Nabór na stanowisko – robotnik gospodarczy

7
2613

Burmistrz ogłosił nabór kandydatów do pracy na terenie urzędu w pełnym wymiarze czasu pracy oraz na podstawie umowy o pracę.

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ogłosił nabór na stanowisko – robotnik gospodarczy w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.

Wymagania niezbędne wobec kandydata:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych
 3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. wykształcenie minimum zawodowe,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku, w tym pełna sprawność
  psychoruchowa;

Wymagania dodatkowe:

 1. prawo jazdy kat. B
 2. sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, dyspozycyjność
 3. umiejętność pracy w zespole
 4. mile widziana znajomość zagadnień technicznych związanych z utrzymaniem instalacji elektrycznych i sanitarnych, prac ogólnobudowlanych

 

 

Do zadań wykonywanych w Urzędzie należy:

 1. Wykonywanie drobnych prac remontowych i konserwatorskich w tym: usuwanie awarii oświetlenia, instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej, malowanie pomieszczeń.
 2. Opieka nad bezpieczeństwem budynku i całością sprzętu urządzeń znajdujących się w urzędzie w tym: obsługa urządzeń fontanny, kotła centralnego ogrzewania, zegara na wieży Ratusza.
 3. Pomoc w dekoracji pomieszczeń budynku m.in. ustawienie kwiatów w oknach urzędu, rozwieszanie flag, przygotowywanie lokalu wyborczego.
 4. Doraźne sprzątanie rozrzuconych śmieci i wymiana worków w koszach na śmieci na płycie Rynku oraz dbanie o porządek wokół Ratusza.
 5. Sprzątanie i opróżnianie kubłów i koszy na śmieci w parkach i na placu zabaw, zejście nad Kwisę i miejsce rekreacyjne nad Kwisą.
 6. Sprzątanie i opróżnianie koszy na śmieci z przystanków autobusowych w mieście i poza miastem.
 7. Obcinanie gałęzi, żywopłotów wg doraźnych zleceń przełożonych na terenie miasta.
 8. Dbałość o powierzony sprzęt i narzędzia pracy.
 9. Wykonywanie innych poleceń bezpośredniego przełożonego zastrzeżonych do jego wyłącznej kompetencji

Forma zatrudnienia: umowa o pracę. Wymiar czasu pracy: pełny etat.

Ze szczegółami oferty można zapoznać się w gryfowskim urzędzie, ul. Rynek ,1 tel.: 757813552, lub na stronie internetowej https://bip-v1-files.idcom-jst.pl/sites/3085/wiadomosci/678164/files/ogloszenie_o_naborze_na_st_robotnik_gospodarczy.pdf

7 KOMENTARZE

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here