Nowy wóz trafi do strażaków z naszego powiatu

1
1946
zdjęcie poglądowe

Wczoraj Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu mł. bryg. Daniel Mucha potwierdził, to o czym mówiło się już od dawna. Nowy wóz strażacki trafi do OSP z powiatu lwóweckiego.

Dofinansowuje na zakup nowych wozów strażackich

Kilka dni temu informowaliśmy o 32 jednostkach OSP z terenu Dolnego Śląska, które znalazły się na liście do przyznania dofinansowania na zakup nowych samochodów. Wówczas nie było tam ani jednej jednostki z naszego powiatu. Oficer prasowy KW PSP we Wrocławiu tłumaczył: – Pragnę poinformować, że warunkiem koniecznym realizacji przedsięwzięcia jest zapewnienie montażu finansowego, na który składają się środki pochodzące z: NFOŚiGW, MSWiA, środki finansowe z samorządów na obszarze, których działa OSP. Jeżeli montaż finansowy nie zostanie zapewniony, docelowi odbiorcy (jednostki OSP) mogą ulec zmianie.

Oznaczało to, iż jeżeli jedna z jednostek OSP z terenu całego kraju nie zapewni sobie dofinansowania z budżetu samorządu, to pieniądze z puli ministerstwa trafią do innej jednostki. Tak też się stało. Zapadła decyzja. Dofinansowanie do zakupu nowego wozu otrzymała Ochotnicza Straż Pożarna w Uboczu!

Radość w Uboczu

Radości z otrzymanego dofinansowania nie kryje Mariusz Kownacki Sekretarz OSP w Uboczu: – Jest ogromna radość. Z początku ciężko nam było w to wszystko uwierzyć. Radość, cieszymy się i myślę, że ta radość napędza nas do tego dalszego działania – poza takimi akcjami ratowniczymi, których rocznie jest ok. 30 – 40, to jeszcze napędza nas do takiego działania właśnie społecznego.

Nowy wóz strażacki dla OSP Ubocze

Strażacy z Ubocza o nowy samochód starali się od dawna i wsparcie ze strony władz Gminy Gryfów Śląski mają już zapewnione. Zadowolenia z faktu otrzymania dofinansowania przez strażaków nie kryje Burmistrz Olgierd Poniźnik: – Dotarła do nas radosna wiadomość potwierdzona wczoraj przez Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim bryg. Mariusza Mroza, że samochód jest już na liście przydziałów wozów ze strony Komendy Głównej PSP – mówi Burmistrz Gryfowa Śląskiego, który tłumaczy, iż na ostatniej sesji gryfowscy radni przychylili się do zmian w budżecie przekazując łącznie kwotę 200 tysięcy złotych z budżetu Gminy na dofinansowanie zakupu nowego wozu strażackiego dla Ubocza.

Kto sfinansuje zakup nowego wozu strażackiego?

Wartość samochodu to ok. 760 tys. zł. Na ten cel złożą się dotacja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, środki z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, dotacja Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, dofinansowanie z MFOŚiGW i środkami z budżetu Gminy Gryfów Śląski.

Nowy wóz strażacki i nowy garaż

Dziś strażacy nie mają jeszcze miejsca dla nowego samochodu, ale zanim ten zostanie zakupiony i dojedzie do Ubocza nowy garaż będzie już na niego czekał. – 15 maja strażacy zaprosili mnie od obejrzenia tej obecnej remizy i okazało się, że ona jest za wąska, że nowy samochód nie wejdzie. – mówi Burmistrz Olgierd Poniźnik, który tłumaczy, iż strażacy wyszli z inicjatywą budowy a właściwie dobudowy do obecnej remizy nowego garażu. Ochotnicy wiedzą, iż na większe wsparcie z budżetu Gminy w tym roku już liczyć nie mogą, dlatego sami zadeklarowali się wziąć znaczną część ciężaru na siebie. Część środków ma pochodzić z funduszu sołeckiego, – Jeżeli zebranie wiejskie zadecyduje, żeby te 30 tysięcy z funduszu sołeckiego przekazać na rzecz rozbudowy remizy to możemy za te pieniądze zakupić materiały – wyjaśnia Burmistrz Olgierd Poniźnik, który dodaje, iż znalazł się już projektant, który zaoferował wykonanie projektu dla strażaków. Przy tej rozbudowie to straż pożarna będzie inwestorem. – Najważniejsze, że jest chęć i zapał nie tylko władz straży, Państwa Kownackich, którzy dowodzą tą strażą, ale również innych. Jestem pełen uznania za ich inicjatywę i wierzę w to, że ten garaż wkrótce powstanie. – mówi Pan Olgierd Poniźnik Burmistrz Gryfowa Śląskiego.

W Uboczu zbierają pieniądze

Brakujące środki ochotnicy chcą uzbierać. Ratownicy zrzekli się ekwiwalentu na rzecz dofinansowania OSP. Pozyskują pieniądze z wydawanego, co roku kalendarza. Zabiegają o wsparcie lokalnych firm … W 2019 roku pozyskali łącznie 41.300,00 złotych. Ze środków tych zakupiono wówczas: torbę medyczną, defibrylator AED, pompę szlamową, agregat prądotwórczy, sześć kompletów ubrań specjalnych Nomex, szafki strażackie, narzędzie ratownicze hooligan, czy piłę do cięcia szyb. Teraz cele są dwa: pieniądze na rozbudowę remizy oraz na doposażenie nowego samochodu w najnowszy sprzęt do ratowania mienia i ludzi.

Rozbudują remizę strażacką

Chcemy dobudować boks do obecnego garażu, który będzie w pełni wymiarowy pod nowy samochód – wyjaśnia Sekretarz OSP w Uboczu, który przyznaje, iż było rozważane podniesienie stropu w obecnej remizie, jednak nowy boks będzie bardziej perspektywiczny – Wspólnie z architektem i z burmistrzem doszliśmy do wniosku, że jednak ta dobudowa będzie lepszym rozwiązaniem. – dodaje Mariusz Kownacki, który nie kryje, iż strażacy mają ogromy zapał i teraz tylko czekają na pozwolenie na budowę.

Akcja ZŁOM

Kilka dni temu strażacy z OSP w Uboczu rozpoczęli akcję zbiórki złomu. – Od piątku organizujemy akcję „ZŁOM”. Akcje zorganizowaliśmy w celu pozyskania dodatkowych środków na zakup materiałów do rozbudowy remizy. Jeśli zbiórka się powiedzie z pozostałych środków uzyskanych ze sprzedaży złomu będziemy chcieli zakupić sprzęt do nowego samochodu. Wszystkie prace przy budowie będziemy wykonywać zupełnie społecznie. Chcemy nazbierać jak najwięcej tego złomu i póki, co akcja przynosi zaskakująco dobre efekty. – tłumaczy Sekretarz OSP w Uboczu. – Na dzień dzisiejszy mamy już nazbierane 14 ton złomu! Mamy dużo młodzieży, dużo młodych ludzi, którzy naprawdę chcą zrobić coś fajnego – dodaje druh Mariusz Kownacki.

fot. OSP Ubocze

– Zbiórka rozpoczęła się 25.05.2020 i potrwa na pewno do 29.05.2020. Teren zbiórki to przede wszystkim nasze sołectwo ale również cały teren Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

Chęć przekazania złomu można zgłaszać pod numerami telefonów: 574 525 621 lub 609 405 430. – informuje Sekretarz OSP Ubocze

 

Zarys historyczny Ochotniczej Straży Pożarnej w Uboczu

Druh Mariusz Kownacki opracował krótki zarys historyczny swojej jednostki, który pokazuje od kiedy działa, jak zmieniała się straż i co robią strażacy:

Początki Ochotniczej Straży Pożarnej w Uboczu datuje się na rok 1946. Zaczynając bardzo skromnie od wozu konnego, drabiny rozsuwanej, hakówek, bosaków i kilku hełmów oraz, co najważniejsze, sikawki na podwoziu wozu konnego napędzanej siłą czterech strażaków o niewielkiej wydajności (długość podawanego strumienia wody nie przekraczała 8 metrów), która to 12 lat później została zastąpiona motopompą spalinową typu M400. W 1963 roku siłę pociągową wozu zastępuje ciągnik rolniczy z Kółka Rolniczego z Ubocza. Następna modernizacja sprzętu w naszej OSP nastąpiła w 1975 roku, kiedy to starą i mało wydajna motopompę M400 zastąpiono nowszą oraz zdecydowanie wydajniejszą pompą M800. W 1985 roku do remizy wjechał samochód pożarniczy Żuk (nie był wyposażony w zbiornik z wodą). Era wyjazdów do pożarów przyczepą ciągnikową minęła bezpowrotnie.

Poświęcenie pierwszej w Uboczu motopompy M 400 – rok 1958

Po 8 latach poczciwego żuka zastąpił prawdziwy wóz pożarniczy STAR 25 ze zbiornikiem wodnym o pojemności 2000 L, który służył do 2008 roku i został zastąpiony dużo nowszym i mocniejszym wozem marki STAR 266, który świetnie sobie radził w trudnym górzysto-leśnym terenie. W grudniu 2019 roku nasz dotychczasowy pojazd został wymieniony na o rok młodszy samochód pochodzący z OSP w Gryfowie Śląskim. Przez dziesięciolecia także remiza zmieniała swoje oblicze. Z ogromną pomocą Urzędu Gminy i Miasta wymieniono poszycie dachowe, a w 2015 roku z pieniędzy.

Funduszu Sołeckiego wymieniono dwie bramy garażowe oraz drzwi wejściowe do remizy na antywłamaniowe. W 2017 roku dzięki dotacji z Funduszu Sołeckiego została wykonana elewacja na całym budynku remizy, nadając mu nowoczesny wygląd z zachowaniem tradycyjnych elementów budynku. Strażacy chcąc ciągle podnosić swoją gotowość postanowili już z własnych środków ocieplić strop w celu rozpoczęcia dogrzewania remizy, które pozwoliło na niezlewanie wody ze zbiornika na okres zimowy, a co za tym idzie, skrócenie czasu do wyjazdu. W 2019 roku ze środków Funduszu Sołeckiego została wyremontowana niewielka świetlica mieszcząca się na tyłach budynku remizy.

Remiza OSP Ubocze po remoncie elewacji 2018

Staż pożarna czynnie bierze udział w życiu społecznym w naszej gminie, zabezpieczając lub współorganizując wiele przedsięwzięć kulturalnych, sportowych czy też świąt państwowych i kościelnych. Co roku od dziesięcioleci zaciągana jest warta przy Bożym Grobie oraz budowany ołtarz na Święto Bożego Ciała.

Jak dziś wygląda OSP w Uboczu?

Aktualnie OSP liczy 24 członków w tym dwie kobiety i trzech członków honorowych. Powołana jest jednostka operacyjno-techniczna w składzie 18 osobowym, której wiedza i wyszkolenie pozwala na branie udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych, a 9 z nich posiada ukończony kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. W jednostce jest 3 dowódców i 5 kierowców, co czyni nas jednostką bardzo mobilną. W 2019 roku podjęliśmy 100% wyjazdów. Dzięki programom wspierania jednostek OSP, które w ostatnich dwóch latach są mocno tworzone, udało nam się doposażyć naszą jednostkę w sprzęt. W 2019 roku z programu 5000+ został zakupiony Defibrylator AED PHILIPS. Z Programu „Mały Strażak” za kwotę 7859,70 zł zakupiliśmy agregat prądotwórczy oraz pompę szlamową wysokiej wydajności. Z dotacji MSWiA na kwotę 1807,00 zł zakupiliśmy radiotelefon nasobny, a Nadleśnictwo Lwówek Śląski dołożyło brakującą kwotę do torby medycznej PSP R1 z deską ortopedyczną i szynami kramera. Zdecydowanie jest odczuwalne, iż wreszcie zaczęto dostrzegać problemy OSP i z tymi problemami skutecznie walczyć. W 2019 roku byliśmy dysponowani do akcji ponad 31 razy, a w 2020 do dnia 23.02.2020 już 10 razy. Na wyposażeniu naszego leciwego pojazdu GBM znajduje się miedzy innymi: zestaw ratownictwa technicznego, pilarki do drzewa, 4 zestawy aparatów powietrznych, defibrylator, torba PSP R1 radiotelefony, zestaw asekuracyjny, zestaw kominowy, węże, prądownice i cała armatura pożarnicza. W 2020 roku Komendant Powiatowy Państwowej Straży planuje wystąpić o włączenie jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Sukces w zawodach sportowo- pożarniczych

We wrześniu 2019 roku drużyna naszej jednostki zajęła pierwsze miejsce na X Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Lwówku Śląskim.

Przez siedem dziesięcioleci w OSP Ubocze udzielało się kilkuset członków. Wielu już nie ma pośród żyjących, wielu opuściło naszą wieś. Im wszystkim i aktualnym członkom OSP należy się podziękowanie i szacunek za spieszenie innym na ratunek – druh Mariusz Kownacki.

1 KOMENTARZ

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here