Powstaną nowoczesne boiska wielofunkcyjne. Koszt 3 mln zł.

1
1736

Ministerstwo Sportu, w dniu 8 grudnia, ogłosiło piąte – i zarazem ostatnie – cząstkowe rozstrzygnięcia tegorocznej edycji Programu „Sportowa Polska” zawierające pozytywnie ocenione wnioski. W ramach w/w rozstrzygnięcia, dofinansowane zostaną 62 inwestycje, w tym ta – przedstawiona przez Gminę Gryfów Śląski, we wniosku aplikacyjnym złożonym w naborze z kwietnia br., obejmująca budowę boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Boh. Łużyckiej Brygady WOP w Gryfowie Śląskim.

 

Przedmiotowa inwestycja zostanie dofinansowana z Programu „Sportowa Polska” kwotą dotacji w wysokości 1.476.600 zł., tj. na maksymalnym możliwym poziomie 50% całkowitych kosztów inwestycji, które wynoszą blisko 3 mln. zł.

W/w inwestycja obejmuje budowę zespołu trzech nowoczesnych boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Gryfowie Śląskim o nawierzchni nieurazowej, w tym:

1) Boisko wielofunkcyjne (A) o nawierzchni polipropylenowej, obejmujące funkcje: dwóch boisk do koszykówki o wym. 15×28 m; boiska do piłki ręcznej o wym. 20x40m; boiska do piłki siatkowej o wym. 18×9 m; kortu do tenisa ziemnego o wym. 23,78×10,97 m;

2) Boisko wielofunkcyjne (B) obejmującego funkcje: boiska przystosowanego do piłki nożnej o pow. 20×40 m – o nawierzchni polipropylenowej; boiska do gry w dwa ognie o wym. 9×12 m; rzutni do rzutu kulą; skoczni do skoku wzwyż; bieżni okrężnej trzytorowej o dł. 200 m; bieżni jednotorowej o dł. 60 m; skoczni do skoku w dal i trójskoku – o nawierzchni poliuretanowej;

3) Boisko wielofunkcyjne (C) o nawierzchni polipropylenowej, dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych, o wym. zewn. 12×24 m, obejmujące funkcje boiska przystosowanego do gry w piłkę nożną, piłkę ręczną, siatkówkę i koszykówkę.

Wokół ww. boisk zamontowane zostaną piłkochwyty a także wykonane zostanie ogrodzenie bezpośrednio przylegające do nowopowstałego obiektu. Ponadto w ramach zadania powstaną przyjazne dla osób niepełnosprawnych ciągi komunikacyjne z betonowej kostki brukowej. Na obiekcie zostaną zamontowane elementy małej architektury służące jego funkcji sportowej, w tym m.in. stoły do tenisa, ławki i wiata na rowery dla użytkowników infrastruktury sportowej.

Zostanie zamontowane oświetlenie zewnętrzne całego obiektu oraz monitoring wizyjny obszaru zajmowanego przez ww. zespół boisk. Nowopowstały obiekt zostanie wybudowany na uprzednio zniwelowanym terenie przyszkolnym, zajmowanym aktualnie przez stare i wyeksploatowane technicznie boiska o nawierzchni asfaltowej i trawiastej.

Rzeczowa realizacja zadania inwestycyjnego została zaplanowana na okres IV-VII 2021 roku.

W wyniku realizacji tego zadania powstanie nowoczesny obiekt sportowy przyjazny każdemu mieszkańcowi naszej gminy, w każdym wieku, by miał możliwość uprawiania sportu i podejmowania aktywności ruchowej.

Nowo wybudowany obiekt posiadać będzie rozwiązania techniczno-funkcjonalne umożliwiające jego dostępność do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności – m.in. brak stopni schodowych i zniwelowane w odpowiedni sposób różnice poziomów na ciągach dla pieszych, umożliwiające bezproblemowe poruszanie się na wózku inwalidzkim.

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski składa podziękowania Panu Senatorowi Rafałowi Ślusarzowi za poparcie zasadności realizacji w/w inwestycji udzielone w toku procedury rozpatrywania wniosku aplikacyjnego.

-/UGiM Gryfów Śląski/-

1 KOMENTARZ

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here