Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

2
2388
zdjęcie poglądowe (pexels.com)

Burmistrz Gminy i Miasta Lubomierz ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. świadczeń funduszu alimentacyjnego. W ogłoszeniu wskazał niezbędne oraz dodatkowe wymagania stawiane kandydatowi, zakres wykonywanych na stanowisku czynności oraz dokumenty, jakie zainteresowane osoby winny złożyć.

 

 

Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie,
 2. Wykształcenie średnie,
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym wyżej stanowisku,
 5. Kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne,
 6. Kandydat cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,
 2. Umiejętność logicznego myślenia i wiązania faktów, dociekliwość,
 3. Zdolność pracy w warunkach okresowego spiętrzenia zadań,
 4. Umiejętność pracy w zespole,
 5. Mile widziane doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego.
 6. Mile widziane wykształcenie wyższe.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Prowadzenie spraw związanych z postępowaniem w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 2. Prowadzenie spraw związanych z egzekucją należności pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 3. Prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem, przygotowaniem i rozpatrywaniem wniosków w sprawie świadczeń alimentacyjnych,
 4. Prowadzenie i realizacja rządowych programów wsparcia,
 5. Współpraca z innymi instytucjami

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV), z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, wykształcenia oraz kwalifikacji zawodowych,
 2. oświadczenie, że wszystkie informacje zawarte w CV są prawdziwe,
 3. list motywacyjny,
 4. oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 5. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na tym stanowisku,
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych

Oferty należy składać do 10 listopada br. Więcej informacji na stronach magistratu.

2 KOMENTARZE

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here