Pan Paweł Piecyk nowym Dyrektorem PORE w Lwówku Śląskim

2
3171
Paweł Piecyk Lwówek Śląski PCE

Rozstrzygnięty został konkurs na dyrektora Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Lwówku Śląskim. Dyrektorem został dotychczasowy nauczyciel w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim.

 

Jednym z ważniejszych czynników decydujących o jakości edukacji jest skuteczność nauczycieli, która wynika z ich zawodowego przygotowania. Doskonalenie nauczycieli jest kluczem do rozwoju szkół i podnoszenia jakości kształcenia, a jednym z najważniejszych elementów tego procesu jest zespołowe uczenie się nauczycieli.

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Lwówku Śląskim powstał z połączenia dotychczas funkcjonujących oddzielnie placówek wspierających szkoły i placówki oświatowe tj.

  • Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lwówku Śląskim
  • Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfowie Śląskim oraz
  • Powiatowego Centrum Edukacji, w skład którego wchodziły – Powiatowy Ośrodek Doradztwa Programowo-Metodycznego oraz Biblioteka Pedagogiczna.

Jednym z podstawowych celów działalności Ośrodka jest realizacja kompleksowego wspomagania pracy szkół, wykorzystując:

  • zasób kadrowy placówki tj. specjalistów w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, informacji pedagogicznej, doradztwa metodycznego,
  • specjalistów i ekspertów z Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli na podstawie porozumienia o współpracy, podpisanego w 2017r.

W maju br. Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłosił konkurs na Dyrektora PORE. A w dniu wczorajszym Zarząd Powiatu Lwóweckiego poinformował, że w wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej powierzył stanowisko Dyrektora Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Lwówku Śląskim panu Pawłowi Piecykowi.

Gratulujemy.

2 KOMENTARZE

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here