Myśliwi wychodzą na polowania. Sprawdź gdzie i kiedy

33
11260
fot.: Nadleśnictwa Czarne Człuchowskie

Polowania zbiorowe są wykorzystywane do kontrolowania populacji dzikich zwierząt. Jest to metoda, która może pomóc w utrzymaniu równowagi ekosystemów i zapobieganiu nadmiernej rozmnażalności zwierząt. Aczkolwiek wywołują one wiele kontrowersji związanych z etyką i moralnością. Ich przeciwnicy przeciwnicy twierdzą, że są nieetyczne i powodują cierpienie zwierząt.

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski podaje do publicznej wiadomości, że na terenie obwodu łowieckiego nr 43 odbędą się polowania zbiorowe organizowane przez Koło Łowieckie „Dolina Bobru”.

Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego opis obwodu łowieckiego nr 43 to – Na północy w m. Kruszyn od skrzyżowania drogi krajowej nr 94 z drogą nr 2292D na południe drogą nr 2292D przez m. Łaziska, a następnie drogą nr 2280D przez m. Stare Jaroszowice do cieku wodnego Żeliszowski Potok. Następnie w kierunku zachodnim Żeliszowskim Potokiem do drogi wojewódzkiej nr 297 i stąd na południe drogą nr 297 do skrzyżowania z drogą nr 2295D i tą drogą na zachód przez m. Włodzice Małe do skrzyżowania z drogą nr 2500D i dalej na zachód drogą nr 2500D do skrzyżowania z drogą nr 2499D i tą drogą na północ przez m. Ocice do drogi krajowej nr 94. Następnie w kierunku północno-wschodnim drogą nr 94 przez m. Bolesławiec do skrzyżowania z drogą nr 2292D w m. Kruszyn, tj. do punktu wyjścia.

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski podaje do publicznej wiadomości, że na terenie obwodu łowieckiego nr 58 odbędą się polowania zbiorowe organizowane przez Koło Łowieckie „Leśnik”.

Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego opis obwodu łowieckiego nr 58 to – na północy od skrzyżowania drogi nr 2496D z drogą nr 2515D w północnej części m. Niwnice w kierunku wschodnim drogą nr 2496D przez m. Radłówka do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 364 w m. Lwówek Śląski i dalej w kierunku zachodnim drogą wojewódzką nr 364 przez m. Płóczki Dolne, a następnie w kierunku południowo zachodnim drogą nr 2519D przez m. Płóczki Górne do m. Nagórze i dalej drogą gruntową utwardzoną, a następnie drogą nr 112581D do m. Oleszna Podgórska. Z m. Oleszna Podgórska na zachód trasą, byłego toru kolejowego do toru kolejowego relacji Gryfów Śląski Lubań Śląski i tym torem kolejowym w kierunku północno zachodnim do wschodniej części m. Olszyna. Następnie w kierunku północnym drogą polną i dalej w kierunku północno-wschodnim drogą o nawierzchni bitumicznej do drogi nr 110111D w m. Rząsiny. Drogą tą do skrzyżowania z drogą nr 2298D i tą drogą w kierunku północnym przez m. Wolbromów do drogi gruntowej utwardzonej, a dalej na wschód drogą gruntową do skrzyżowania z drogą nr 2515D w m. Niwnice. Stąd na północ drogą nr 2515D do skrzyżowania z drogą nr 2496D, tj. do punktu wyjścia.

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski podaje do publicznej wiadomości, że na terenie obwodów łowieckich nr 59 i 69 odbędą się polowania zbiorowe organizowane przez Koło Łowieckie „Głuszec”

Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego opis obwodu łowieckiego nr 59 – na północy od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 297 z drogą nr 2501D w m. Brunów w kierunku północno-wschodnim drogą nr 2501D do m. Chmielno, a następnie drogą nr 2518D w kierunku wschodnim przez m. Chmielno, Zbylutów, Skorzynice i dalej na południe do drogi nr 108641D i tą drogą w kierunku południowym do drogi gruntowej i tą drogą w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż oddziałów leśnych nr 180, 188, 190 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 364 i dalej w tym samym kierunku przez wschodnią część m. Bielanka do drogi nr 2532D w m. Pieszków i tą drogą przez m. Pieszków. Z tej miejscowości drogą o nawierzchni bitumicznej w kierunku południowo – wschodnim do drogi nr 108651D w m. Rochów i tą drogą do skrzyżowania z drogą nr 2613D, a dalej w kierunku zachodnim drogą nr 2613D do m. Sobota. Z m. Sobota nadal w kierunku zachodnim drogą nr 2528D przez m. Dębowy Gaj do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 297 w m. Pławna Dolna i dalej na północ drogą nr 297 przez m. Mojesz, Lwówek Śląski do m. Brunów do skrzyżowania z drogą nr 2501D, tj. do punktu wyjścia.

Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego opis obwodu łowieckiego nr 69 to – na północy od mostu na rzece Kwisa w m. Mirsk drogą nr 2513D w kierunku południowo – wschodnim do skrzyżowania z drogą nr 2495D i tą drogą kierunku południowym do skrzyżowania z drogą nr 2505D w m. Mlądz, a następnie drogą nr 2505D przez m. Przegonia do potoku Mrożynka i tym potokiem na południe do granicy Nadleśnictw Szklarska Poręba i Świeradów tj. zachodnią granicą oddziałów leśnych nr 39, 40, 64, 66, 68, 62 Nadleśnictwa Szklarska Poręba i dalej na południe tą granicą do załamania granicy administracyjnej Gmin Stara Kamienica – Mirsk i tą granicą do Rozdroża Izerskiego. Z Rozdroża Izerskiego w kierunku południowo-zachodnim drogą wojewódzką nr 358 przez m. Świeradów Zdrój, Krobica, Mroczkowice do skrzyżowania z drogą nr 2513D w m. Mirsk i tą drogą do rzeki Kwisa, tj. do punktu wyjścia.

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski podaje do publicznej wiadomości, że na terenie obwodu łowieckiego nr 62 odbędą się polowania zbiorowe organizowane przez Koło Łowieckie „Bóbr”.

Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego opis obwodu łowieckiego nr 62 – Na północy od skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 297 i 364 w m. Lwówek Śląski na południe drogą nr 297 Przez m. Mojesz, Pławna Dolna i Golejów, a następnie w kierunku zachodnim drogą gruntową utwardzoną do skrzyżowania z drogą nr 2511D i tą drogą na południowy zachód do m. Lubomierz. Stąd w kierunku zachodnim przez m. Lubomierz do drogi nr 2525D i tą drogą przez m. Lubomierz do m. Oleszna Podgórska. Z m. Oleszna Podgórska w kierunku północno- wschodnim drogą utwardzoną nr 112581D do m. Nagórze i dalej drogą nr 2519D przez m. Płóczki Górne do drogi wojewódzkiej nr 364. Następnie drogą nr 364 na północny – wschód przez m. Płóczki Dolne do m. Lwówek Śląski do skrzyżowania z drogą nr 2541D. Stąd drogą nr 2541D w kierunku ogólnym północno-wschodnim do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 297. Następnie drogą tą w kierunku południowo wschodnim do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 364, tj. do punktu wyjścia.

 

Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić do Burmistrza sprzeciw wraz z uzasadnieniem. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu.

Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.

Warto pamiętać, iż miejsca gdzie będą prowadzone polowania będą oznakowane specjalnymi tablicami ostrzegawczymi.


33 KOMENTARZE

 1. I bardzo dobrze panowie myśliwi zapraszam w moje rejony gmina Mirsk to co dziki wyprawiają jest straszne a do malkolmentów gdybyś przez rok pracował aby wyrosło ci zboże a watacha dzików zniszczy to przez noc też byś zmienił zdanie w sprawie myśliwych i polowań.

 2. Dobrze, że jest ktoś, kto dba o prawidłową liczbę zwierzyny i stara się utrzymać zdrową populację na prawidłowym poziomie. Dobrze, że jest ktoś, kto płaci rolnikom za szkody na polach wyrządzone przez zwierzynę. Mniej wypadków komunikacyjnych. Miliony wypłacone za straty na polach. Ale nie, to przecież tylko zwykli zabójcy z przerośniętym ego… obrzydliwe…

  No, ale to raczej opinie ludzi, którzy nie jedzą schabowego, mielonych i kebaba? Bo z samych trocin nie da się tego wyprodukować.

   • Stłuczkę że zwierzyną powoduje kierujący pojazdem, który ma obowiązek zachować prędkość dostosowaną do warunków. Zazwyczaj przejścia zwierzyny są oznakowane. Odszkodowania za szkody łowieckie, to nie jest śmiech przez łzy, a ich wysokość ustalana jest wspólnoe z rolnikiem na podstawie przepisów prawa.

    • Chyba człowieku nie masz pojęcia ile wypłacają koła łowieckie za szkody proszę zapytać się rolników ,zwierzyna jest wszędzie i nie zawsze przechodzi gdzie są przejścia oznakowane pozdrawiam.

     • Przestań opowiadać bajki jesteście tylko by zabijać bez znaczenia jak a odszkodowania to śmiech na sali, dokarmiać zwierząta TRZEBA nie tylko zabijać i z głową nie po pijaku

 3. Porażająca jest liczba zaplanowanych polowań przez koło “głuszec” i “leśnik” – widać panowie postanowili zrobić rzeźnię z okolicznych lasów! Co tydzień, a nawet po kilka razy w niektórych tygodniach będzie snajperska nawalanka…
  Natomiast pisanie, że cyt.: “polowania zbiorowe są metodą, która może pomóc w utrzymaniu równowagi ekosystemów i zapobieganiu nadmiernej rozmnażalności (co to w ogóle za potworek słowny???) zwierząt” jest kuriozalne! Polowania zbiorowe w poważny sposób zakłócają równowagę w środowisku na dużych obszarach, niepokojąc i płosząc masowo olbrzymią ilość zwierząt leśnych – a to dotyczy zarówno gatunków łownych, jak i objętych ochroną gatunkową (a tyle się mówi o zaniku bioróżnorodności na Ziemi – jak widać ludzie są głusi na apele specjalistów…). Zbiorowe polowania to również ogromna liczba rannych zwierząt! No i jakie są możliwości selekcyjne zwierzyny w czasie takich imprez? – marne, a pewnie i żadne! A tak się nimi szczycą “domorośli specjaliści od zasad racjonalnej gospodarki łowieckiej”.

 4. jak takiś mądry, to powiedz czy tobie ktokolwiek wypłaci odszkodowanie jeśli spali się twoje mieszkanie albo auto a ty nie będziesz miał wykupionego ubezpieczenia? NIE. A rolnik nie ubezpiecza swoich upraw a odszkodowanie dostaje od myśliwych, choć szkody wyrządza zwierzyna która w stanie wolnym należy do skarbu państwa. Możesz wyjaśnić sens i logikę tej metody?

  • A jak jesteś taki mądry to powiedz dlaczego nie dokarmiacie zwierząt w lasach , zwierzęta szukają pokarmu i idą w pola za jedzeniem i nie mówcie że nie dacie rady wykarmić ale odszczelić to wiecie gdzie zwierzyna się znajduje.

  • Jeśli zwierzyna wyrządzi szkody to odszkodowanie może być wypłacone z lasów państwowych jest dość dużo wytworzonego drzewa za granicę to pieniądze są a myśliwych można rozbroić i zakazać polowań las sam się będzie regulował jeśli chodzi o zwierzynę

 5. Jestem myśliwym i proponuje wszystkim takie rozwiązanie na dwa lata wstrzymajmy wszystkie odstrzały i prowadzenie gospodarki łowieckiej i odszkodowawczej dla rolników ja i wielu myśliwych przez dwa lata dać sobie radę nie chodzić na polowania dbać i dobrobyt zwierząt w okresie zimy dokarmiać ich itd ale zobaczymy co się będzie dalej działo a przy okazji to dlaczego nie czepiacie się PZW oni też mordują ryby i też niech na dwa lata zaniechają swoje statutowe działania

 6. Dla mnie to BANDA przestępcza żądni mordu nie ma znaczenia nakim wszystko można robić z głową lecz ci mordercy strzelają do LUDZI,z żubra robi dzika itd a najgorsze że robią to po pijaku są to księża biskupi sędziowie lekarze ITD

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here