Marne środki na ratowanie zabytków

0
610

DWKZ przyznaje, iż środki jakie posiada to kropla w morzu potrzeb. Łączna suma wnioskowanych w 2021 r. dotacji to ponad 30 mln zł a dysponujemy kwotą 2 mln zł a

 

Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków przyznaje, iż środki jakie posiada to kropla w morzu potrzeb. Dysponujemy kwotą 2 mln zł a łączna suma wnioskowanych dotacji to ponad 30 mln zł.

Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków zarejestrował wnioski o dotacje na planowane do wykonania w 2021 r. prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane. Tych wpłynęło aż 218.

Podmioty kościelne złożyły 164 wnioski. Pozostałe to: samorządy – 13, stowarzyszenia i fundacje – 13, podmioty i osoby prywatne – 28 wniosków. 97 wniosków dotyczy prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych lub opracowania dokumentacji zabytków nieruchomych, 121- prac konserwatorskich lub badań zabytków ruchomych. 62% wniosków złożonych przez podmioty kościoła dotyczy konserwacji zabytków ruchomych. Konserwacje 7 zabytków ruchomych i 5 zabytków nieruchomych otrzymało już wsparcie dotacjami Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w wyniku I naboru. Wystąpiono do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków chcąc bardziej zaawansować prace. 28 wniosków dotyczy kontynuacji prac wspartych przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w latach poprzednich”. – wyjaśnia DWKZ.

Łączna suma wnioskowanych dotacji to 30 347 492 zł., całkowity koszt prac, jaki zostałby zrealizowany w tych zabytkach wyniósłby 51 410 252 zł. Jednak Konserwator dysponuje zaledwie kwotą 2 mln zł!

Już po pobieżnym przeglądzie widzimy, że uzasadnionych bardzo złym stanem zachowania zabytków o dużej wartości, zabytków wyniszczonych i będących na granicy możliwości ich ratowania, zadań kontynuowanych w zabytkach wybitnych oraz zagospodarowania zabytków cennych jest tak wiele, że przy naszej niewielkiej kwocie przeznaczonej na udzielanie dotacji będziemy mieli wielkie trudności z doborem tematów do dofinansowania i zabezpieczeniem oczekiwań przyszłych Beneficjentów podejmujących prace przy cennych obiektach zabytkowych” – tłumaczy DWKZ.

czytaj: Podzielili kasę na zabytki. To wciąż kropla w morzu potrzeb

Konserwator nie kryje, iż środki, jakimi dysponuje w tym roku są niewspółmierne do chociażby 2018 roku, kiedy to na ratowanie zabytków dysponował kwotą 5,5 mln zł. „Nie była to kwota równa konserwatorowi mazowieckiemu czy podkarpackiemu, ale znacząco wyższa niż obecnie” – zauważa Konserwator.

Szkoda, że pomoc finansowa jest tak marna, bo ta aktywizuje właścicieli zabytków i często jest jedyną szansą na uratowanie bezcennych zabytków.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here