Petycja: Sprzeciw wobec planów wysadzenia mostu kolejowego w Pilchowicach

0
1095

W ciągu zaledwie jednego dnia ponad dwa i pół tysiąca osób podpisało się pod petycją do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wyrażając sprzeciw wobec planów wysadzenia mostu kolejowego w Pilchowicach.

 

W internetowej petycji, której autorami jest Stowarzyszenie Kolekcjonerzy Czasu czytamy:

 

Sz. P. Piotr Gliński
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Szanowny Panie Ministrze,
Sprzeciwiamy się pomysłom i planom wysadzenia historycznego mostu kolejowego w Pilchowicach na potrzeby amerykańskiej produkcji filmowej “Mission: Impossible 7”, oraz każdemu pomysłowi, którego konsekwencją będzie jego zniszczenie.

Ponad stuletni most w Pilchowicach wzniesiono w ramach budowy linii kolejowej Jelenia Góra–Żagań (Kolej Doliny Bobru). Wsparty jest na dwóch kamiennych filarach, oddalonych od siebie o 85 m, na których spoczywa główna część mostu, czyli 135-metrowa paraboliczna, stalowa konstrukcja kratowa. Całkowita długość mostu wynosi 151 m. Usytuowany został około 40 m nad jeziorem Pilchowickim, co według dostępnych informacji, czyni go jednym z najwyższych mostów w Polsce. Budowa przedmiotowego obiektu była ściśle powiązana z budową zapory wodnej w Pilchowicach, a tym samym z wdrożeniem na początku XX wieku programu przeciwpowodziowego na terenie Zachodnich Sudetów.

W 1945 r. most został uszkodzony ładunkiem wybuchowym przez wycofujących się Niemców – jednak tylko w części murowanej, sklepionej – nie naruszono stalowego przęsła, stąd dosyć szybko przywrócono jego przejezdność.

W 2016 roku linia kolejowa biegnąca przez most z uwagi na jej zły stan techniczny została wyłączona z użytkowania. W związku z doniesieniami dotyczącymi planów wysadzenia mostu przez amerykańskich filmowców, postępowanie dot. wpisu do rejestru zabytków nieruchomych powinno zostać wszczęte w trybie pilnym. Pozwoli to dodatkowo zablokować podobne pomysły, a jego zachowanie pozwoli na dalszy rozwój turystyki w tym regionie.

Zgodnie z Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami: Art. 3. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 1) zabytek – nieruchomość lub rzecz ruchomą, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową; przedmiotowy obiekt stanowi świadectwo minionej epoki, posiada istotny wpływ na historię nie tylko Pilchowic ale również Dolnego Śląska, jest chętnie odwiedzany przez turystów, ponieważ oferuje niezwykłe widoki na Jezioro Pilchowickie i znajdującą się w pobliżu tamę. Dla fanów rodzimej gry komputerowej “Zaginięcie Ethana Cartera” jest miejscem kultowym.

Na koniec pragniemy przypomnieć, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego winno stać na straży historii, aktywnie działać na rzecz dziedzictwa i przeciwstawiać się planom jego utracenia. Dlatego wnosimy o objęcie mostu kolejowego w Pilchowicach ochroną prawną i pieczą Ministerstwa.

PODPISZ PETYCJĘ
Sprzeciw wobec planów wysadzenia mostu kolejowego w Pilchowicach

Most i zapora w Pilchowicach w mrocznej grze Zaginięcie Ethana Cartera

Minister za wysadzeniem mostu. Miłośnicy kolei przeciw

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here