Mirsk. Podzielili kasę. Zobacz, kto, ile i na co otrzymał

1
689

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Mirsk w 2022 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu, pomocy społecznej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz ratownictwa i ochrony ludności.

 

Na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu dotację otrzymali:

1. Na działalność dotyczącą upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, w dyscyplinie: piłka nożna, piłka ręczna i strzelectwo, dotację w kwocie 150.000,00 zł przyznano Miejskiemu Klubowi Sportowemu „Włókniarz” Mirsk, ul. Mickiewicza 27, 59-630 Mirsk.

2. Na działalność dotyczącą upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez propagowanie zdrowego stylu życia, aktywnej formy spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży, na terenie sołectw: Proszowa i Rębiszów, w dyscyplinie: piłka nożna i tenis stołowy, dotację w kwocie 56.000,00 zł przyznano Gminnemu Zrzeszeniu Ludowych Zespołów Sportowych, Rębiszów 96 b, 59-630 Mirsk.

3. Na działalność dotyczącą upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez propagowanie zdrowego stylu życia, aktywnej formy spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży, na terenie gminy Mirsk, w dyscyplinie sportu walki ju jitsu, dotację w kwocie 7.000,00 zł przyznano Stowarzyszeniu Ju Jitsu Kubotan, Rębiszów 54, 59-630 Mirsk.

Na zadania z zakresu pomocy społecznej, dotację otrzymali:

1.Na działalność polegającą na poprawie warunków socjalno-bytowych oraz uczestniczenia w życiu społecznym emerytów, rencistów i inwalidów, dotację przyznano:

1) Polskiemu Związkowi Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Mirsku, Plac Wolności 15, 59-630 Mirsk w kwocie 7.000,00 zł.

2) Polskiemu Związkowi Niewidomych Okręg Dolnośląski Koło w Gryfowie Śląskim, ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski, w kwocie 2.000,00 zł.

2.Na działalność polegającą na udzielaniu pomocy dzieciom niepełnosprawnym, dotację w kwocie 10.000,00 zł przyznano Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Koło Specjalnej Troski, ul. Betleja 32, 59-630 Mirsk.

Na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, dotację otrzymali:

1.Na działalność polegającą na upowszechnianiu, kultywowaniu i propagowaniu kultury oraz obrzędów ludowych na terenie sołectw: Kamień i Mroczkowice, dotację w kwocie 6.000,00 zł przyznano Towarzystwu Kulturalnemu „Podgórzanie”, Kamień 29a, 59-630 Mirsk.

2. Na działalność polegającą na upowszechnianiu, kultywowaniu i propagowaniu kultury oraz obrzędów ludowych na terenie miasta Mirsk, dotację w kwocie 6.000,00 zł przyznano Towarzystwu Kulturalnemu Izerskie Bogdanki, Plac Wolności 39, 59-630 Mirsk.

3.Na działalność polegającą na upowszechnianiu, kultywowaniu i propagowaniu kultury oraz obrzędów ludowych na terenie sołectwa Giebułtów, dotację w kwocie 6.000,00 zł przyznano Stowarzyszeniu Kwisowianie, Giebułtów blok 2, 59-630 Mirsk.

Na zadanie z zakresu ratownictwa i ochrony ludności, dotację otrzymała:

Na działalność polegającą na niesieniu pomocy ludziom, których zdrowie lub życie jest zagrożone, zapobieganie wypadkom w górach, ochrona środowiska górskiego, dotacje w kwocie 7.000,00 zł przyznano Grupie Regionalnej GOPR Grupa Karkonoska, ul. Sudecka 79, 58-500 Jelenia Góra.

1 KOMENTARZ

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here