Wszystkie jednostki OSP z dofinansowaniem

2
2456
fot.: UGiM Gryfów Śląski

Dotacje te były przeznaczone na zakup sprzętu niezbędnego do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii …

 

 

Wszystkie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w naszej gminie w związku ze sporządzonymi przez nie wnioskami otrzymały środki finansowe w ramach programu ”Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2 /Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek OSP” dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

W dniu 20 września w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze Prezesi Ochotniczych Straży Pożarnych otrzymali promesy na realizację w/w zadania.

Dotacje te były przeznaczone na zakup sprzętu niezbędnego do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku naturalnemu.

 

 

Maksymalna wysokość dofinansowania na realizację zadań w zakresie zakupu sprzętu, wyposażenia, środków ochrony indywidualnej dla jednej OSP wyniosła 20.000,00 złotych.

Wysokość przyznanych dotacji to łącznie 135.326,68 zł., w tym:

  • OSP KSRG Gryfów Śląski – 19.877,43 zł.,
  • OSP Krzewie Wielkie – 19.994,15 zł.,
  • OSP Młyńsko – 19.680,30 zł.,
  • OSP Proszówka – 19.774,80 zł.,
  • OSP Rząsiny – 18.000,00 zł.,
  • OSP KSRG Ubocze – 20.000,00 zł.,
  • OSP Wolbromów – 18.000,00 zł..

Ponadto ww. jednostki OSP otrzymały dotacje od Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej przede wszystkim na zakup sprzętu i wyposażenia w łącznej wysokości 29 304 , 00, w tym OSP Gryfów Śląski i OSP Ubocze włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w kwocie odpowiednio 9.302,00 zł i 5.522,00. Pozostałe nasze jednostki OSP : Krzewie Wielkie, Młyńsko, Proszówka, Rząsiny i Wolbromów otrzymały łącznie dofinansowanie w wysokości 14.480,00 zł.

 

 

Do ww. dotacji przyznanych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nasza gmina udzieliła również dofinansowania w wysokości 20.159,18 złotych, tytułem wkładu własnego OSP. Niektóre OSP też przeznaczyły własne zagospodarowane środki finansowe na zakup sprzętu.

Z kolei Zarząd Powiatu Lwóweckiego przekazał naszej gminie kwotę 10.000,00 zł. z przeznaczeniem: na przeprowadzenie remontu remizy OSP we Młyńsku – 8.000,00 zł i kwotę 2.000,00 zł. na zakup sprzętu dla OSP w Uboczu.

Olgierd Poniźnik Burmistrz Gminy i Miasta


2 KOMENTARZE

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here