Policja ogłosiła nabór na stanowisko starszy referent ds. kancelaryjnych

11
2346

Komendant Powiatowy Policji w Lwówku Śląskim prowadzi nabór na stanowisko starszy referent ds. kancelaryjnych w Wydziale Kryminalnym. Praca w pełnym wymiarze czasu, w ramach umowy o pracę. Nabór trwa do 2 marca 2024 r.

 

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie dziennika korespondencyjnego wydziału.
 • Rejestrowanie poczty wpływającej i wypływającej wydziału w celu zapewnienia prawidłowego obiegu korespondencji.
 • Prowadzenie rejestrów wydziału, magazynu i księgi dowodów rzeczowych.
 • Przygotowywanie oraz przekazywanie dokumentów wytworzonych przez wydział do składnicy akt.

Potrzebne Ci będą (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie: średnie
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok ogólne
 • Umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy
 • Umiejętność korzystania z przepisów prawa i stosowania ich w praktyce
 • Sumienność i odpowiedzialność
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Wysoka kultura osobista
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w administracji publicznej
 • Znajomość przepisów Kodeksu karnego, Kodeksu postępowania karnego

Co oferujemy:

 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Miejsce do ćwiczeń lub zajęcia sportowo rekreacyjne w miejscu pracy
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników

 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
 • Stanowisko pracy zlokalizowane na I piętrze budynku
 • Urząd dostosowany do zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Dodatkowe informacje

 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o ty mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zwiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
 • Kandydaci, którzy spełniają wymogi formalne określone w ogłoszeniu, zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnych etapów naboru oraz
 • o stosowanych technikach (metodach) selekcji (np. test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna, zadanie praktyczne).
 • KPP w Lwówku Śląskim nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń o prowadzonych naborach, publikowanych w komercyjnych portalach internetowych lub innych źródłach informacji o podobnym charakterze.
 • Wymagania zawarte w ogłoszeniu są zgodne z opisem stanowiska pracy.

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

 • Preselekcja ofert
 • Test wiedzy (w przypadku dużej ilości zgłoszeń)
 • Rozmowa kwalifikacyjna

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu
 • w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Wynagrodzenie zasadnicze: 4731,37 zł brutto

W formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ogłoszenie nr 134058” na adres: Komenda Powiatowa Policji w Lwówku Śląskim 59-600 Lwówek Śląski ul. Przyjaciół Żołnierza 22. Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 478735236

Dokumenty należy złożyć do: 02.03.2024 r. Decyduje data: wpływu ofert do urzędu. Aplikując oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych o naborze

11 KOMENTARZE

  • jakie wymagania? roczne doświadczenie, kultura osobista i obywatelstwo polskie? czytałeś ze zrozumieniem to ogłoszenie? to, że tekst jest długi to nie oznacza że wymagania są duże.

  • jakie wymagania? roczne doświadczenie, kultura osobista i obywatelstwo polskie? czytałeś ze zrozumieniem to ogłoszenie? to, że tekst jest długi to nie oznacza że wymagania są duże.

 1. jakie wymagania? roczne doświadczenie, kultura osobista i obywatelstwo polskie? czytałeś ze zrozumieniem to ogłoszenie? to, że tekst jest długi to nie oznacza że wymagania są duże.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here