Podpisali umowę o współpracy

7
1329

Święto Miasta – 780- lecie Gryfowa Śląskiego stało się okazją do podpisania przez władze bardzo ważnej umowy o współpracy. Na tej z pewnością skorzystają mieszkańcy.

 

Gmina Gryfów Śląski od lat ściśle współpracuje z partnerami z Polski oraz z zagranicy. Pierwszym takim ważnym partnerem zostało położone w południowo- wschodniej części Niemiec, w landzie Saksonia miasto Bischofswerda. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 15 czerwca 1996 r. Kila lat później władze Gryfowa Śląskiego wystąpiły z inicjatywą zawarcia współpracy z położonym w północnych Czechach miastem Raspenava. Tu oficjalne podpisanie umowy o partnerstwie nastąpiło 26 stycznia 1999 r.

Te dwie umowy zapoczątkowały trójstronną współpracę w Euroregionie Nysa pomiędzy Bischofswerdą – Gryfowem Śląskim a Raspenavą.

Niemal dekadę później Gmina Gryfów Śląski zawarła porozumienie o wzajemnej współpracy z Gminą Gryfice. Ta umowa została uroczyście podpisania w dniu 13 czerwca 2008 r.

Dziś, to jest 4 czerwca 2022 roku w historii Gryfowa Śląskiego otwiera się kolejny rozdział. Umowę o wzajemnej współpracy w gryfowskim ratuszu podpisali: Olgierd Poniźnik Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski oraz Jan Woźniak Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów. W tej czytamy:

Inspirowani wolą zrozumienia i przyjaźni, w przekonaniu, że ścisła współpraca między gminami prowadzić będzie do zacieśniania więzi partnerskich naszych wspólnot poprzez rozwijanie współpracy służącej wzbogacaniu życia społecznego i gospodarczego oraz służyć będzie rozwojowi bezpośrednich kontaktów między mieszkańcami Przedstawiciele władz samorządowych Gminy Otmuchów i Gminy Gryfów Śląski ustalają, co następuje:

Strony niniejszej umowy będą dążyć do bezpośredniej wymiany kontaktów i doświadczeń w działalności samorządowej oraz w dziedzinach: kultury i sztuki, sportu i turystyki, szkolnictwa i gospodarki, w duchu zrozumienia i poszanowania tradycji oraz kultur obu wspólnot rozwijając współpracę miedzy instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami i kościołami obu gmin.

1. Współpraca w dziedzinie kultury i sztuki obejmować będzie:

  • prezentację i wymianę dorobku kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem wartości folklorystycznych regionów,
  • współpracę instytucji kultury oraz wymianę doświadczeń związanych z ich działalnością,
  • poznawaniu tradycji regionalnych.

2. Współpraca w zakresie sportu i turystyki polegać będzie w szczególności na:

  • udziale mieszkańców regionów w organizowanych imprezach sportowych i wymianie turystycznej służącej rozwojowi bezpośrednich kontaktów miedzy mieszkańcami,
  • wzajemnym popularyzowaniu walorów turystycznych regionów.

3. W zakresie szkolnictwa współpraca polegać będzie w szczególności na:

  • bezpośrednich kontaktach pomiędzy szkołami i wspólnym organizowaniu wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej,
  • wzajemnym poznawaniu kultur, tradycji i osiągnięć wspólnot.

4. W zakresie działalności gospodarczej współpraca polegać będzie na wspieraniu wszelkich inicjatyw skierowanych na nawiązanie bezpośrednich kontaktów gospodarczych przez przedsiębiorców obu gmin.”.

W uroczystości, która w sobotnie przedpołudnie odbyła się w gryfowskim ratuszu udział wzięły delegacje z wszystkich miast partnerskich. Przybyli goście wchodząc Sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim mieli okazję obejrzeć w holu ratusza wystawę „Historia Gryfowa zamknięta w przedmiotach”, która jest prezentacją dorobku kolekcjonerskiego Roberta Skrzypka i Towarzystwa Miłośników Gryfowa Śląskiego oraz wystawę „Skarb znaleziony w słoikach” wypożyczoną z Lubomierskiego Centrum Kultury w Lubomierzu a także reprodukcje widokówek z Gryfowa Śląskiego.

7 KOMENTARZE

  1. Gryfowianie, nie przejmujta się! U nas każdy burmistrz zawierał takie umowy w imieniu naszym, a na pożytek swój. Wysoko postawione delegacje wyjeżdżały na integrałki, przejazdy rozliczane na koszt UMiG, były to wyjazdy w ramach turystyki urzędniczej. Musita się z tym jeszcze jakoś pogodzić. Pozdrawiam Was…

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here