Ponad milion złotych na poprawę wyników maturalnych

3
394

Samorząd Województwa Dolnośląskiego uruchamia nowy projekt skierowany do uczniów szkół średnich. Z projektu „Szansa dla wszystkich – program podnoszenia wyników maturalnych uczniów dolnośląskich szkół” skorzysta także młodzież z terenu powiatu lwóweckiego.

 

 

Projekt realizowany jest przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego od 2024 r. do 2027 r. w partnerstwie z 11 dolnośląskimi jednostkami samorządu terytorialnego, które są organami prowadzącymi dla szkół licealnych/techników tj.: Powiatem Dzierżoniowskim, Powiatem Jaworskim, Powiatem Kamiennogórskim, Powiatem Lubańskim, Powiatem Lwóweckim, Powiatem Oleśnickim, Powiatem Oławski, Powiatem Średzkim, Powiatem Wołowskim, Powiatem Ząbkowickim. Województwo Dolnośląskie przekaże 11 Partnerom projektu środki na realizację działań w łącznej wysokości do 11 071 793,72 zł:

 • Powiat Dzierżoniowski 1 790 684,12
 • Powiat Jaworski 962 256,96
 • Powiat Kamiennogórski 1 658 503,20
 • Powiat Lubański 429 834,60
 • Powiat Lwówecki 1 187 369,52
 • Powiat Oleśnicki 1 121 347,00
 • Powiat Oławski 649 205,28
 • Powiat Polkowicki 664 273,44
 • Powiat Średzki 589 279,08
 • Powiat Wołowski 1 222 988,52
 • Powiat Ząbkowicki 796 052,00

– Dolny Śląsk nie jest liderem, jeśli weźmiemy pod uwagę wyniki egzaminu dojrzałości w porównaniu z innymi województwami, stąd potrzeba realizacji tego programu. Matura to dla młodych ludzi bardzo ważny egzamin, który często ma duży wpływ na wybór dalszej ścieżki życiowej. Samorząd Województwa będzie wspierać maturzystów w przygotowaniach do tego kluczowego egzaminu, aby mogli spełniać swoje plany zawodowe – mówi Marcin Krzyżanowski Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

Celem projektu jest wsparcie uczniów liceów i techników w podniesieniu wyników maturalnych w zakresie dwóch przedmiotów obowiązkowych, tj. języka polskiego oraz matematyki.

Zadania do realizacji w projekcie:

 • Dodatkowe zajęcia z języka polskiego oraz matematyki dla uczniów realizowane w dwóch latach szkolnych 2024/25 oraz 2025/26. W każdym roku szkolnym zaplanowano realizację zajęć przez 10 tygodni.
 • Prowadzenie indywidualnych konsultacji dla uczniów w ramach projektu. Każdemu uczniowi będzie przysługiwać 10 godzin indywidualnego wsparcia nauczyciela, 5 godzin z języka oraz 5 godzin z matematyki.
 • Zakup sprzętu oraz materiały dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć z języka polskiego i/lub matematyki. Zakupy te ściśle powiązane będą z celem projektu.
 • Kursy dla nauczycieli pracujących z młodzieżą dotyczące wykorzystania metod coachingu, tutoringu i mentoringu w pracy z uczniem.

3 KOMENTARZE

 1. Na takie dodatkowe zajęcia (na lekcjach 8 i 9) chodzi najwyżej kilka osób z całej klasy. Obecnie na godzinę dostępności dla uczniów nie chodzi nikt, a jak chodzą to przed końcem semestru, bo jest zagrożenie oceną niedosteczną. Żadne pomoce dydaktyczne nie pomogą, jak sami uczniowie mają ogromne braki ze szkoły podstawowej. Skutecznym rozwiązaniem może być TYLKO przywrócenie odpowiedniej liczby godzin lekcji matematyki w szkole podstawowej oraz średniej.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here