Prokuratura podsumowała 2019 rok

0
313

24 stycznia 2020 roku odbyła się narada kierownictwa Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze i jednostek podległych podsumowująca wyniki pracy w 2019 roku. Analiza wyników osiąganych w ubiegłym roku w ramach rożnych aspektów działalności Prokuratury pozwala na stwierdzenie, że zdołano utrzymać dobre rezultaty, a w niektórych kategoriach jeszcze poprawić efektywność pracy prokuratorów.

Szybciej i skuteczniej.

W 2019 roku w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze zakończono ponad 15 tysięcy postępowań, a jednocześnie załatwiono więcej spraw, niż w analogicznym okresie wpłynęło do tutejszych Prokuratur. Powyższy odsetek załatwionych spraw w stosunku do ich wpływu, to najlepszy wynik ze wszystkich okręgów regionu wrocławskiego.

Równie dobre rezultaty osiągnięto jeśli chodzi o szybkość prowadzonych śledztw i dochodzeń. W poszczególnych kategoriach spraw trwających dłużej niż trzy miesiące, na tle innych okręgów regionu wrocławskiego, w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze oraz w jednostkach jej podległych, pozostawiono najmniej niezałatwionych spraw, co plasuje tutejszy okręg na pierwszym miejscu w tym zakresie.

Powyższe bardzo dobre wyniki to w dużej mierze zasługa czterech spośród sześciu prokuratur rejonowych, to jest lwóweckiej, lubańskiej, jeleniogórskiej i bolesławieckiej.

Również skuteczność prowadzonych postępowań przygotowawczych uległa dalszej poprawie, w stosunku do rezultatów osiągniętych w 2018 roku.

W 2019 roku skierowano o 130 więcej aktów oskarżenia niż w 2018. W 77 % spraw, w których przedstawiono zarzuty podejrzanemu, wniesiono następnie przeciwko niemu akt oskarżenia do sądu. Jednocześnie osiągnięto najmniejszy procent uniewinnień w skali regionu wrocławskiego. Odnotowano także największą skuteczność apelacji od orzeczeń sądów pierwszej instancji.

Działania Prokuratury realizowane są także przez stosowanie środków zapobiegawczych wobec osób podejrzanych. W 2019 roku Prokuratury okręgu jeleniogórskiego wystąpiły do sądów o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec 335 osób, z czego ponad 90 % wniosków okazało się skuteczne. Żadna ze spraw, w której stosowano areszt nie została następnie umorzona. Nie odnotowano także uniewinnień w sprawach, w których wobec oskarżonych stosowany był ten środek zapobiegawczy.

Ponadto, w ubiegłym roku, tytułem zabezpieczenia majątkowego, skutecznie ujawniono i zatrzymano majątek podejrzanych o łącznej wartości blisko 7 milionów złotych. Instytucja zabezpieczenia majątkowego została zastosowana do ponad 800 osób. To więcej niż w okręgu legnickim, świdnickim i opolskim. Jednocześnie osiągnięto najwyższy w skali regionu odsetek oskarżonych, wobec których zastosowano zabezpieczenie majątkowe.

Tylko w jednej ze spraw dotyczącej wytwarzania narkotyków Prokuratura Rejonowa w Bolesławcu skutecznie zabezpieczyła majątek przestępców o wartości niemal 900 tysięcy złotych. Zmniejszyła się także ilość spraw zawieszonych.

Wiele poważnych śledztw.

Najpoważniejsze śledztwa z obszaru właściwości okręgu jeleniogórskiego, a także przekazane z jednostek nadrzędnych prowadzone są przez Prokuraturę Okręgową w Jeleniej Górze.

Wydział Śledztw Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze w 2019 roku między innymi skierował akt oskarżenia przeciwko trzem byłym funkcjonariuszom Policji z Bogatyni i Zgorzelca, którym zarzucono szereg przestępstw, w tym udział w zorganizowanych grupach przestępczych zajmujących się obrotem narkotykami i łapownictwo.

W Wydziale do spraw Przestępczości Gospodarczej prowadzone jest między innymi postępowanie dotyczące działalności spółki TeleOpieka24 Sp. z o.o., która doprowadziła szereg pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez wprowadzenie ich w błąd co do warunków oferowanych umów o usługi reklamowe. Pod koniec 2019 roku skierowano pierwsze akty oskarżenia przeciwko osobom działającym na rzecz Spółki.

Wydział Organizacyjno-Sądowy Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze skierował akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie podejrzanemu o dokonanie oszustw matrymonialnych na szkodę trzech kobiet, a także szeregu innych wyłudzeń, który doprowadził pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości blisko 10 milionów złotych.

Również na szczeblu prokuratur rejonowych prowadzonych jest wiele skomplikowanych postepowań przygotowawczych.

Prokuratura Rejonowa w Jeleniej Górze skierowała akt oskarżenia przeciwko dwóm mężczyznom, którzy uczestnicząc w wyścigu ulicznym doprowadzili do śmiertelnego potrącenia dwojga pieszych, kwalifikując ich zachowanie jako zbrodnię zabójstwa.

Prokuratura Rejonowa w Bolesławcu oskarżyła czterech sprawców o wytworzenie znacznych ilości narkotyków i inne przestępstwa. W zlikwidowanej „fabryce” wytworzono łącznie blisko 8 kilogramów metamfetaminy, a także usiłowano wyprodukować kolejne 36 kilogramów narkotyku.

Współpraca z zagranicą.

Prokuratury z okręgu jeleniogórskiego aktywnie współpracują z jednostkami zagranicznymi, zwłaszcza czeskimi i niemieckimi. W maju 2019 roku Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze wraz z Prokuraturą Krajską z Usti nad Labem zorganizowała międzynarodową konferencję poświęconą transgranicznemu zwalczaniu przestępczości, w której udział wzięli prokuratorzy z Polski, Czech oraz Niemiec. Poza wymianą doświadczeń i nawiązywaniem relacji, efektem konferencji było między innymi podpisanie wspólnej deklaracji końcowej o zacieśnieniu współpracy.

Skuteczność działania Prokuratury to także zasługa pracowników sekretariatu. W 2019 roku dobra sytuacja budżetowa po raz drugi z rzędu pozwoliła na przyznanie im podwyżek oraz nagród w dotychczas niestosowanym wymiarze.

Bardzo dobre wyniki pracy osiągnięte w 2019 roku i ich widoczny stały progres, po raz kolejny potwierdza zasadność zmian wprowadzonych w Prokuraturze w 2016 roku.

 

-/ Prokuratura Jel. Góra /-

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here