Niektóre skutki wypadku nie pozwolą zapomnieć o nim nigdy. Walcz o rentę wyrównawczą

0
125

Odzyskiwanie pełnej sprawności po obrażeniach odniesionych na skutek udziału w wypadku drogowym nierzadko trwa latami i pochłania znaczne koszty, jednocześnie utrudniając lub uniemożliwiając zachowanie dotychczasowego trybu życia. Zdarza się jednak i tak, że nie zdołamy powrócić do niego nigdy, borykając się trwałym obniżeniem zdolności do pracy i innych aktywności. A to przecież także jest skutek wypadku, toteż szkoda taka wymaga pełnego wyrównania.

Każda Twoja strata musi być zrekompensowana

Rozmiar szkód, jakie powinny być pokryte przez ubezpieczyciela sprawcy wypadku bywa bardzo pokaźny. Często jednak nawet znaczne kwoty wywalczone w ramach zwrotu kosztów leczenia czy zadośćuczynienia za doznane krzywdy nie sprawiają jeszcze, że wszystkie skutki zdarzenia zostały usunięte. Nawet wówczas, gdy uda się w porę skorzystać z możliwości, oferowanych przez współczesną medycynę, nie zawsze pozwala to zachować pełną sprawność, a więc i pełne możliwości zarobkowe. Nierzadko dochodzi do tego konieczność korzystania z dodatkowej pomocy i kontynuowania rehabilitacji. Jest to więc będąca bezsprzecznym skutkiem zdarzenia szkoda przyszła. To zaś oznacza, że powinności ubezpieczyciela jeszcze się w takim przypadku nie skończyły, nawet jeśli wypłacając odszkodowanie za dotychczasowe straty nie doprowadził do jego zaniżenia czy pominięcia któregokolwiek z roszczeń. Aby można było mówić o zrealizowaniu obowiązującej w naszym prawie zasady pełnej kompensacji, w podobnych sytuacjach niezbędna będzie jeszcze renta wyrównawcza, a niekiedy także z tytułu zwiększonych potrzeb.

Ile pieniędzy Ci się należy?

Występując o takie świadczenia trzeba ustalić ich wysokość. Musi ona odpowiadać wszystkim realnym stratom, a więc dodatkowym kosztom, jakie wynikają ze stanu, w jakim znalazł się poszkodowany, a także różnicy w wynagrodzeniu, jakie jest w stanie wypracowywać przed wypadkiem i tym, które uzyskiwał wcześniej. To, czego nie pokrywa renta wypłacana przez ZUS, musi zapewnić ubezpieczyciel sprawcy. Renta może mieć charakter czasowy lub stały, jeśli doszło do nieodwracalnych uszkodzeń ciała.

Sprawa wydaje się więc dość błaha. Na przeszkodzie może nam jednak stanąć zarówno postawa towarzystwa ubezpieczeniowego, które niekoniecznie będzie skłonne uznać roszczenie w pełni, jak i złożoność sytuacji konkretnej osoby, co dotyczy np. tych, które przed wypadkiem prowadziły działalność gospodarczą. Otrzymywane z niej przychody nierzadko są przecież zmienne, co komplikuje dokonywanie wyliczeń i może otwierać pole do niekorzystnych dla poszkodowanego rozwiązań.

Dlatego warto szukać skutecznego wsparcia, jakiego są w stanie udzielić wyspecjalizowane kancelarie odszkodowawcze, takie jak np. Kompensja. Zebranie właściwej dokumentacji i odpowiednia wiedza oraz doświadczenie prawników zajmujących się dochodzeniem takich roszczeń sprawia, że każde starcie z ubezpieczycielem da się zakończyć pomyślnie i choć braku możliwości odzyskania całkowitej sprawności nic nie zrekompensuje nam w pełni, to przynajmniej łatwiej będzie sobie z tym radzić.

 

“Materiał Partnera”

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here