Pierwsze przesłuchania w prokuraturze

0
236

W Prokuraturze Rejonowej w Kamiennej Górze miało miejsce pierwsze przesłuchanie w sprawie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez Burmistrza Miasta i Gminy Wleń Artura Zycha, poprzez podanie informacji, które mogły być nieprawdziwe, oraz możliwe narażenie budżetu gminy Wleń na znaczne straty finansowe.

Komisja Skarg i Wniosków analizując dokumenty przedstawione przez burmistrza Artura Zycha, dotyczące termomodernizacji budynków przy ulicy Kościuszki, stwierdziła szereg niejasności oraz działań, które w konsekwencji mogły doprowadzić do znacznych strat finansowych na szkodę gminy Wleń. W związku, z czym Komisja zdecydowała o złożeniu zawiadomienia do prokuratury.

W sprawie pojawił się kolejny wątek. Na ostatniej sesji Rady Miasta i Gminy Wleń radny Wojciech Michoń pytał Artura Zycha, o decyzję w sprawie zajęcia pasa ruchu drogowego przy ulicach Dworcowej, Kościelnej oraz Placu Bohaterów Nysy, w trakcie prowadzenia prac termomodernizacyjnych, oraz o uiszczenie opłat przez wykonawcę z tego tytułu, Z wypowiedzi burmistrza wynika, że decyzje zostały wydane. Natomiast, mimo iż od zakończenia prac minęło ponad rok, opłaty nie zostały uiszczone, a gmina mimo posiadania takiego obowiązku nie wszczęła postępowania egzekucyjnego.

Mogę potwierdzić, iż w ubiegłym tygodniu (koniec listopada) wraz z reprezentującym zawiadamiającego adwokatem stawiłem się na wezwanie Prokuratora i złożyłem zeznania oraz dodatkowe dowody w sprawie. Niemniej, w związku z toczącym się postępowaniem nie mogę udzielać w tej sprawie więcej informacji. – tłumaczy radny Marek Krzysztof Dral (Przewodniczący Komisji Skarg, wniosków i petycji).

 

-/autor: Andrzej Jaśkiewicz, wleninfo.pl /-

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here