Nuda i rutyna? Nie u nas !!! Zapraszamy do II LO – szkoły wspierającej zainteresowania i uzdolnienia!

0
389
II Liceum Ogólnokształcące w Bolesławcu

To jest właśnie ten moment, kiedy uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych i ich rodzice zastanawiają się, jaką szkołę średnią wybrać.

 

Oferujemy:

 • prowadzenie zajęć przez pracowników naukowych Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu i Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie,
 • naukę języków obcych w systemie międzyoddziałowym (język angielski, niemiecki, francuski i rosyjski),
 • ciekawe przedmioty uzupełniające – edukacja wojskowa, edukacja prawna, edukacja filmowa i teatralna, elementy architektury, ochrona środowiska
 • dodatkowe zajęcia dla maturzystów i wysoką zdawalność matur!
 • atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne: teatr szkolny, koło szachowe, koła naukowe, koło Caritas, różnorodne zajęcia sportowe, wymianę zagraniczną (Węgry, Niemcy, Bośnia i Hercegowina), zajęcia na wyższych uczelniach, warsztaty rozwojowe, obozy naukowe, obozy szkoleniowe – dla klasy o profilu wojskowym, szkolny wolontariat.

Pamiętaj! Dobra szkoła to dobra przyszłość

no images were found

Zapewniamy:

 • życzliwy i kompetentny zespół nauczycieli
 • doskonałe zaplecze sportowe
 • skomputeryzowaną bibliotekę szkolną
 • nowoczesne pracownie przedmiotowe: biologiczną, chemiczną, fizyczną, geograficzną, matematyczną, językową
 • nową pracownię cyberbezpieczeństwa i nowoczesnej technologii informacyjnej
 • elektroniczne karty dostępu do szkoły oraz monitoring budynku
 • stołówkę i sklepik szkolny
 • strefę relaksu

Oferta II Liceum Ogólnokształcącego w roku szkolnym 2021/22

Klasa 1AD
Grupa matematyczno – fizyczna 16 uczniów
Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, język angielski lub niemiecki

Grupa mundurowa -16 uczniów
Przedmioty rozszerzone: historia, informatyka, język angielski

Klasa 1B – humanistyczna – 32 uczniów
Przedmioty rozszerzone: język polski, geografia, język angielski lub niemiecki

Klasa 1C – biologiczno – chemiczna – 32 uczniów
Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski lub niemiecki

Klasa 1E CYBER.MIL. – cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informacyjne – 15 uczniów.
Przedmioty rozszerzone: informatyka, matematyka, język angielski

Jedyna klasa o tym profilu na Dolnym Śląsku i jedna z szesnastu w Polsce.

Drzwi do kariery, czyli klasa pod patronatem MON

Myślisz o wyborze szkoły średniej? Rozważ klasy o profilu cyberbezpieczeństwo! To jest właśnie ten moment, kiedy uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych i ich rodzice zastanawiają się, jaką szkołę średnią wybrać. A może klasa o profilu cyberbepieczeństwa? Od przyszłego roku szkolnego pod patronatem MON tylko 16 szkół z całej Polski, w tym II Liceum Ogólnokształcące z Bolesławca jako jedyna szkoła z Dolnego Śląska, rozpocznie program pilotażowy. W pakiecie kandydat ma zapewnione doskonałe warunki nauczania, unikalny program oraz gwarancje rozwoju zawodowego po ukończeniu szkoły.

Mowa o „Programie CYBER.MIL z klasą”, który będzie polegać na utworzeniu klas o profilu „Cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne”. Program zakłada kształcenie uczniów w zakresie informatyki z uwzględnieniem zagadnień dotyczących cyberbezpieczeństwa, szczególnie w obszarze bezpieczeństwa państwa. Ministerstwo Obrony Narodowej postawiło bardzo wysokie kryteria. Wymagania wobec szkół były wyśrubowane, ale dzięki temu w programie uczestniczą najlepsi z najlepszych. Dla szkół to duże wyzwanie, ale również szansa na zaistnienie na wymagającym rynku edukacji i możliwość pozyskania najzdolniejszych uczniów. Dla uczniów to z pewnością bardzo wysoka poprzeczka, ale też konkretne umiejętności i niezwykle cenna wiedza w przyszłości. „CYBER.MIL z klasą” prowadzony będzie przez 3 pierwsze lata nauki w danym typie szkoły (licea i technika). W każdej klasie będzie ograniczona liczba uczniów –nie więcej niż 15. Program nauczania obejmie takie obszary tematyczne jak: podstawy kryptografii, historia kryptografii, podstawy algorytmiki, podstawy cyberbezpieczeństwa, zarządzanie bezpieczeństwem danych i informacji. Nauka w takiej klasie umożliwi uczniom zdobycie wiedzy i kompetencji z obszaru współczesnych zagrożeń cyfrowych, zarządzania ryzykiem w zakresie cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa systemów informacyjnych oraz kryptograficznych aspektów ochrony danych. W ramach kształcenia przewidziano zajęcia teoretyczne i praktyczne z wykorzystaniem nowoczesnych systemów operacyjnych i pakietów obliczeń symbolicznych. Planowane są także zajęcia zdalne w formie e-lerningu, wizyty studyjne w jednostkach MON, instytutach naukowych oraz firmach z branży cyberbezpieczeństwa. Za koordynację i przebieg programu odpowiada Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” – doświadczone już w prowadzeniu tego typu projektów edukacyjnych. Nadzór merytoryczny sprawować będzie Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni oraz Wojskowa Akademia Techniczna. Ministerstwo Obrony Narodowej udzieli szkołom wsparcia finansowego na realizację zadania. Pieniądze mogą zostać przeznaczone m.in. na zakup sprzętu komputerowego, drukarek, tablic interaktywnych, projektorów multimedialnych, licencji i oprogramowania, dostarczania usług internetowych. Celem programu jest wykształcenie potencjalnych kandydatów na żołnierzy i pracowników Sił Zbrojnych RP, w tym szczególnie do tworzonych Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. To oznacza, że dla większości absolwentów udział w programie będzie wstępem do prestiżowych stanowisk w jednostkach podległych MON. Z pewnością wśród tegorocznych ósmoklasistów jest dużo takich, którzy interesują się mundurem, a jednocześnie ich pasją jest informatyka. To oferta dla was idealna! A co, gdy nie masz sprecyzowanych planów albo boisz się, że nawet jeśli myślisz o wojsku za kilka lat możesz zmienić zdanie? Nie martw się, to tylko propozycja. Potraktuj ją jako kolejne drzwi, które otwierają się przed tobą. Dzisiaj walka z zagrożeniem w cyberprzestrzeni to wyzwanie już nie przyszłości, a teraźniejszości i zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie będzie wyłącznie rosnąć. Lista szkół zakwalifikowanych do programu oraz szczegółowe informacje o projekcie znajdziesz tutaj: https://www.wojsko-polskie.pl/cyber-mil-z-klasa/

II LO to szkoła ponadpodstawowa w powiecie bolesławieckim dostosowana do potrzeb uczniów niepełnosprawnych!

Absolwenci II LO Gotowi na Sukces


Pełna oferta bolesławieckich szkół średnich dostępna jest pod linkiem: “Oferta edukacyjna szkół powiatu bolesławieckiego 2021/2022“.

-/Powiat Bolesławiecki/-

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here