Nie ma chętnych do budowy świetlicy sołeckiej? Burmistrz ogłosił drugi przetarg

1
1262
grafika poglądowa

Dwie firmy zgłosiły się w pierwszym przetargu na budowę świetlicy wiejskiej, jednak złożone oferty znacznie przekraczały możliwości gminy, dlatego Burmistrz ogłosił drugi przetarg licząc, że pojawi się więcej oferentów a i ceny będą bardziej przystępne.

 

Ogłoszony w czerwcu br. przetarg na Budowę wiejskiego domu sportu, kultury i rekreacji w miejscowości Żerkowice zakończył się jego unieważnieniem z powodu zbyt wysokich cen wskazanych przez firmy, które do niego przystąpiły. Pierwszy z oferentów za wykonanie zadania zgodnie ze specyfikacją zaproponował 1.124.835 a drugi aż 1.519.720,33 zł. Niestety, Gmina Lwówek Śląski w budżecie na to zadanie miała przeznaczone jedynie 800 tysięcy.

Pan Dawid Kobiałka unieważniając pierwsze postępowanie niezwłocznie ogłosił drugi przetarg licząc, że znajdzie się więcej chętnych do budowy świetlicy firm, a i ceny będą bardziej atrakcyjne.

W ogłoszeniu o zamówieniu Burmistrz Lwówka Śląskiego wskazał, iż zakres przedmiotu zamówienia obejmuje kompleksowe wybudowanie nowego budynku wraz z:

– siecią wodociągową,
– odcinkiem przyłącza i zewnętrzną instalacją wodociągową,
– zbiornikiem bezodpływowym na nieczystości ciekłe i odcinkiem zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,
– wewnętrzną linią zasilającą,
– oraz zjazdem indywidualnym, do realizacji na działkach nr 97 i 92 w obrębie ewidencyjnym 0029 Żerkowice, gmina Lwówek Śląski.

Elementy istniejącego zagospodarowania działki nr 97 obręb Żerkowice, przewidziane do rozbiórki, demontażu, zmiany przez Wykonawcę:

– rozbiórka części ogrodzenia będąca w konflikcie z projektowanym budynkiem,
– w razie konieczności demontaż i ponowny montaż urządzeń placu zabaw i siłowni zewnętrznej będących w konflikcie z projektowanym budynkiem.

Elementy zagospodarowania działki nr 97 do wykonania, m.in.:

– zjazd z działki nr 92 na działkę nr 97 obręb Żerkowice – betonowa kostka brukowa,
– dojście do budynku – betonowa kostka brukowa,
– 2 miejsca postojowe, w tym pierwsze z 2 stanowiskami dla samochodów użytkowników budynku oraz drugie z 4 stanowiskami, z czego 1 stanowisko postojowe dla samochodów, z których będą korzystać osoby niepełnosprawne – betonowa kostka brukowa,
– miejsce gromadzenia odpadów stałych – zadaszenie obudowane z czterech stron ścianami ażurowymi,
– przyłącze wodociągowe – rura PE100,
– zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej z rur PVC wraz ze studzienką kanalizacyjną, która będzie odprowadzać ścieki do osadnika bezodpływowego o pojemności 10 m3 – zbiornik monolityczny żelbetowy lub z tworzywa sztucznego albo z kręgów betonowych,
– zasilanie budynku w energię elektryczną.

Zestawienie powierzchni poszczególnych części zaprojektowanego zagospodarowania działki nr 97:

– powierzchnia zabudowy istniejących obiektów budowlanych – 14,75 m2,
– powierzchnia zabudowy budynku użyteczności publicznej – 72,78 m2,
– powierzchnia schodów zewnętrznych i pochylni – 7,71 m2,
– powierzchnia nawierzchni utwardzonych – 413,61 m2, w tym powierzchnia miejsc postojowych – 80,50 m2,
– powierzchnia biologicznie czynna – 10832,15 m2,
– powierzchnia działki – 11341,00 m2.

Forma architektoniczna budynku:

– rzut poziomy budynku oparty o kształt prostokąta,
– jedna kondygnacja nadziemna,
– bryła budynku zwieńczona dachem, stromym, dwuspadowym, symetrycznym, o kącie nachylenia połaci dachowych 40o, pokrytym dachówką ceramiczną karpiówką,
– od strony zachodniej wejście główne do budynku oraz pochylnia dla osób niepełnosprawnych.

Charakterystyczne parametry techniczne budynku:

– szerokość: 7,86 m,
– długość: 9,26 m,
– wysokość budynku: 5,01 m,
– wysokość do kalenicy: 6,61 m,
– powierzchnia użytkowa: 50,59 m2,
– powierzchnia netto: 54,48 m2,
– powierzchnia zabudowy: 72,78 m2,
– powierzchnia całkowita: 72,78 m2,
– kubatura brutto: 342,34 m3.

Układ przestrzenny budynku – na poziomie parteru wyodrębniono:

– część ogólnodostępną: wiatrołap, WC, kuchnia i sala główna,
– część gospodarczą: pomieszczenie techniczne.

Poszczególne elementy budynku – do wykonania m.in.:

– fundamenty – z mieszanki betonowej na warstwie betonowego podkładu,
– ściany fundamentowe konstrukcyjne – z bloczków betonowych,
– podkład betonowy podłogi na gruncie – z mieszanki betonowej,
– ściany konstrukcyjne parteru – z bloczków betonu komórkowego,
– strop drewniany – elementy stropu z tarcicy iglastej czterostronnie struganej (sosna),
– ściany konstrukcyjne poziomu +2 – z bloczków betonu komórkowego,
– więźba dachowa – elementy więźby z tarcicy iglastej czterostronnie struganej (sosna),
– pokrycie dachowe – dachówka ceramiczna karpiówka,
– trzon kominowy murowany – z pustaków z betonu lekkiego,
– stolarka okienna – z co najmniej pięciokomorowych kształtowników z nieplastyfikowanego PVC, szyby z trzech tafli szkła typu float,
– stolarka drzwiowa zewnętrzna – z profili aluminiowych z wkładką termiczną,
– ścianki działowe murowane – z bloczków betonu komórkowego,
– okładziny tynkarskie w systemie tynków tradycyjnych,
– zabudowa więźby dachowej i stropu nad parterem – płyty gipsowo-kartonowe zamontowane do rusztu z ocynkowanych profili stalowych,
– stolarka drzwiowa wewnętrzna – regulowane ościeżnice z blachy stalowej, skrzydła drzwiowe z ramiaka z klejonki dębowej i panelu z drewnopochodnej płyty HDF fornirowanego naturalną okleiną dębową,
– parapety wewnętrzne – z drewna sosnowego klejonego trójwarstwowo,
– okładziny z płytek w wybranych pomieszczeniach– matowe płytki ceramiczne,
– posadzka z płytek – matowe płytki ceramiczne,
– powłoki z farby – farba na bazie żywicy akrylowej,
– termoizolacja ścian nadziemia,
– parapety zewnętrzne – z płytek ceramicznych,
– schody zewnętrzne i pochylnia z kostki brukowej,
– balustrady i poręcze – z rur ze stali ocynkowanej.

Wyposażenie techniczne budynku – do wykonania m.in.:

– instalacja wodociągowa – wody zimnej i c.w.u. przy użyciu podgrzewacza pojemnościowego,
– instalacja kanalizacji sanitarnej,
– instalacja centralnego ogrzewania – grzejniki elektryczne,
– instalacja wentylacji,
– instalacja teletechniczna,
– instalacje elektryczne, w tym m.in. instalacja wewnętrznych linii zasilających, rozdzielnica główna RG, zasilanie obwodów gniazd elektrycznych i technologicznych, oświetlenie i instalacja oświetleniowa, instalacja oświetlenia awaryjnego, instalacja przyzywowa, instalacja połączeń wyrównawczych, instalacja przeciwprzepięciowa, instalacja przeciwporażeniowa, instalacja fotowoltaiczna, instalacja odgromowa.

Oferty można składać do dnia 10 lipca br. Więcej informacji na temat przetargu można uzyskać na stronie BIP Gminy Lwówek Śląski.

1 KOMENTARZ

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here