Oświadczenie Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski

13
4094
Burmistrz Olgierd Poniźnik fot. archiw. Lwówecki.info

Szanowni Państwo oświadczam, że Gmina Gryfów Śląski nie jest zainteresowana powstaniem instalacji do karbonizacji i zgazowania odpadowych frakcji organicznych z możliwością odzysku zielonego wodoru w miejscowości Ubocze.

 

 

Decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze z dnia 03-04-2023 roku został wyłączony z prowadzenia sprawy i wyznaczono Burmistrza Miasta Lubań do załatwienia sprawy, ponieważ Gmina Gryfów Śląski jest stroną postępowania – jest właścicielem działek w pobliżu inwestycji.

Gmina od samego początku, zarówno w 2018 roku, 2021 roku jak i teraz jest przeciwna tej inwestycji. Jesteśmy i będziemy przeciwni tej inwestycji.

To nie Gmina sprzedała szczecińskiej spółce grunty w Uboczu, tylko spółka teren nabyła od KGHM Polska Miedź w 2017 roku.

Każda taka inwestycja powoduje niepokój społeczny, tym bardziej, iż instalacja miałaby powstać w bardzo bliskiej odległości od zabudowań mieszkalnych.

Gminie nigdy nie zależało, aby inwestycja powstała na terenie Gminy Gryfów Śląski.

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski zawsze wsłuchuje się w głos mieszkańców i tym razem podziela sprzeciw społeczny dotyczący tej inwestycji.

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski Olgierd Poniźnik
Gryfów Śląski, 26 marzec 2024 r.

 

BUDOWA INSTALACJI DO KARBONIZACJI I ZGAZOWANIA ODPADOWYCH FRAKCJI ORGANICZNYCH Z MOŻLIWOŚCIĄ ODZYSKU ZIELONEGO WODORU w miejscowości Ubocze gm. Gryfów Śląski obejmująca działkę ewidencyjną nr. 758/5,

 

Spis postępowania:

Dnia 04.03.2021 do Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim wpłynął wniosek firmy Eko Serwis ul. Milczańska 30A, 70-107 Szczecin o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do karbonizacji i zgazowania odpadowych frakcji organicznych z możliwością odzysku zielonego wodoru.

W związku z tym, iż Gmina Gryfów Śląski jest właścicielem działki znajdującej się w bliskiej odległości od zamierzonej inwestycji zwróciliśmy się z wnioskiem z dnia 16.04.2021 do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze o wyłączenie Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski i wyznaczenie innego organu do wydania decyzji w danej sprawie (w takim wypadku Gmina byłaby jako strona postępowania i miałaby możliwość sprzeciwienia się !).

Dnia 30-06-2021 odbyło się spotkanie społeczne w Uboczu w świetlicy wiejskiej „Pod Lotnikiem”, w którym uczestniczyli: Burmistrz Olgierd Poniźnik, Starosta Daniel Koko, Zastępca Burmistrza Andrzej Tartak, Radca Prawny Tomasz Sasin, Inspektor ds. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa Agnieszka Bocian, główna księgowa Anna Śliwińska, sołtys Ubocza Joanna Czerwiec, radni: Arkadiusz Cichoń, Krzysztof Szczerbicki, Marek Niebylski, Kamil Kowalonek, Mariusz Dragan, liczni mieszkańcy i przedsiębiorcy.

W czasie spotkania, mieszkańcy wypowiadali się negatywnie, co do powstania obiektu karbonizacji zgazowania odpadowych frakcji organicznych. Obawiali się zanieczyszczenia środowiska i kategorycznie sprzeciwiali się tej inwestycji.

W wyniku tego spotkania Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski Olgierd Poniźnik wydał oświadczenie, które zostało opublikowane na www.lwowecki.info, w którym jednoznacznie przedstawił swoje stanowisko w tej sprawie – jest przeciwny tej inwestycji!!

Dnia 22-06-2022 Burmistrz Miasta Zgorzelec poinformował pismem, że wniosek Inwestora o wydanie decyzji środowiskowej pozostawiono bez rozpatrzenia, ze względów formalnych – inwestor nie dostarczył wymagających dokumentów do urzędu.

Dnia 04-11-2022 do Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim wpłynął ponownie wniosek firmy Eko Serwis ul. Milczańska 30A, 70-107 Szczecin o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do karbonizacji i zgazowania odpadowych frakcji organicznych z możliwością odzysku zielonego wodoru.

Dnia 03-04-2023 decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze postanowił wyłączyć Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski ze sprawy i wyznaczył Burmistrza Miasta Lubań do załatwienia sprawy.

Dnia 4 stycznia 2024r. Burmistrz Miasta Lubań wystąpił do:

 • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lwówku Śląskim
 • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
 • Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu zlewni we Lwówku Śląskim o wydanie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Postępowanie administracyjne jest na etapie uzupełniania wniosku przez inwestora Eko Serwis Sp. z o. o., ul. Milczańska 30/A, 70-107 Szczecin – zleceniodawca został wezwany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu do uzupełnienia o szczegółowe badania dotyczące ochrony środowiska.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.). Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 – wójt, burmistrz, prezydent miasta ma obowiązek, jest organem do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

-/Przygotowała Justyna Bentkowska, Referent ds. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa, UGiM Gryfów Śl./-


13 KOMENTARZE

 1. Za sprawą PiS w tym w jakiejś mierze Ślusarza, Kretkowskiego, Kulczyckiego w rębiszowskich kamieniołomach toksyczne odpady, fekalia ze Świeradowa w Kwisie a teraz za spraw innych coś takiego. Wszędzie pełno emitorów promieniowania elektromagnetycznego, tragedia. Gryfów otoczony i osaczony szkodliwym syfem a tyle w nim mądrzących się gadających głów.

 2. Sąsiedztwo działki to chyba jakaś ściema, albo strusia zagrywka, czy tak naprawdę nie wiadomo co. Wnioskodawca składa wniosek, a Gmina Gryfów odpowiada – tak chyba powinno być. Zamiast tego, sami piszą, że 16.04.2021 r. Gmina Gryfów zwróciła się do SKO o wyłączenie Burmistrza Gryfowa i ten ruch ma teraz swoje konsekwencje, co nie wiadomo jak się dla Gryfowa zakończy. Nikt im tego nie narzucał – sami piszą, że Gmina zawnioskowała do SKO o wyłączenie.

 3. Najlepsze jest to, że ludzie nie czytają tekstu ze zrozumieniem, szerzą plotki i Olgierd musi się przez to tłumaczyć 😀 Procedura administracyjna jest jasno określona. Jeśli ktoś doszukuje się tu drugiego dna to chyba za dużo kuracji TVP w ostatnich latach.

 4. Pierre pierdu tylko przed wyborami liczą się z opinią mieszkańców.
  Czas pokaże i jak to bywa wypłynie prawda .
  A tak na marginesie : długo jeszcze będzie Gryfow wyglądał jak poligon ?

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here