Nowy dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Mirsku

5
1766

W ubiegły piątek 9 lipca 2021 roku Andrzej Jasiński burmistrz Mirska wydał zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Mirsku.

 

W skład Zespołu Szkolno- Przedszkolny w Mirsku, przy ul. Betleja 32 w Mirsku wchodzą: Szkoła Podstawowa im. Osadników Ziemi Mirskiej, Przedszkole Publiczne im. Izerskich Skrzatów, Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego i Technikum Hotelarsko-Turystyczne.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu, powierza się Pani Magdalenie Krajewskiej- Siemek stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Mirsku na okres 5 lat szkolnych tj. od dnia 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2026 r.” – czytamy w zarządzeniu.

Burmistrz udzielił także Pani Magdalenie Krajewskiej- Siemek pełnomocnictw do dokonywania jednoosobowych czynności prawnych związanych z prowadzeniem działalności Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Mirsku w granicach zwykłego zarządu, a w szczególności do: składania oświadczeń woli w zakresie działalności kierowanej jednostki, zaciągania zobowiązań do kwot określonych w rocznym planie finansowym jednostki, składnia oświadczeń woli do czynności związanych z centralizacją rozliczeń podatku od towarów i usług – VAT, dysponowania przyznanymi w budżecie gminy środkami finansowymi i planowania ich zgodnie z obowiązującymi przepisami, występowania przed bankami, sądami, organami administracji publicznej, organami egzekucyjnymi w zakresie działania jednostki oraz ustanawiania pełnomocników w tym zakresie.

5 KOMENTARZE

  1. Oczywiście Pani Magdy wina, że zlikwidowali gimnazjum. Liceum lata świetności straciło wiele lat przed objęciem stanowiska dyrektora przez Panią Krajewską. Najlepiej pluć jadem i nic nie robić…

    • A co ma piernik do wiatraka . Gimnazjów nie było a liceum i technikum hulało . A od kiedy zmienił się dyrektor i zrobiła się spółka rodzinna to szkoła się rozpadła . TO BYŁO LICEUM Z TRADYCJĄ . CHODZIŁY TAM BABCIE ICH DZIECI I WNUKI . I wszystko było dobrze . Pełna szkoła uczniów .

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here