Napisali petycję ws. rozbudowy kanalizacji w Rakowicach Małych

5
1194
Mariola Szczęsna burmistrz Lwówka Śląskiego PSL
zdjęcie poglądowe

Po blisko trzech miesiącach burmistrz Szczęsna odpowiada na petycję mieszkańców w sprawie rozbudowy sieci kanalizacyjnej w Rakowicach Małych.

 

 

Mieszkaniec gminy Lwówek Śląski napisał petycję w sprawie rozbudowy sieci kanalizacyjnej w Rakowicach Małych. Do tej dołączył listę właścicieli nieruchomości deklarujących budowę przyłączy oraz zebrane podpisy poparcia rozbudowy kanalizacji.

Składający petycję w piśmie do burmistrz Lwówka Śląskiego wskazuje, iż 10 czerwca 2022 r. Urząd Gminy w Lwówku Śląskim podpisał umowę na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rakowice Małe i Rakowice Wielkie” z firmą Tech-Met z Wałbrzycha na kwotę 4 643 250 zł, ze środków pochodzących z rządowego programu „Polski Ład”.

Na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 2014 o petycjach zwracamy się z prośbą o rozbudowę sieci kanalizacyjnej i poprowadzenie instalacji przez działkę, której Gmina weszła w posiadanie w wyniku zamiany w październiku 2021, następnie poprowadzenie nitki przez drogę nr 416/3.

czytaj także: Będzie zamiana działek? Burmistrz stawia sprawę na ostrzu noża

 

Zwracamy uwagę na to, że zamiana działek miała być też korzystna dla właścicieli działek zakupionych od osoby prywatnej, ze względu na możliwość podłączenia się do kanalizacji publicznej (mowa o tym była na sesji Rady Miejskiej). Budowa nitki umożliwi budowę przyłącza kanalizacyjnego oraz równy dostęp do kanalizacji wszystkim właścicielom działek, a to w bardzo dużym stopniu ułatwi rekreację i podniesie atrakcyjność całego terenu. Z informacji, które uzyskaliśmy zainteresowanie budową przyłączy przez właścicieli nieruchomości, gdzie trwa obecnie inwestycja, jest niewielkie, natomiast w miejscu, gdzie proponujemy rozbudowę zainteresowanie jest duże, co potwierdza załączona lista. Właściciele naszych działek nie mogli wypowiedzieć się na ten temat osobiście na spotkaniu w Urzędzie Miasta, ponieważ nie zostali w większości o nim poinformowani.

W związku z tym, że termin inwestycji w Rakowicach Małych kończy się w maju tego roku zwracamy się z prośbą o zmiany w dokumentacji projektowej, przeznaczenie środków i wykonanie prac.” – wskazuje autor petycji skierowanej do władz gminy w kwietniu 2023 roku.

czytaj także: Radni podjęli decyzję ws. zamiany działek

W połowie lipca br. do petycji w sprawie rozbudowy sieci kanalizacyjnej w Rakowicach Małych odniosła się burmistrz Lwówka Śląskiego. M. Szczęsna wskazała, iż w roku 2017 Gmina Lwówek Śląski opracowała koncepcję funkcjonalno-przestrzenną terenu przy tzw. żwirowni w Rakowicach Małych z zamysłem, iż w przyszłości powstanie w tym miejscu kompleks rekreacyjno- wypoczynkowy. Ponadto zamierzeniem Gminy było wprowadzenie sieci kanalizacji sanitarnej do zabudowań mieszkalnych w Rakowicach Małych, co w przyszłości umożliwi rozbudowę sieci w tej miejscowości, a w dalszej kolejności we wsi Kotliska.

 

 

Prace nad dokumentacją projektową rozpoczęły się w czerwcu 2019 r., a po 3 latach Gmina podpisała umowę na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rakowice Małe i Rakowice Wielkie”. Ww. budowa była możliwa dlatego, że środki na ten cel udało się Gminie pozyskać z Rządowego Funduszu Polski Ład (edycja pierwsza) – dofinansowanie w wysokości 95% wartości inwestycji.

W sierpniu 2022 r., a więc wkrótce po podpisaniu ww. umowy, Gmina zorganizowała w tut. Urzędzie spotkanie z udziałem prezesa firmy TECH-MET Sp. z o.o. (Wykonawca sieci kanalizacyjnej) oraz prezesa PWiK w Bolesławcu Sp. z o.o.. Na spotkanie to zostali zaproszeni wszyscy właściciele działek (pisma zostały wysłane ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, którzy mogliby podłączyć się do nowobudowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Na spotkaniu tym prezes PWIK poinformował obecnych właścicieli działek o możliwościach odbioru ścieków. Wynikają one z „Regulaminu odpłatnego przejmowania przez PWIK w Bolesławcu Sp. z o.o. urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych wybudowanych przez prywatnych inwestorów”.

czytaj także: Bulwersująca historia mieszkańca Lwówka Śląskiego w telewizyjnym reportażu

Od daty spotkania tut. Urząd nie odnotował żadnego zainteresowania ze strony tychże właścicieli. Obecni na spotkaniu właściciele działek uzyskali informacje dot. orientacyjnego kosztu budowy tej sieci oraz możliwości i wielkości zwrotu części wydatkowanych przez nich środków przez PWIK, które tę sieć przejęłoby do eksploatacji.

Zamiana działek miała służyć możliwości skomunikowania działek z tzw. małą żwirownią. Ponadto rzędną sieci kanalizacji sanitarnej w działce drogowej nr 416/64 (należącej do Gminy) obniżono w trakcie robót budowlanych tak, aby w przyszłości umożliwić rozbudowę tej sieci właścicielom działek – m.in. osobom podpisanym w petycji.” – wskazuje w odpowiedzi na petycję M. Szczęsna, która informuje, iż obecnie toczą się procedury podziałowe związane z wydzieleniem drogi dla skomunikowania działek z tzw. małą żwirownią.

 

 

Burmistrz Lwówka Śląskiego wspomina także, iż w gminie są sołectwa, które nie posiadają sieci wodociągowej i zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie inwestycji wodociągowych, aczkolwiek nie bardzo rozumiemy, co to ma wspólnego z petycją w sprawie rozbudowy sieci kanalizacji w Rakowicach Małych.

Bazując na tym, ile dotychczas (kilka) warunków przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej wydało PWiK w Bolesławcu można domniemywać, iż podobnie będzie w przypadku właścicieli działek w obrębie drogi na działce nr 416/3 w Rakowicach Małych. Taką przesłankę można wyciągnąć z tego, iż od czasu spotkania w tut. Urzędzie do złożenia tejże petycji nie było żadnego zainteresowania z Państwa strony tym tematem” – domniemuje M. Szczęsna.

Tak petycja jak i odpowiedź na nią została opublikowana na stronach magistratu.

W naszej ocenie potwierdza się tu stare porzekadło, iż krowa, która dużo ryczy mało mleka daje.

5 KOMENTARZE

  1. Nie waszą rolą jest oceniać. Powinniście jedynie informować i pozwalać wyciągać wnioski. A to, że oceniacie, nie stawia was jako rzetelne źródło informacji i obiektywnych mediów.

  2. Pytanie do pani Burmistrz. Czy kiedy kolwiek będzie wodociąg w Płóczkach Górnych. Bo projekt budowy już ma parę lat. A tu Cisza. A rzeczka powoli wysycha.

  3. Drodzy Państwo taka petycje to trzeba pisać do rządu o odblokowanie pieniędzy z Unii bo niestety ale bez nich to Polska się cofnie i będziemy wszyscy znowu siusiać na dworze w wychodkah

  4. niech gmina zrobi drogę na działki, które sprzedała bo jak na razie właściciele tych działek korzystają komunikacyjnie od drogi 416/3 i jeżdżą po prywatnej działce jako łącznik, Cwaniactwo nie ma granic!

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here