Podzielili pieniądze z Funduszu Rozwoju Dróg

4
1790

Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg trafiły do samorządów. Zobacz ile i na które drogi otrzymały samorządy z powiatu lwóweckiego.

 

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, to wsparcie realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym. Wszystko po to, żeby po drogach jeździło się wygodniej i bezpieczniej. – tłumaczy Wojewoda Dolnośląski.

Cały czas jednak sporo wątpliwości budzi sam podział środków. Nie do końca jasne zasady i regularne odrzucanie wniosków skłania niektóre z samorządów do rezygnacji z ubiegania się o te środki. W tym rozdaniu na liście nie znalazła się ani jedna z gmin powiatu lwóweckiego! Tym bardziej cenne jest w tym momencie zaangażowanie i determinacja Zarządu Powiatu Lwóweckiego, który, mimo, iż składane w poprzednim naborze wnioski były odrzucone nie zrezygnował.

Zarząd Powiatu Lwóweckiego złożył w tym naborze wnioski o dofinansowanie do trzech dróg – wyjaśnia nam Pan Daniel Koko, Starosta Lwówecki, który tłumaczy, iż w ocenie Zarządu pilnego remontu wymagają następujące drogi: droga Pilchowice- Radomice w gminie Wleń, droga Krobica- Gierczyn- Przecznica w gminie Mirsk i droga Chmielno- Zbylutów w gminie Lwówek Śląski.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przyznane zostało tylko do jednej z tych dróg, a mianowicie do remontu drogi powiatowej nr 2518D Chmielno- Zbylutów o dł. 2,33 km (km 0+700 – 3+030). Kosztorys inwestorki opiewał tu na 1.698.648 złotych. Niestety, dofinansowanie jest najniższe z przyznawanych i wynosi do 50% inwestycji, nie więcej jednak niż 849.324 złotych.

– Droga ta dla lokalnej społeczności, czyli mieszkańców Chmielna, Zbylutowa i Skorzynic jest jedyną drogą dojazdową. Jest jedną z najczęściej uczęszczanych dróg w całym powiecie lwóweckim. Według ostatnich pomiarów natężenie ruchu na drodze wynosi 1.405 pojazdów na dobę. Ponadto drogą licznie poruszają się piesi, głównie dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej w Zbylutowie. Realizacja zadania jest szansą na poprawę dostępności komunikacyjnej oraz bezpieczeństwa na drodze. – przyznaje Pan Starosta Daniel Koko.

Jednak tak niska kwota dofinansowania będzie stanowić spore wyzwanie dla samorządowców, bo ci będą musieli w swoich budżetach znaleźć całkiem pokaźne środki na wkład własny. Zgodnie z ustaleniami, jakie na początku kadencji władze Powiatu Lwóweckiego poczyniły z burmistrzami z naszych gmin wkład własny, czyli w tym momencie te brakujące pięćdziesiąt procent ma być dzielony po połowie pomiędzy Powiat Lwówecki a gminę, na której terenie leży droga, czyli w tym przypadku Gminę Lwówek Śląski, co potwierdza Pan Starosta:

W ramach porozumienia pomiędzy Gminami a Powiatem Lwóweckim, wkład własny na remonty dróg jest wnoszony po połowie. W tym przypadku 424.662,00 zł zostanie pokryty z budżetu Powiatu Lwóweckiego, natomiast druga połowa to wkład Gminy Lwówek Śląski. I tu los realizacji tego zadania zależy od decyzji władz Gminy Lwówek. Liczymy, że tak się stanie i dzięki temu mieszkańcy Chmielna, Zbylutowa i Skorzynic będą mogli już w tym roku skorzystać z bezpieczniejszej drogi.

Starosta zapewnia tym samym, iż Powiat ma zabezpieczone środki na ten cel. Tak, więc teraz los zadania spoczywa w rękach pani burmistrz Lwówka Śląskiego i Radnych Rady Gminy i Miasta Lwówek Śląski. To czy zostanie ono zrealizowane zależy, bowiem od tego, czy znajdą oni w budżecie pieniądze na dołożenie do remontu tej drogi? O tym czy tak się stanie przekonamy się zapewne już podczas najbliższej sesji.

4 KOMENTARZE

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here