Przekazanie komputerów dla Beneficjentów Konkursu „Granty PPGR”

5
1340

W piątek, 20 maja 2022 r., Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski, w imieniu Gminy Gryfów Śląski, jako Darczyńcy przekazał sprzęt komputerowy zakupiony w ramach Konkursu grantowego pn.: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

 

Przekazanie przedmiotowego sprzętu odbyło się na podstawie Umów darowizn zawartych z osobami, które zostały zakwalifikowane do przedmiotowego wsparcia, po spełnieniu warunków określonych w regulaminie w/w Konkursu grantowego, którego nabór wniosków odbył się w listopadzie ub.r.

Do Gminy Gryfów Śląski wpłynęło w tym okresie 41 wniosków, z czego 32 osoby spełniały wymagane warunki i zostały zakwalifikowane do objęcia wsparciem.

Organizator Konkursu – Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) przez kilka miesięcy weryfikował wnioski złożone przez gminy z całej Polski.

Wniosek Gminy Gryfów Śląski został oceniony pozytywnie, w wyniku czego został jej przyznany grant w wysokości 85.120 zł. na zakup laptopów i oprogramowania antywirusowego dla 32 dzieci z rodzin byłych pracowników PPGR.

Gmina Gryfów Śląski, jako Darczyńca zobligowana została do opracowania procedury monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego, zgodnie z którą Darczyńcy przysługuje prawo (przez okres 2 lat od daty zakończenia projektu) do żądania od Obdarowanego okazania przekazanego sprzętu komputerowego do oględzin – m.in. w celu oceny jego stanu technicznego oraz sprawdzenia jego faktycznego dysponowania i użytkowania przez osobę uprawnioną.

W/w procedura stanowi załącznik do każdej zawartej umowy darowizny. Jej treść jest także załączona do niniejszej informacji.

Konkurs grantowy pn.: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

-/UGiM Gryfów Śląski/-

 

5 KOMENTARZE

  1. Konkurs… śmieszne….
    Jedne dzieci otrzymały z rodziny, a drugie już nie ( rzekomo nie spełniły warunków pomimo wielodzietności – a to dziwne)- ta sama osoba, od tego samego dziadka ….
    Śmiech na sali…

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here