Masz domek letniskowy? Musisz zabulić za śmieci

5
790

Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe tylko przez część roku, obowiązani są do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Art. 6i ust. 1 pkt 3 ww. ustawy: „w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, i innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – za rok bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości.”

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane w celach rekreacyjno-wypoczynkowych, tylko przez część roku uiszcza się bez wezwania, z góry za rok, w terminie do 31 marca każdego roku, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

W przypadku, gdy obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstanie po 31 marca, opłatę tę należy wnieść w terminie 14 dni od daty złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Obowiązująca wysokość opłaty – 169,00 zł/rok od jednego domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej w celach rekreacyjno-wypoczynkowych, tylko przez część roku, jeżeli odpady komunalne są w sposób selektywny.

W przypadku gdy nie będzie wykonywany obowiązek zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny opłata wyniesie 338,00 zł/rok.

 

-/ UGiM Lwówek Śl. /-

5 KOMENTARZE

  1. no ciekawe! a ile płacą agroturystyki za śmieci? w takim srebrnym Mojeszu np. tam non stop są hulanki i swawole. tyle śmieci produkują ; non stop grile, wesela, imieninki

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here