Nowy rok akademicki w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej

0
174

Pod koniec lutego 2019 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy uruchomiono Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej.

W październiku bieżącego roku rozpoczął się nowy rok akademicki 2019/2020, a wraz z nim pierwsze zajęcia dla studentów w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej, z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu. Zajęcia w MCSM są przeznaczone głównie dla studentów kierunku Pielęgniarstwo.

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej PWSZ im. Witelona w Legnicy to miejsce, w którym doskonali się umiejętności przyszłych pracowników ochrony zdrowia w warunkach identycznych jak szpitalne a jednocześnie dające komfort powtarzalności i bezpiecznego uczenia się.

Znajdujące się w Centrum fantomy reagują na wszelkie bodźce zewnętrzne tak samo jak prawdziwi pacjenci ale nawet popełniając błąd nie można im zrobić krzywdy. Kształcenie w takich warunkach gwarantuje dobre przygotowanie do pracy przyszłych pielęgniarek oraz ratowników medycznych.

Zajęcia w MCSM są przeznaczone głównie dla studentów kierunku Pielęgniarstwo i związane z realizacją projektu złożonego w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach V Osi Priorytetowej: Wsparcie dla obszaru zdrowia 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo oraz zwiększenie konkurencyjności w zakresie kształcenia kadr medycznych Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy poprzez wdrożenie Programu Rozwojowego kształcenia praktycznego metodą symulacji medycznej oraz utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej na kierunku Pielęgniarstwo w latach 2018-2021.

Projekt jest realizowany w formie partnerstwa PWSZ im. Witelona w Legnicy z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Legnicy. Partnerstwo ma na celu wzmocnienie współpracy pomiędzy naszą Uczelnia a podmiotem leczniczym jako potencjalnym pracodawcą absolwentek i absolwentów kierunku objętego wsparciem.

Wraz z rozpoczęciem roku akademickiego przeprowadzono nabór studentek i studentów kierunku Pielęgniarstwo, którzy zostali objęci wsparciem w ramach projektu i będą realizowali zajęcia praktyczne w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej.

Podczas tegorocznej rekrutacji na studia na kierunku Pielęgniarstwo szczególny nacisk położono na rekrutację mężczyzn. Uczelnia pragnie przełamać mit o feminizacji tego zawodu. Funkcja kobiet w pielęgniarstwie, na przestrzeni wieków przyjmowała rozmaite formy. Pełniły one role pomocnicze, opiekuńcze, aż w końcu przyszedł czas na profesjonalizację i równouprawnienie, a tu jest miejsce dla pielęgniarzy, którzy świetnie odnajdują się w tym dziale medycyny.

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej, to nie tylko projekt. Poza projektem funkcjonują dwie sale – 119 i 108. Od tego roku akademickiego sala 108 funkcjonuje jako symulator ZRM. Dzięki współpracy z Pogotowiem Ratunkowym w Legnicy, Uczelnia otrzymała karetkę, która po remoncie i przystosowaniu do warunków MCSM jest miejscem, gdzie studenci kierunku Ratownictwo Medyczne realizują zajęcia wymagające praktycznego przygotowania do zawodu.

 

Mirosław Szczypiorski Rzecznik Prasowy PWSZ im. Witelona w Legnicy

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here