Zaobserwowałeś masowe padnięcia ptaków?

0
509
kaczka

W przypadku zaobserwowania przypadków zwiększonej śmiertelności dzikich ptaków, zwłaszcza padłych ptaków wodnych oraz drapieżników, a także masowych padnięć innych ptaków niezwłocznie należy po wiadomość stosowne organy.

 

 

W związku z pozyskanymi informacjami o pojawieniu się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków tzw. „ptasiej grypy” (HPAI) wywołanej wirusem grypy A podtypu H5 i H7, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu apeluje o zgłaszanie do właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii albo do najbliższego podmiotu świadczącego usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej lub do Powiatowych Centrów Zarządzania Kryzysowego, Policji – przypadków zwiększonej śmiertelności dzikich ptaków, zwłaszcza padłych ptaków wodnych (np. bernikla białolica, gęś gęgawa, świstun, łabędź niemy, krzyżówka, mewy) oraz drapieżników (np. myszołów zwyczajny), a także masowych padnięć innych ptaków – niezwłocznie po ich zaobserwowaniu.

Jak wskazuje w komunikacie RDOŚ działanie to jest istotne ze względu na to, że główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa „ptasiej grypy” są zarażone dzikie ptaki, które w związku z wiosenną migracją na tereny lęgowe mogą w najbliższym okresie masowo pojawiać się w różnych rejonach województwa dolnośląskiego, a zwłaszcza w rejonach większych zbiorników wodnych, dolin rzecznych lub stawów hodowlanych, których większość objęta jest ochroną prawną, jako tzw. ptasie obszary Natura 2000 lub/i rezerwaty przyrody. Uzyskane informacje mogą pomóc w ograniczeniu rozprzestrzeniania się choroby.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here