Lwówek Śląski: Śmierdząca sprawa…

0
331
Straż Miejska w Lwówku Śląskim w ramach realizacji swoich zadań służbowych w ostatnich dniach lutego 2019 roku rozpoczęła kompleksowe kontrole porządkowe nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi i nieczystościami płynnymi na terenie sołectw naszej Gminy. Strażnicy sprawdzają między innymi sposób zbierania i segregowania odpadów stałych, a także stan napełnienia zbiorników na nieczystości ciekłe popularnie nazywanych „szambami”. O ile w przypadku odpadów komunalnych świadomość w zakresie segregacji odpadów i potrzebie przekazywania w sposób zgodny z przepisami nie budzi większego niepokoju, to w zakresie odprowadzania ścieków wręcz przeraża.

Użytkownicy nieruchomości nie posiadają czasem potwierdzeń na opróżnianie zbiorników za okres nawet dłuższy niż rok.

Z doświadczenia strażników wiadomym jest, iż w zamieszkiwanej przez kilka osób nieruchomości niemożliwym jest pomieszczenie ścieków we wskazywanych „szambach” przez tak długi okres.

Strażnicy ujawniają nieprawidłowości. Ścieki odprowadzane są do przydrożnych rowów melioracyjnych lub cieków wodnych, a także bezpośrednio do gruntu w pobliżu nieruchomości. Zbiorniki często wyciekają również „górą” z powodu ich przepełnienia.

W efekcie powoduje to nieznośny fetor jak również degradację i zanieczyszczenie środowiska.

Straż Miejska w takim przypadku nie pozostaje obojętna i ujawniając wykroczenie stosuje odpowiednie przepisy prawne łącznie z postępowaniem mandatowym.

Podczas prowadzonych kontroli sprawdzane są również paleniska w piecach c.o. lub innych urządzeniach z uwagą na spalanie odpadów lub niedozwolone paliwa (np. węgiel brunatny czy miał węglowy), sprawdzane są także tabliczki z numerem nieruchomości, których posiadanie i umieszczenie na nieruchomości jest w świetle przepisów obowiązkowe.

Z przebiegu kontroli sporządzany jest protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

 
W związku z dużą ilością ujawnionych wycieków Straż Miejska w najbliższym czasie zaplanowała szerokie działania na terenie wszystkich Sołectw, których brak jest kanalizacji miejskiej.

Komendant Straży Miejskiej w Lwówku Śląskim Krzysztof Siczek 
 

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here