Prokuratura nadal prowadzi postępowanie wobec Konrada K.

0
104
fot.: Prokuratura JG

W związku z zainteresowaniem przedstawicieli prasy, jak również z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej niepełnymi lub nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi postępowania prowadzonego przeciwko Konradowi K., prezesowi stowarzyszenia o nazwie Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt, poniżej przekazujemy informacje dotyczące sprawy.

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu, rozpoznając zażalenie podejrzanego Konrada K. stwierdził, że jego zatrzymanie w dniu 16 maja 2019 roku dokonane przez funkcjonariuszy Policji na polecenie Prokuratury Rejonowej w Zgorzelcu było zasadne, albowiem wynikało z braku stawiennictwa wymienionego na kolejne wezwania organów ścigania. Również legalność zatrzymania nie budziła wątpliwości Sądu. Stwierdzone nieprawidłowości w sposobie przeprowadzenia zatrzymania dotyczyły natomiast zastosowania wobec skarżącego kajdanek zespolonych podczas jego transportowania przez Policję, a także zbyt późnego, w ocenie Sądu, zwolnienia zatrzymanego. Powyższe nastąpiło 18 maja 2019 roku, bezpośrednio po jego przesłuchaniu przez prokuratora oraz zastosowaniu środków zapobiegawczych. Według rozpoznającego zażalenie Sądu, powinno do niego dojść już po przesłuchaniu podejrzanego przez funkcjonariusza Policji, które miało miejsce poprzedniego dnia w godzinach popołudniowych.

Wymaga podkreślenia, że zgodnie z kodeksem postępowania karnego (art. 249 § 3 kpk), przed zastosowaniem środka zapobiegawczego prokurator obligatoryjnie osobiście przesłuchuje podejrzanego.

Ponadto Sąd Rejonowy w Zgorzelcu uchylił zastosowane wobec Konrada K. środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji oraz zakazu podejmowania czynności wynikających z ustawy o ochronie zwierząt. Należy jednak podkreślić, że Sąd nie kwestionował przedstawionych podejrzanemu zarzutów zaboru w celu przywłaszczenia trzech psów oraz naruszenia miru domowego, uznając, że zachodzi wysokie prawdopodobieństwo ich popełnienia. Sąd uznał jednak, że nie ma potrzeby zabezpieczenia prawidłowego toku postepowania przygotowawczego przez stosowanie wobec podejrzanego środków zapobiegawczych.

Należy także wskazać, że analogiczne środki zapobiegawcze są stosowane wobec Konrada K. w ramach śledztwa prowadzonego przeciwko niemu przez Prokuraturę Rejonową w Jeleniej Górze, w którym ogłoszono mu zarzuty popełnienia łącznie ośmiu przestępstw, w tym zaboru w celu przywłaszczenia psów, kradzieży rozbójniczej, oszustwa, naruszenia miru domowego i podrabiania dokumentów.

 

W tym postępowaniu Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze rozpoznając zażalenie podejrzanego zdecydował o utrzymaniu w mocy postanowienia prokuratury, wskazując zarówno na wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przez podejrzanego zarzuconych mu czynów, jak również potrzebę stosowania wobec niego środków zapobiegawczych.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here