych na rzecz studentów i absolwentów, dostosowanie programu nauczania do potrzeb rynku pracy, krajowe i zagraniczne programy stażowe, a także współpraca uczelni z pracodawcami z regionu.

Misją PWSZ im. Witelona w Legnicy jest przekazanie i wzbogacenie wiedzy w zakresie realizowanych kierunków i specjalności, kształcenie zawodowe, akademickie i ustawiczne wysoko kwalifikowanych, przedsiębiorczych kadr, zdolnych sprostać wyzwaniom gospodarczym i społecznym zarówno w skali regionu, jak też kraju. Wszystkie prowadzone kierunki studiów mają profil praktyczny, znacznie zwiększający szansę na zatrudnienie po studiach. Prowadzone są również stałe konsultacje merytoryczne z partnerami zewnętrznymi w zakresie doskonalenia nowych programów nauczania.

Uczelnia realizuje liczne projekty i inwestycje, gwarantujące możliwie jak najlepsze warunki prowadzenia zajęć naukowo-dydaktycznych. Nowoczesna biblioteka, Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej to tylko niektóre z nich. Uczelnia oferuje kandydatom atrakcyjne kierunki na poziomie jednolitych studiów magisterskich (studia 5-letnie), magisterskich (studia 2-letnie), licencjackich, inżynierskich jak również studia podyplomowe.

 

-/PWSZ im. Witelona w Legnicy/-

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here