Lwówek Śląski: Stawki podatków od nieruchomości na 2021 r. Znikają bonifikaty za bycie eko

2
1481
UGiM Lwówek Śląski, zdjęcie poglądowe

Znana jest już wysokość stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Lwówek Śląski w 2021 roku. Kto zapłaci więcej?

 

W ubiegłym tygodniu lwóweccy radni poparli przedstawiony przez burmistrz projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Lwówek Śląski.

Nowe stawki zaczną obowiązywać od 01 stycznia 2021 r. Różnic pomiędzy tym, co obecnie płacą właściciele gruntów i nieruchomości oraz przedsiębiorcy jest dość sporo. Jedną z poważniejszych zmian jest brak bonifikat dla osób posiadających ogrzewanie ekologiczne. W obowiązującej obecnie uchwale właściciele budynków lub ich części tak w mieście, jak i na wsi ale także właściciele budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w których zainstalowano stałe ogrzewanie gazowe, olejowe, elektryczne i inne ekologiczne mają niższe stawki podatku. W przyszłym roku już takich profitów nie będzie.

Ustala się stawki podatku od nieruchomości:

1. od budynków mieszkalnych lub ich części od 1m2 powierzchni użytkowej 0,81zł (jest: 0,79 zł a przy ogrzewaniu eko: 0,76 zł)

2. od budynków mieszkalnych lub ich części położonych na terenach wiejskich od 1m2 powierzchni użytkowej 0,76 zł (jest: 0,74 zł a przy ogrzewaniu eko: 0,72 zł)

3. od budynków lub ich części: związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni użytkowej 23,20 zł (jest: 23,12 zł a przy ogrzewaniu eko: 22,52 zł)

4. od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2 powierzchni użytkowej 11,00 zł (jest: 10,82 zł)

5. od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1m2 powierzchni użytkowej 4,63 zł (jest: 4,63 zł)

6. od budynków pozostałych lub ich części w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni użytkowej 7,79 zł (jest: 7,79 zł)

7. od budynków pozostałych lub ich części w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego położonych na terenie wiejskim od 1m2 powierzchni użytkowej 2,02 zł (jest: 2,02 zł)

11. od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3i art. 4 ust. 3 -7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (bez zmian)

 

§ 2. Ustala się stawkę od 1 m² powierzchni gruntów:

1. od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m2 powierzchni 0,95 zł (jest: 0,92 zł)

2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1ha powierzchni 4,62 zł (jest: 4,62 zł)

3. od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni 0,50zł (jest: 0,48 zł)

4. od gruntów pozostałych położonych na terenach wiejskich, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni 0,40 zł (jest: 0,38 zł)

5. od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 oraz z 2019 r. poz. 730), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1 m2 powierzchni 3,00 zł (jest: 3,00 zł)

obowiązująca uchwała (pdf)
nowo przyjęta uchwała (pdf)

2 KOMENTARZE

    • A słyszała Szanowna Pani o podwyżkach płac dla pracowników Państwowych Spółek Skarbu Państwa zwanych dla zmylenia przeciwnika Lekarzami, Policjantami, Strażnikami Miejskimi (tu chyba 100% obciążenia dla Burmistrza), Nauczycielami jak również u biurokratów z np. ZUS-u? Spora część wypłat i działania takiej spółki jak np. Szpitala jest pokrywana z SAMORZĄDU. Poza tym coraz większe są chęci obywateli, większe chcą prezenciki jak no. 500+. To też w dużej mierze pokrywa Samorząd ale jest to tak zakręcone żeby proletariat myślał, że to Jarek ze swojej kieszeni daje. Niedoczekanie Wasze, że on chociaż da jedną złotówkę. Większość podwyżek płac w ogóle to nasze obciążenie, a nie Państwa bo Państwo nie ma własnych pieniędzy. Płaci Pracodawca – czyli obywatel. A on przerzuca koszta na konsumenta – czyli też obywatel. Np. za moich czasów przed 500+ semestr na Politechnice kosztował 2200 zł. Dzisiaj po niecałych 10 latach – 3600 zł.Pozdrawiam Zdziwionych

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here