Miasto przystępuje do sprzedaży drewna z wycinki

2
1649

Burmistrz ogłosił przetarg na sprzedaż drewna, które pozyskane zostało w wyniku wycinki, pielęgnacji drzew na terenie miasta. Oferty składać może każdy.

 

 

W dniu 2 stycznia burmistrz Świeradowa- Zdroju ogłosił przetarg na „Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój”.

Wcześniej na sesji rady miejskiej radny Paweł Mikołajczak wskazywał, żeby przetarg ten był podzielony na części, tak żeby potencjalnie zainteresowani nie musieli kupować całego drewna posiadanego przez gminę, a mogli złożyć ofertę na mniejsze ilości.

– Nasi mieszkańcy też są w potrzebie i wiem, że mogliby dwa czy trzy metry kupić. – mówił radny Mikołajczak, który przyznawał, że zależy mu na tym, żeby do przetargu mogli przystąpić mniejsi oferenci, a nie tylko duże podmioty, które później będą oferowały to drewno na wolnym rynku w dużo wyższej cenie.

Po dyskusji burmistrz Marciniak przychylił się do wniosku radnego Mikołajczaka i posiadane przez miasto drewno wystawił do sprzedaży z podziałem na 6 części. Teraz zainteresowani zakupem opału nie muszą kupować całego drewna, a mogą złożyć ofertę na zakup tylko jednej, czy dwóch części.

 

 

„Zgodnie z protokołem brakarskim poszczególne partie drewna oznaczono znacznikami plastikowymi (koloru czarnego) do numeracji surowca drzewnego. Dokonano również oznaczenia wizualnie różnymi kolorami farby: biały, pomarańczowy, żółty, różowy, zielony, niebieski.” – czytamy w ogłoszeniu o przetargu, który podzielony został na sześć części:

 1. Nr 3961 Osika S4 (opał) – 0,70 m³ (kolor żółty) x104,00 zł = 72,80 zł
 2. Nr 3962 Mieszane iglaste S4 (opał) – 1,5 m³ (kolor biały) x 117,00 zł = 175,50 zł
 3. Nr 3963 Lipa S4 (opał) – 2,9 m³ (kolor różowy) x 104,00 zł = 301,60 zł
 4. Nr 3964 Liściaste mieszane twarde S4 (opał)- 4,1 m³ (kolor zielony) x 172,00 zł = 705,20 zł
 5. Nr 3965 Buk S4 (opał) – 7,5 m³ (kolor niebieski) x 172,00 zł = 1.290,00 zł
 6. Nr 3966 Liściaste mieszane twarde S4 (opał) – 5,0 m³ (kolor pomarańczowy)x 172,00 zł = 860,00 zł

Razem kwota wycenionego surowca: 3.405,10 zł brutto

Jak zapewnia burmistrz sprzedaż odbędzie się na podstawie regulaminu wycinki drzew i gospodarowania drewnem uzyskanym z wycinki drzew na nieruchomościach gminnych oraz cennika sprzedaży drewna z zasobów gminnych.

 

 

Warunki udziału w postępowaniu

 1. Oferty pisemne należy składać w terminie do 10.01.2023r. do godz. 9.00 w Sekretariacie Urzędu Miasta Świeradów-Zdrój ul. 11 Listopada 35 w zaklejonej kopercie.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.01.2023 r. o godz. 9.15 w Referacie Gospodarki Miejskiej i Inwestycji pokój nr 21d II piętro UM
 3. Oferty złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane.
 4. Wzór ofert stanowi załącznik do sprzedaży.
 5. Odrzuceniu podlegają oferty złożone po wyznaczonym terminie.
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty, bez podania przyczyn.
 7. Dodatkowe informacje:
  1. Zamawiający wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę za zakup dowolnego surowca wskazanego z pozycji od 1-6,
  2. odbiór drewna nastąpi przez wyłoniony Podmiot w przeprowadzonym postępowaniu własnym transportem z miejsca wskazanego przez Zamawiającego w ustalonym terminie po dokonanej płatności, w terminie 30 dni od podpisania umowy sprzedaży.
  3. złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu.
  4. Zamawiający nie przewiduje sprzedaży drewna na części ułamkowe tylko w całości zgodnie z przedstawioną klasyfikacją surowca i jego pomiarem zgodnie z pozycjami 1-6,

Drewno można zobaczyć w miejscu składowania tj. na placu przy nieruchomości stanowiącej ul. Piłsudskiego 15 w m. Świeradów-Zdrój (Stary Urząd Miasta) po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z pracownikiem Referatu Gospodarki Miejskiej i Inwestycji nr tel. 790 444 904.

2 KOMENTARZE

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here