Nasze sołectwa otrzymały dofinansowanie z Odnowy Dolnośląskiej Wsi

7
907

Samorząd Województwa Dolnośląskiego rozstrzygnął konkurs na projekty do realizacji w ramach programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi. Do dofinansowania zakwalifikowało się 46 projektów na łączną kwotę 1 309 597 zł.

 

– Ponad 110 projektów, które uzyskały dofinansowanie, to wiele ważnych inwestycji m.in. na boiska, place zabaw, świetlice i inne miejsca rekreacji niezwykle istotne z punktu widzenia mieszkańców. Gratuluję wszystkim samorządom, których wnioski uzyskały akceptację – mówi wicemarszałek Grzegorz Macko.

Beneficjentami konkursu mogą być gminy wiejskie i miejsko- wiejskie, a kwota dofinansowania może wynosić maksymalnie 30 000 zł i nie więcej niż 50% kosztów. Dofinansowanie można przeznaczyć m.in. na:

  • remont, wyposażenie obiektów publicznych pełniących funkcje społeczne, kulturalne lub społeczno – kulturalne, w szczególności świetlic i domów kultury itp.;
  • budowa, przebudowa lub remont obiektów i zagospodarowanie miejsc publicznych pełniących funkcje rekreacyjne i publiczne m. in. placów zabaw, siłowni zewnętrznych, stadionów, trybun, hal sportowych, basenów, wiat rekreacyjnych, boisk sportowych, skateparków, chodników, parków, skwerów, alei spacerowych, ścieżek rowerowych, szlaków pieszych, szlaków wodnych, szlaków konnych, tras narciarstwa biegowego i innych miejsc rekreacji służących do użytku publicznego;
  • zakup kontenerów pełniących funkcje publiczne, służących użyteczności publicznej (m.in. szatnie przy boiskach, miejsca spotkań mieszkańców itp.) i/lub ich wyposażenia;
  • budowa, przebudowa lub remont urządzeń retencyjno – rozsączających, tj. instalacja zakopywanych w grunt, umożliwiających gromadzenie wód opadowych oraz rozsączania ich do ziemi (m.in. skrzynki rozsączające, studnie chłonne) lub zbiorników retencyjnych, tj. zbiorników do gromadzenia wód opadowych poprzez które woda nie przesiąka do ziemi i umożliwia pobieranie wody do ponownego wykorzystania;
  • remont, wyposażenie lub remont wraz z wyposażeniem gminnych bibliotek publicznych (punktów bibliotecznych) zlokalizowanych na terenach wiejskich wraz z zakupem księgozbiorów;
  • zakup strojów ludowych i instrumentów muzycznych dla zespołów związanych z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych.

Odnowa wsi jako nurt rozwoju obszarów wiejskich zakłada rozwój oparty na specyfice i niepowtarzalnych walorach danej miejscowości. Celem nadrzędnym programu jest szeroko rozumiana poprawa warunków życia na wsi oraz ekonomicznej niezależności wsi. Stan ten można uzyskać poprzez trwałe upodmiotowienie społeczności lokalnych i stworzenie poczucia odpowiedzialności za przyszłość własnych małych ojczyzn poprzez zapewnienie wiedzy, umiejętności i wsparcia zewnętrznego.

Lista rankingowa projektów w ramach konkursu “Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2021 roku

  • Oczyszczenie zbiornika wodnego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu zielonego i nadanie mu funkcji publicznej – miejsca spotkań o charakterze rekreacyjno – edukacyjnym we wsi Ubocze w gminie Gryfów Śląski30 000,00 zł
  • Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Strzyżowiec5 641,00 zł
  • Remont dachu świetlicy wiejskiej w Pasieczniku30 000,00 zł

7 KOMENTARZE

  1. Przeciez swietlica w Pasieczniku zostala sprzedana i nie jest juz wlasnoscia gminy. Pan Mieczyslaw kupil pewnie tylko dlatego ze wiedzial o dofinansowaniu na remont

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here