Radni zdecydowali ws. studium

0
994

Tydzień trwała ostatnia sesja rady miejskiej, podczas której radni podjęli wiele niezwykle ważnych dla przyszłości miasta i kierunków jego rozwoju decyzji.

 

 

Pomysły burmistrza Marciniaka i prezentowane przez niego kierunki rozwoju uzdrowiska od dawna już nie zyskują aprobaty wśród przedstawicieli mieszkańców. Jego poparcie w Radzie Miasta Świeradów- Zdrój topnieje niczym lód na pustyni. Kolejny z przykładów mieliśmy podczas ostatniej sesji – prawdopodobniej najdłuższej sesji w historii świeradowskiej rady. Sesja, której wiodącym tematem było uchwalenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Świeradów- Zdrój rozpoczęła się w środę 27 lipca 2023 roku, a zakończyła dopiero w dniu 2 sierpnia br.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem o charakterze strategicznym, określa uwarunkowania (przyrodnicze, kulturowe, społeczne i ekonomiczne) oraz określa kierunki rozwoju gminy, Studium jest dokumentem koordynacyjnym, określającym politykę w zakresie gospodarki przestrzennej oraz określającym działania na rzecz rozwoju zagospodarowania terenów. Polityka przestrzenna określona w studium stanowi wytyczne koordynacyjne dla prowadzenia dalszych prac, w szczególności sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 

 

Prace nad projektem studium rozpoczęto w październiku 2019 r. „Projekt Studium wyłożono do publicznego wglądu w Urzędzie Miasta Świeradów-Zdrój dwukrotnie: w terminie od 3 stycznia 2022 r. do 1 lutego 2022 r. oraz od 10 marca 2023 r. do 3 kwietnia 2023 r., dyskusje publiczne odbyły się dnia 11 stycznia 2022 r. oraz 28 marca 2023 r. W ustawowym terminie zbierania uwag z pierwszego wyłożenia, tj. do dnia 25 lutego 2022 r. do wyłożonego do publicznego wglądu projektu Studium wpłynęło 100 pism zawierających uwagi. Część z nich została rozpatrzona pozytywnie przez Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój. Zmiany wprowadzone do projektu, wynikające z przyjęcia uwag, skutkowały koniecznością ponowienia procedury opiniowania i uzgadniania oraz wyłożenia projektu zmiany Studium do publicznego wglądu. W ustawowym terminie zbierania uwag z drugiego wyłożenia, tj. do dnia 28 kwietnia 2023 r. do wyłożonego do publicznego wglądu projektu Studium wpłynęło 88 pism zawierających uwagi. Nie zostały one przyjęte przez Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój.” – czytamy w uzasadnieniu obszernego dokumentu.

„Przegłosowano ponad 200 wniosków – uwag odrzuconych przez Burmistrza do nowo powstającego dokumentu, których część Rada uznała za zasadne.” – napisała w podsumowaniu obrad radna Irena Chmielowska, która nie kryła zachowaniem burmistrza Marciniaka.

 

 

„Zaskakujące jest to, że nie było nikogo kto pracowała nad tym dokumentem, ani Burmistrz, jego Z-ca czy przedstawiciel zespołu planistycznego nie pojawili się, aby przekonać o słuszności odrzucenia wniosków.” – wskazała pani radna, która dodała, iż Rada podjęła decyzję przy głosowaniu nad wnioskami, jak i nad całością dokumentu, wywiązując się ze swoich obowiązków wobec mieszkańców.

„Przyjęcie dokumentu w którym nie chronimy naszego miejsca na ziemi byłoby bardzo pochopne i nieprofesjonalne. Jesteśmy za rozwojem, ale przemyślanym i popartym fachową analizą zarówno prawna jak i społeczną.” – podkreślała w mediach społecznościowych radna Irena Chmielowska.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here