Pomoc dla gmin i powiatów na inwestycje rewitalizacji energetycznej

0
109
UMWD

Samorząd województwa stawia na ekologiczne i dobre dla środowiska rozwiązania inwestycyjne. Dzięki zakończonemu właśnie programowi „CLIMATIC TOWN – Energetyczna Rewitalizacja Miast”, 5 dolnośląskich gmin i powiatów otrzymało z rąk Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Marcina Gwoździa dokumentacje techniczne dla 7 planowanych projektów rewitalizacyjnych.

„CLIMATIC TOWN – Energetyczna Rewitalizacja Miast” to projekt zrealizowany przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego w partnerstwie z Saksońską Agencją ds. Energii SAENA GmbH w Dreźnie. Jego całkowita wartość to 400 tys. euro, w tym 138 tys. euro dla Dolnego Śląska. Głównym punktem projektu był konkurs na najlepsze propozycje rewitalizacji obiektów publicznych z uwzględnieniem efektywności energetycznej. Dla zwycięzców zostały wykonane dokumentacje techniczne, które umożliwią przeprowadzenie tych inwestycji w przyszłości.

Gminy i powiaty planując inwestycje z zakresu efektywności energetycznej, muszą zgromadzić niemałe środki finansowe. Często potrzebują wsparcia już na etapie przygotowania odpowiedniej dokumentacji czy projektu. Konkurs „CLIMATIC TOWN” wychodzi naprzeciw temu problemowi. Dlatego nagrodą dla jego zwycięzców są bezpłatnie wykonane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego dokumentacje techniczne planowanych inwestycji – wyjaśnia wicemarszałek Marcin Gwóźdź.

Dokumentacja techniczna dla każdego obiektu publicznego obejmuje audyt energetyczny, audyt efektywności energetycznej oraz projektowaną charakterystykę energetyczną. Dzięki niej zwycięzcy konkursu otrzymują propozycje różnych ulepszeń ograniczających zużycie energii, opinię konserwatora zabytków, analizę stanu istniejącego obiektu, a także wymaganą dokumentację do uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

Najlepsze inwestycje rewitalizacyjne zgłosiły Gmina Jawor, Powiat Kamiennogórski, Gmina Leśna, Powiat Zgorzelecki oraz Powiat Złotoryjski. W planach są m.in. takie projekty jak rewitalizacja Ratusza w Jaworze, przebudowa byłego dworca PKP w Leśnej, czy termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej „Jutrzenka” w Zgorzelcu – mówi marszałek Cezary Przybylski.

Oprócz konkursu w ramach projektu odbyły się szkolenia z zakresu zwiększania efektywności energetycznej i wizyty studyjne na Dolnym Śląsku i w Saksonii. Wydany także został podręcznik dobrych praktyk skierowany do samorządowców i instytucji publicznych.
„CLIMATIC TOWN – Energetyczna Rewitalizacja Miast” to projekt zrealizowany w ramach Programu Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014-2020.

-/ UMWD /-

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here