Powiat współfinansuje pozalekcyjne zajęcia sportowe

0
340

Do udziału w programie przystąpił Powiat Lwówecki, dzięki czemu siedem grup młodzieży w szkołach Powiatowych ma możliwość korzystania z dodatkowych zajęć.

 

 

Program „Szkolny Klub Sportowy” jest skierowany do uczniów szkół, bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego.

Realizowany przez Dolnośląską Federację Sportu jako Operatora Wojewódzkiego projekt, finansowany jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki przy wsparciu Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Program stanowi narzędzie stymulowania podejmowania aktywności fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym, nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym.

Do udziału w programie przystąpił Powiat Lwówecki, dzięki czemu siedem grup młodzieży w szkołach Powiatowych ma możliwość korzystania z dodatkowych zajęć – każda w wymiarze 36 godzin, w okresie 01.02.2024 r. – 31.05.2024 r. Z udziału w programie korzystają uczniowie:

  • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim (1 grupa)
  • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie Śląskim (1 grupa)
  • Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich (3 grupy)
  • Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim (2 grupy)

Systematyczne pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży są prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach. Istotnym założeniem programu jest różnorodność zajęć, dających możliwość uprawiania wielu sportów, uwzględniając m.in. regionalne i lokalne tradycje oraz możliwość uprawiania odpowiednich sportów w zależności od pór roku.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here